Rozhovor snad o všem s Janem Němcem
Tak trošku nečekaně a jako blesk z čistého nebe se na konci září dostane ke čtenářům kniha Rozhovor snad o všem, zaznamenávající rozhovory režiséra Jana Němce s filmovým publicistou a nakladatelem Milošem Fryšem.
Největší část knihy tvoří přepis čtyř rozhovorů obou aktérů, které se odehrály v průběhu roku 2000. Jan Němec se v nich vrací k celému svému tvůrčímu životu, od prvních krůčků na poli filmu, přes slavná 60. léta k období exilu až po návrat do vlasti. Vzpomíná na lidi, filmy, události, jež nějakým způsobem ovlivnily jeho tvůrčí dráhu, životní i profesní osudy, zastavuje se u natočených filmů, u motivací k některým z nich a snad nejvíce k plánovaným a nenatočeným námětům. Záznam rozhovoru má vedle filmově historické hodnoty i nepopiratelné literární kvality, protože zachycuje osobité vyjadřování tvůrce a jeho svébytné vidění věcí a lidí. Nejde tudíž o teoretickou monografii, ale daleko více o originální dokument, svým způsobem pramen.

V intencích vydavatelské politiky nakladatelství Camera obscura je kniha vybavena poznámkovým aparátem, podrobnou filmografií, bibliografií a rejstříky osobností a uměleckých děl. Připojena je také delší předmluva/doslov s názvem Příběh tohoto Rozhovoru, přibližující historii vzniku rozhovoru a peripetie se vznikem knihy. Knihu bude prodávat výhradně pražská prodejna Terryho ponožky v kině Světozor, později by měla být k dispozici i v prodejně SFÚ v Bratislavě.

Jan Němec – Miloš Fryš
Rozhovor snad o všem
Vydalo nakladatelství Camera obscura
Miloš Fryš
Jaromíra Zástěry 539
261 01 Příbram, Svatá Hora
milosfrys@seznam.cz
v roce 2016 jako svou 9. publikaci
174 stran
Vydání první
Doporučená cena 190 Kč (7,00 €)
ISBN 978-80-903678-8-3

stránka knihy na webu vydavatele

[na Nostalghia.cz publikováno 20. září 2016]


Aktualizace 26. 9. 2016, 16:40
Podle webu vydavatele prodej knihy odložen
z důvodu nových výhrad dědiček Jana Němce.
Celý náklad zatím složen ve skladu nakladatelství.

Aktualizace 10. 11. 2016
Na webu vydavatele se objevilo
oficiální vyjádření nakladatele a spoluautora
k zastavení distribuce knihy.
* * *
TOPlist


© 2002-2022 Nostalghia.cz
© 2002-2022 Petr Gajdošík

[Facebook] [Twitter]