Jonathan Rosenbaum: Mrtvý muž

Ediční řadu „moderní film“ nakladatelství Casablanca obohatil před několika dny další titul, kniha známého filmového kritika a publicisty Jonathana Rosenbauma o filmu Jima Jarmusche MRTVÝ MUŽ (1995). V roce 2008 uspořádalo nakladatelství Casablanca internetovou anketu, kde měli respondenti hlasovat pro filmy, o nichž by si rádi v některé z dalších knih této ediční řady přečetli. Snímek MRTVÝ MUŽ se umístil na druhém místě (hned za Scottovým BLADE RUNNER) a tak je čerstvé vydání Rosenbaumovy knihy splněním slibu daného čtenářům.
Nejen od Jonathana Rosenbauma lze zaznamenat hlas, že Jarmuschův MRTVÝ MUŽ zraje jako víno. Po patnácti letech od svého vzniku je více než zřejmé, že jeho autor v roce 1995 natočil velmi hluboké dílo, které není jen vytříbenou hříčkou nebo experimentem, ale má bohaté filmové, literární i politické pozadí, je formálně i obsahově sjednocené a lze ho pevně zasadit nejen do uměleckého vývoje tvůrce, ale i do historických a společenských kontextů americké kultury a společnosti.

V úvodní rozsáhlejší kapitole přibližuje autor Jarmuschův umělecký růst, v němž zaznamenává určité postupně se utvářející konstanty, uměleckou originalitu ale také meze vyprávěcího přístupu. Dále je zde čtenář zasvěcen do doby uvedení MRTVÉHO MUŽE, do vlažného kritického přijetí souvisejícího se společenským klimatem v americké společnosti a především s praktikami amerických distributorů (v případě tohoto filmu společnost Miramax) tlačících na úpravu výsledné podoby snímků, což dává jasnou odpověď na to, proč zůstává Jarmusch stále smluvním majitelem všech negativů svých filmů. (Zvlášte kontrastním je zde přirovnání absolutně prodejného přístupu Quentina Tarantina k sestřihu svých filmů u téže společnosti.)

Po přiblížení děje MRTVÉHO MUŽE se Rosenbaum dostává k vlastní analytické práci, kterou v mých očích rozděluje na obsahovou a formální, přičemž ta první se mi jeví pro budoucí život díla podstatnější, bez té druhé by ale nebyla pochopitelná a sdělitelná. Pozoruhodný je rozbor motivů souvisejících se zploštěným společenským vnímáním některých amerických stereotypů (např. konsensuální a alibistické pojímání tabáku, násilí a zbraní, přístupu k původním obyvatelům kontinentu či k přírodě), nahlížených Jarmuschem s velkým despektem, odkazy k básnickým a literárním dílům, jejichž citace a inspirace jsou ve filmu často přetvořeny k obrazu vlastnímu a vytvářejí tak pro ně nový život, nový kontext, novou interpretaci. Četná upozornění na detaily filmu nebo na věci související s jeho vznikem, zapojení výkladu i nerealizovaných částí scénáře - to vše odhaluje před čtenářem možná netušenou tvář filmu, který není jen nějakým „antiwesternem“, ale bohatě texturovaným dílem s jasným uměleckým i politickým názorem. Formální atributy díla jsou pak plně ve službách těchto záměrů, ať už se autor rozepisuje o geniální kameře Robby Müllera, hudbě Neila Younga či herectví Johny Deppa a zvláště Gary Farmera (postava indiána Nikdo) – při vší své výjimečnosti jsou tyto složky filmu podřízeny autorskému záměru.

Velmi zajímavou metodou je Rosenbaumova kombinace vlastního kritického a analytického textu s úryvky rozhovorů, které s Jarmuschem sám na to či ono téma vedl dřív. Nechává tak v knize zaznít Jarmuschův pohled na určité motivy, přitom mu to ale umožňuje s nimi i polemizovat. A protože rozhovory a vznik knihy dělí větší časový odstup, nebrání se Rosenbaum ani drobným revizím některých svých starších hodnocení. (Pro českého čtenáře je nutné připomenout, že Rosenbaumem nejvíce citovaným rozhovorem je text s názvem S pistolí před ksichtem, který vyšel v souborném vydání rozhovorů Jima Jarmusche připraveném editorem L. Hertzbergem a vydaném u nás nakladatelstvím Camera obscura Miloše Fryše v roce 2009 pod názvem Jim Jarmusch: Rozhovory 1980–2000. Rosenbaumova práce je tak mimořádným doplňkem této knihy. A obráceně...)

Kniha vyšla ve výborném překladu Davida Petrů, který překládal i již zmíněnou knihu Jarmuschových rozhovorů. Formát, grafika, rozvržení obsahu i celkové provedení odpovídají standardu ediční řady. Co oproti předchozím svazkům chybí je závěrečná studie z pera některého z českých autorů. Nejlevnější způsob jak si knihu pořídit je nákup přímo u vydavatele za cenu 170 Kč (včetně poštovného).

Jonathan Rosenbaum
Mrtvý muž
Casablanca
Praha 2010
112 str.
ISBN 978-80-87292-06-8

[na Nostalghia.cz publikováno 21. 12. 2010]* * *
TOPlist


© 2002-2020 Nostalghia.cz
© 2002-2020 Petr Gajdošík

[Facebook] [Twitter]