TOPlist
Texty
Robert Bresson
Poznámky o kinematografu
Dauphin
Praha 1998
117 stran
Překlad: Miloš Fryš

Přeloženo z francouzského originálu Notes sur le cinématographe, vydaného nakladatelstvím Gallimard, Paříž 1995. Doplněno filmografií a poznámkami.

Knihu chrakterizuje překladatel jako něco mezi deníkem, poznámkovým sešitem a filmovou učebnicí, ale nejvíce je podobna eseji či svébytnému druhu poezie. V krátkých ale výstižných anotacích a sentencích zde Bresson podává základní rysy své režijní metody, svého filmového jazyka. Kniha je členěna do 2 větších kapitol, které každá shrnují poznámky z určitého období (I. 1950-1958 a II. 1960-1974). Obsáhlejší první kapitola je dále strukturovaná na jednotlivá témata se vztahem k filmu a k jeho tvorbě (O pohledech, O pravdě a lži, O automatismu, O hudbě, Zrak a sluch, Gesta a slova ad.) Autorovy osobité postřehy a úvahy nejsou návodem, mnohé z nich vlastně jen otevírají téma či námět k dalšímu zamyšlení. Největšího porozumění knize ale lze dosáhnout až po shlédnutí Bressonových snímků, které mnohdy věrně odrážejí jeho zde publikované úvahy.

Český výběr z těchto Bressonových úvah vyšel pod názvem "Jaká úspornost" již v roce 1991 v pátém čísle samizdatového časopisu Zrcadlo (s. 26-28), kde ale bylo jeho zdrojem (neuvedeným) nejspíš první francouzské vydání z roku 1975.

  • Poznámky o kinematografu - výňatky

  • nahoru    © 2002-2024 Nostalghia.cz
    © 2002-2024 Petr Gajdošík

    [Facebook] [Twitter]