Iniciála 2
Aki Kaurismäki: Světla soumraku


Druhý svazek edice Inicály byl představen už v létě na letošní LFŠ v Uherském Hradišti. Přibližuje tvorbu Aki Kaurismäkiho, uvedenou na LFŠ v kompletní retrospektivě navazující na menší profil tvůrce, který byl na této akci prezentován přibližně před 20 lety.
S filmy finského režiséra Aki Kaurismäkiho jsem se poprvé setkal na uherskohradištské filmové škole někdy na začátku 90. let, kdy zde běžel malý profil jeho tvorby, sestavený z filmů 80. let a pak tuším i z tehdejší čerstvé novinky BOHÉMSKÝ ŽIVOT. Kaurismäki mě zaujal, ostatně jako tehdy řadu ostatních, svým minimalismem a humorem, který v kontextu sociálně laděných témat místy přecházel až do mrazivých poloh. V průběhu 90. let jsem se jeho tvorbu snažil sledovat soustavně a prakticky nikdy jsem se nezklamal, nicméně postupně jsem jeho filmové novinky spíš jen registroval a vnímal „z povzdálí“.

Když se na letošní LFŠ v Uherském Hradišti uspořádala opět Kaurismäkiho retrospektiva, dokonce za osobní účasti režiséra, bylo to nejen navázání na téma zde prezentované téměř před 20 lety, ale pro mnohé (i pro mne) zjištění, že za tu dobu se svět i filmy kolem v mnohém změnili, ale filmy Aki Kaurismäkiho si stále uchovávají svůj zvláštní půvab a křehkost, byť jejich hrdinové jsou často vystavováni nezávidění- hodným situacím a životním peripetiím. Nadále z nich vane mlčenlivý, lehce smutný pohled na svět, v němž se mísí nepatrná nostalgie s poezií „všedního dne“, beznaděj situací s optimismem jejich hrdinů, tragédie s lakonickým humorem. Sledovat Kaurismäkiho filmy znamená pohybovat se v jakémsi zvláštním uzavřeném světě, kde se vše točí jakoby beznadějně v kruhu z nějž není východisko, ale kde je vám přitom dobře, protože máte pocit, že jste v dobré společnosti.

Plnými doušky to vše poskytla návštěvníkům letošní LFŠ nejen samotná retrospektiva, ale i sborník Aki Kaurismäki: Světla soumraku, který jako druhý svazek edice Iniciály vydala AČFK ve spolupráci s nakladatelstvím Casablanca. Sborník odpovídá záměru celé edice Iniciály – přinést mnohostranný portrét, monografii tvůrce, obsahující analýzy, rozhovory, reflexe i faktografii, jejichž koktejl může „iniciovat“ přemýšlení o tvůrci i jeho filmech.

Kniha nabízí jak širší uvedení do kontextu finské kinematografie 80. let (Petr von Bagh: Mraky odtáhly) nebo do finských kulturně-společenských souvislostí prezentovaných v Kaurismäkiho filmech (Viola Parente-Čapková: Kaurismäkiho Akilandie), tak i souhrnnější či naopak tematicky úžeji vymezené pohledy na jeho tvorbu. Z pera Petra Fischera pochází text Od osamělosti k samostatnosti, věnující se vnitřnímu vývoji hrdinů Kaurismäkiho filmů, s ním lze do jisté míry svázat i příspěvek Michala Procházky Rytíři nedbalé melancholie, v němž je představen jakýsi typologický a psychologický profil Kaurismäkiho hrdinů, prostupujících v mnoha případech jednotlivými filmy a nepostradatelně dotvářejících jejich obsah i kratší text Vlastimila Zusky Ostrůvek jasu ve Světlech soumraku, zaměřující se na důležitost vedlejší postavy párkařky ve filmu SVĚTLA SOUMRAKU. Vnějšímu světu Kaurismäkiho filmů se věnuje Pietari Kääpä (Centrum a periferie ve filmech Akiho a Miky Kaurismäkiových), Lea Trojanová se pak zaobírá literárními inspiracemi některých jeho filmů (Od destrukce k věrnosti aneb Kaurismäkiho adaptace literárních děl). V oddílu Rozhovory je zařazen jak rozhovor s Aki Kaurismäkim, určený přímo pro tento sborník, tak i rozhovor s „kaurismäkiovsky“ mlčenlivým Miroslavem Krobotem, který pro jevištní uvedení adaptoval film MUŽ BEZ MINULOSTI. Přiložen je i Kaurismäkiho text Baudelaire, horečnatá blouznění, který autor napsal v roce 1980, tedy v době, kdy se jako třiadvacetiletý mladík „jen“ filmově vzdělával ve filmových klubech. Faktografický oddíl knihy zahrnuje jak biografický profil, tak kompletní filmografii, soupis ocenění a výběrovou českou i zahraniční bibliografii.

Kamila Boháčková (ed.)
Aki Kaurismäki: Světla soumraku
AČFK - Casablanca
Praha 2011
211 str.
199 Kč
ISBN 978-80-87292-13-6

[na Nostalghia.cz publikováno 27. září 2011]* * *
TOPlist


© 2002-2020 Nostalghia.cz
© 2002-2020 Petr Gajdošík

[Facebook] [Twitter]