Úvod


Již delší dobu jsem si kladl otázku, kolik širokoúhlých filmů bylo v historii české (československé) kinematografie natočeno. A podle ohlasů na internetu jsem v tomto dotazování nebyl sám. Dostupné internetové databáze sice údaj o obrazovém formátu uvádějí, nenalezl jsem ale žádnou, která by ho obsahovala jako indexovaný údaj. A pokud ano, tak byl takový filtr nefunkční. Proto jsem se rozhodl vytvořit takový soupis sám a to s použitím dostupných ověřených zdrojů.

Základem soupisu českých širokoúhlých filmů na stránkách Nostalghia.cz jsou pro hranou tvorbu katalogy Český hraný film III (1945–1960), Český hraný film IV (1961–1970), Český hraný film V (1971–1980) a Český hraný film VI (1981–1993), které v letech 2001–2010 vydal Národní filmový archiv v Praze. Z těchto katalogů byly vypsány všechny filmové tituly, které mají ve svých specifikacích uveden formát 1:2,35, resp. 1:2,55 (v tomto případě jde o jediný titul, film STARCI NA CHMELU).

Širokoúhlé hrané filmy vzniklé po roce 1993 jsou v soupisu zařazeny jen na základě „osobní zkušenosti“, nejde tedy o systematický přehled. Soupis také neřeší technickou, resp. distribuční stránku věci, tedy byly-li filmy natočeny v systému CinemaScope, Panavision apod., resp. byly-li v širokoúhlém formátu vždy distribuovány.

Širokoúhlé filmy samozřejmě vznikaly i v dalších „žánrech“, především v dokumentární, ale i v animované tvorbě. V těchto případech byly filmy vypsány z přehledů, které sestavil Jiří Havelka ve svém několikasvazkovém díle Československé filmové hospodářství, vznikajícím v letech 1958–1976. Potíže s tímto zdrojem jsou dvojího charakteru. Havelka dovedl své soupisy do roku 1976 – a to je (zatím) také limitní datum zde uvedeného soupisu širokoúhlých dokumentárních a jiných krátkých filmů. Druhý problém souvisí s tím, že Havelkovy údaje nejsou vždy přesné a v některých případech se na ně nelze úplně spoléhat. Bylo by proto vhodné je ověřovat v jiné literatuře, ideálně pak přímo na filmovém pásu. To je už ale práce mimo možnosti autora tohoto soupisu.

Níže uvedené soupisy obsahují jen základní údaje k identifikaci filmů, tedy: název, rok, režie a použitý materiál (čb, bar.). V poznámce jsou případně uvedeny některé specifické údaje ke konkrétnímu titulu. Je možné, že údaje převzaté z katalogu Český hraný film a další uvedené literatury budou časem s postupujícím výzkumem této oblasti v některých případech korigovány (např. ve věci předpokládané existence více titulů ve formátu 1:2,55 – viz např. zde) nebo doplněny (např. upřesňování údajů o dokumentární tvorbě). V takovém případě pak bude odlišnost doplněných údajů od údajů v literatuře vyznačena. Protože zpracovávaná literatura zachycuje z větší části federální epochu naší kinematografie, podchytil jsem do samostatného seznamu i zaznamenané širokoúhlé filmy slovenské provenience (hrané i dokumentární).

Soupis bych chtěl průběžně doplňovat. Za jakékoliv relevantní a ověřitelné informace, které by ho mohly obohatit a upřesnit, předem děkuji.

Petr Gajdošík
Nostalghia.cz* * *
TOPlist


© 2002-2022 Nostalghia.cz
© 2002-2022 Petr Gajdošík

[Facebook] [Twitter]