MEZI DENÍKEM A PŘEDMĚTEM TOUHY
Šest filmů Luise Buñuela a Jeana-Clauda Carriéra
(1963 - 1977)

Václav Holanec

ÚVODNÍ SLOVO
Svědectví o nejistotě

Během práce na textu jsem si stále zřetelněji uvědomoval, že se vlastním přičiněním dostávám do důmyslně vybudované slepé uličky. Drtivá většina režisérů a scenáristů, která nemarní své vlohy filmováním na zakázku, hledá ve své činnosti "smysl", buduje významovou rovinu díla. Ne tak Buñuel s Carriérem: jejich filmy jsou pastí pro "naše milé zastánce pravdy", jak by řekl Truffaut. Buñuel s Carriérem nevysvětlují, s ironickým zadostiučiněním přecházejí onen spásný moment, na němž publikum lpí už od dob Griffithových. Jak skandální - odejít z kina a být stejně zmaten, jak na samém počátku!

Právě tato jedinečnost mne na daném tématu lákala. Myšlenka zmocnit se aspoň části tohoto tajemství. Nahlédnout za fascinující časoprostorová spojení, překlenující různé světy. A přestože jsem si byl vědom, s jakými obtížemi bude práce spojena, přestože jsem věděl, že tímto tématem se zabývalo mnoho autorů, musel jsem postupně své představy korigovat. Vlastní předsevzetí, že nebudu příliš vstupovat na tenký led interpretace, to jest, že se nebudu ptát: "Co chtěl Buñuel říci?", se ukázalo jako téměř nesplnitelné. Nelze psát o filmu a neinterpretovat jeho obrazy. Interpretace je podmínkou pro analytickou práci, je vlastně její součástí. Toto zjištění mělo však i svou pozitivní stránku. Pochopil jsem, že někdy je důležitější správně formulovat otázku, než pak na ni odpovědět. Nenápadný půvab Buñuelových a Carriérových filmů plyne také z toho, že si v nich nikdy nemůžeme být ničím jisti. Stejně jako v životě jsme i při sledování Buñuelových filmů postaveni před otázku: Jak chápat to, čeho jsme svědky? Existuje nějaký skrytý smysl věcí, které vidíme? I z tohoto důvodu je prospěšné o Buñuelově díle neustále hovořit a diskutovat. Byl bych rád, kdyby některý z mých postřehů pomohl poodkrýt souvislosti mezi životem a tvorbou španělsko - francouzské dvojice, kdyby pomohl podat malé svědectví o velké nejistotě.


Pozn. Nostalghia.cz: Následně publikujeme kompletní text práce, včetně poznámek a seznamu použitých pramenů a literatury. Pro publikaci na Nostalghia.cz byly vypuštěny jen podrobné filmografické údaje šesti analyzovaných filmů.


kapitoly:
úvod I 1  I 2  I 3  I 4  I 5  I 6  I 7  I 8  I použité prameny


Na Nostalghia.cz publikováno se souhlasem autora 13. srpna 2004.
nahoru

Jan Jílek © 2003-2010
design a webmastering: Petr Gajdošík © 2003-2010