Krása je symbolem pravdy
[anotace českého vydání textů Andreje Tarkovského]
Andrej Tarkovskij
Krása je symbolem pravdy
nakladatelství
Camera obscura
Miloš Fryš
Jaromíra Zástěry 539
CZ—261 01 Příbram
www.cameraobscura.wz.cz,
milosfrys@seznam.cz
v roce 2005 jako svou 1. publikaci.
456 stran.
Vydání první. Náklad 1.000 výtisků.
Doporučená cena 390 Kč.
ISBN 80-903678-0-1


Od 18. ledna 2007
je celý náklad vyprodán!
Doposud jsem na těchto Tarkovského stránkách anotoval či recenzoval jen zahraniční knižní vydání Tarkovského textů nebo studie o jeho díle. Bylo to psaní částečně radostné, protože přibližovalo leckdy málo známé práce o Tarkovském. Současně jsem ale při pročítání zahraniční knižní produkce pociťoval určitý smutek nad tím, že v Čechách se Tarkovského texty samostatného knižního vydání doposud nedočkaly a jen část z nich je porůznu roztroušena v časopisech nebo v samizdatu (dodnes asi nejzáslužnější práci na tomto poli odvedlo před lety samizdatové Zrcadlo). Dnem publikace tohoto článku se vše mění - za pár dní bude na český trh uvedena kniha, která nabídne poprvé ucelený soubor Tarkovského myšlenek o filmu a umění!
Vydání knihy je výsledkem nezměrného letitého úsilí a je zcela určitě událostí. Její název tvoří okřídlený Tarkovského výrok Krása je symbolem pravdy. Velmi dobře shrnuje všechno to, co v nově vydávané publikaci čtenář najde: rozhovory, eseje, přednášky, korespondenci, filmové scénáře a jiné texty, které Tarkovskij uskutečnil či sepsal v letech 1967—1986.

Toto první české souborné vydání zásadních Tarkovského textů přináší nejen to, co bylo v českém odborném tisku (či samizdatu) od Tarkovského publikováno již před lety, ale také řadu nových, do češtiny dosud nepřeložených prací. U starších překladů byla navíc často provedena jejich revize nebo byly do knihy zařazeny v nezkrácené verzi. Nejlépe si o obsahu ale uděláte představu sami z následujícího přehledu:

OBSAH

Rozhovory
S Alexandrem Lipkovem
S Olgou Surkovovou
S Toninem Guerrou
S Glebem Panfilovem
S Jurriënem Roodem
S Igorem Pomerancevem
S Jerzym Illgem a Leonardem Neugerem
Poslední rozhovor (s Victorem Loupanem)

Eseje
Zapečetěný čas
Za Vladimirem Vysockým
Básník filmu
Slovo o Apokalypse
Rozhodnutí
Na cestě za vírou a svobodou

Přednášky o filmové režii

Korespondence
Neberte nám Rubleva (Alexeji Romanovovi)
"Často na Vás myslím..." (s Grigorijem Kozincevem)
Dva dopisy do Zóny (Sergeji Paradžanovovi)
Dopis otci
Závěť

Filmový záměr, povídka a scénáře
Koncentrát (filmová povídka)
Objednávka filmu Zpověď (filmový záměr)
Bílý den (úryvek filmového scénáře)
Hoffmanniáda (filmový scénář)

Dokumentace
Data života Andreje Tarkovského
Filmografie Andreje Tarkovského
Dokumentární filmy o Andreji Tarkovském a jeho díle
Divadelní a rozhlasové režie Andreje Tarkovského
Divadelní hry podle děl Andreje Tarkovského
DVD a bonusy na DVD
Soundtracky a jiné hudební nahrávky
Výběrová bibliografie
Ediční poznámka
Resumé
Jmenný rejstřík
Rejstřík uměleckých děl

Mimořádné úsilí věnoval vydavatel (a také vrchní editor a překladatel většiny textů) Miloš Fryš poznámkovému aparátu. Ve více než 250 poznámkách doplňuje všechny kapitoly upřesňujícími údaji a informacemi, rozvádí životopisná a filmografická data zmíněných osobností. Kniha je doplněna osobním rejstříkem a rejstříkem uměleckých děl (tedy ne jen filmů, ale i děl literárních, dramatických či výtvarných) a v závěru obsahuje "dokumentační oddíl" s doposud asi nejúplnější česky publikovanou filmografií Andreje Tarkovského, zahrnující nejen jeho vlastní tvorbu, ale i dokumenty jiných režisérů či bonusový materiál vydaných disků DVD nebo soundtracky hudby z jeho filmů. Na závěr je pak zařazena nejobsáhlejší česká bibliografie, jaká byla na téma "Tarkovskij" u nás dosud vydána.

Pokud si v Čechách zoufáme nad nezájmem vydavatelů DVD o filmy Andreje Tarkovského, nad chřadnoucí distribucí jeho filmů v českých kinech (momentálně je zakoupen monopol už pouze na Solaris), tak alespoň letitý dluh na poli knižní distribuce (doposud u nás byly vydány pouze Tarkovského Deníky, ovšem v nijak oslnivé podobě) se tímto sborníkem částečně splatil. Vydavatelství Camera obscura, které Miloš Fryš založil původně hlavně pro vydání sborníku Krása je symbolem pravdy, slibuje na budoucí léta další zajímavé tituly, mezi nimiž se nacházejí i další dva Tarkovského tituly, řekněme rovněž zásadní: úplné vydání teoretické práce Zapečeťený čas a opětovné vydání Tarkovského Deníku v novém překladu, větší úplnosti a s obsáhlým poznámkovým aparátem.

V prodeji by se měla kniha ovjevit počátkem listopadu, způsob její distribuce bude ale netradiční. Zájemce tak odkazuji na internetovou stránku s informacemi o knize na adrese www.tarkovskij.wz.cz nebo na stránku nakladatelství Camera obscura na adrese www.cameraobscura.wz.cz.


Od 18. ledna 2007 je celý náklad vyprodán!


A. Tarkovskij: Krása je symbolem pravdy

[připravil Petr Gajdošík. Na Nostalghia.cz publikováno 20. října 2005]
(poslední update: 19. ledna 2007)    
TOPlist
© 2001-2016 Nostalghia.cz
Petr Gajdošík  © 2001–2016
nostalghia(zavinac)nostalghia.cz


Prezentace na síti Facebook a G+