Film a dějiny 2. Adolf Hitler a ti druzí. Filmové obrazy zla

Pět let po „průkopnickém“ sborníku Film a dějiny (NLN 2005), který se poprvé v rozsáhlé míře zabýval historickým filmem a vůbec možnostmi spolupráce historiků různých oborů na tématech prezentovaných v historických filmech, přichází editor Petr Kopal s druhým svazkem, který se věnuje prezentaci Zla v kinematografii, tentokrát nejen ve filmech ryze historických, ale i v dobové propagandě či televizních seriálech. Knihu vydává nakladatelství Casablanca v koedici s Ústavem pro studium totalitních režimů.
Jednotlivé příspěvky se věnují tématu jak obecněji, např. z analyticko-psychologického pohledu potřeby režimů (i diváků) identifikovat se skrze filmové plátno s určitým ideovým vzorcem nebo z pohledu vývoje propagandy (ať už přímé nebo podprahové) ve filmu, tak na konkrétních dílech, postavách (historických i jejich filmových zosobněních) či dějinných událostech. - Největší filmovou „ikonou“ Zla v historických filmech je bezesporu Adolf Hitler, jeho ztělesnění ať už přímé nebo jako metafora. Ale ani jiní diktátoři si s ním nezadají, ve sborníku je bohatě prezentována jak italská „cesta“ filmové propagandy, tak způsoby panující v sovětské kinematografii v éře J. V. Stalina.¨ Zejména tyto části se mi zdají objevné, protože fašističtí diktátoři jsou předmětem analýzy filmových historiků mnohem déle, zatímco o kinematografických poměrech v tehdejším Rusku se dozvídáme stále nové a nové věci (sborník např. přináší přepis záznamu schůzky J. V. Stalina s S. M. Ejzejnštejnem ad. týkající se rozhovoru nad problematickým druhým dílem IVANA HROZNÉHO). Autoři příspěvků se nevyhnuli ani našim končinám. Sborník obsahuje příspěvky o obrazech A. Hitlera v českém filmu, studii o seriálu TŘICET PŘÍPADŮ MAJORA ZEMANA, se zvláště podrobněji popisovaným seriálovým dílem o případu Babice nebo i zastavení u seriálů J. Dietla, zdánlivě „nevinných a neškodných“. Z vydavatelské anotace: „Jednotlivé příspěvky zkoumají použití těchto ikonografických motivů jak ve smyslu varovných mement, tak i zjednodušujících schémat ve službách propagandy. Sledují zasazení těchto obrazů do různých žánrů - historický velkofilm, krimi, komedie - a formu, jakou byl divákům předkládán. Zabývají se však také složitou otázkou viny a tématem nejednoznačnosti zla.“

Sborník v pevné vazbě je vytištěn na kvalitním papíru, texty jsou doplněny množstvím doprovodných fotografií, nechybí poznámky, bibliografické odkazy. Zakoupit jej můžete jak v běžné prodejní síti, tak i se slevou u vydavatele.

[na Nostalghia.cz publikováno 5. 2. 2010]* * *
TOPlist


© 2002-2020 Nostalghia.cz
© 2002-2020 Petr Gajdošík

[Facebook] [Twitter]