Čtyřikrát dva
Stanislava Přádná


Obsáhlá studie Stanislavy Přádné Čtyřikrát dva poprvé vyšla ve čtyřech pokračováních ve 40. ročníku Filmu a doby (1994, č. 1-4). V roce 2007 ji pak v doplněné a rozšířené podobě jako samostatný titul pod názvem Čtyřikrát dva vydala Akademie múzických umění v Praze. Autorka se v ní zaměřila na zkoumání tvůrčí spolupráce čtyř významných světových režisérů s jejich dvorními herečkami, které byly současně i jejich životními partnerkami. Celou studii publikuje Nostalghia.cz se souhlasem autorky.


[Úvod] [Fellini - Masiniová] [Antonioni - Vittiová] [Bergman - Ullmannová] [Saura - Chaplinová] [Závěr]

Závěr


Ve čtyřech kapitolách této studie jsem souběžně s rozbory filmů a úvahami nad charaktery postav brala na zřetel tvořivě podnětné emocionální zdroje, které uvolňují inspiraci a schopnost umělecky přetvářet autentické citové prožitky.

Promítneme-li si všechny čtyři zkoumané dvojice, nemůžeme přehlédnout až nápadně podobný či obdobně variovaný průběh a formy tvůrčí spolupráce. Všem (s výjimkou Felliniho a Masinové, kteří dožili své životy společně) byl vymezen čas pro jejich soužití, většinou desetileté, a na míře jejich citového sepětí závisela i délka či intenzita umělecké kooperace.

Druhým společným jevem v těchto vztazích (opět vyjma jediného jmenovaného páru) byl výrazný věkový rozdíl, potvrzující psychologicky osvědčený vztahový vzorec, v němž mladá dozrávající žena je citově upoutána ke zralému, podstatně staršímu partnerovi, který je jí milencem, ale i moudrým rádcem a zasvětitelem, stejně jako otcovským ochráncem.

Po rozluce a vzájemném tvůrčím osamostatnění vykonávali většinou režiséři dál svoji uměleckou práci, bez zjevnějšího oslabení tvořivé potence. Některým se dokonce podařilo dospět k dalšímu rozmachu své tvorby i v pozdním období života (Fellini, Bergman). Z jejich někdejších partnerek však jako by byla po rozchodu sňata podstatná, již nikdy cele obnovitelná či nahraditelná aura. I když se smířily s rozchodem a započaly novou, nezávislou etapu (případně se realizovaly ve vztahu k jinému umělci), éra jejich plodného zrání v silovém poli jiskřivé tvořivé spolupráce, znásobované opětovaným citem, byla neopakovatelná - dochází k ní jednou za život.

Nostalgie z pomíjivosti všeho pozemského obestírá i ohlédnutí za těmito vztahy výjimečných uměleckých dvojic.Budiž nám útěšným zjištěním, že navštívení múz vznášejících se nad hlavami inspirovaných básníků, zanechává i navzdory své prchavosti dotek věčnosti.

[Na Nostalghia.cz publikováno 7. 5. 2010]


[Úvod] [Fellini - Masiniová] [Antonioni - Vittiová] [Bergman - Ullmannová] [Saura - Chaplinová] [Závěr]

[Stanislava Přádná: Čtyřikrát dva. Praha, NAMU 2007, 144 s., ISBN 978-80-7331-100-1.]


* * *
TOPlist


© 2002-2022 Nostalghia.cz
© 2002-2022 Petr Gajdošík

[Facebook] [Twitter]