Oskolki zerkala
[anotace knihy Mariny Tarkovské]
Marina Tarkovskaja
Oskolki zerkala
Vagrius
Moskva 2006
412 s.
ISBN 5-9697-0150-5
Kniha Mariny Tarkovské, sestry Andreje Tarkovského, "Oskolki zerkala", vyšla v Rusku poprvé v roce 1999. Poté se dočkala vydání i v zahraničí a počátkem letošního roku vyšla v Rusku podruhé, v doplněném vydání moskevského nakladatelství Vagrius. Už při prvním otevření čtenář pozná, že jde o titul mimořádný, informačně hutný a zajímavý.
Knihu by šlo nejlépe charakterizovat jako kroniku, v níž se autorka s mimořádnou péčí a hloubkou věnuje historii celé své rodiny, osudům jejích členů i vzdálených příbuzných. Její vyprávění začíná už v 19. století, u předků, kteří obdrželi carský patent potvrzující šlechtická privilegia a pokračuje do nejpodrobněji líčeného období života jejich rodičů, bratra Andreje i osudů její vlastní rodiny. Těžiště je položeno na vylíčení osudů otce Arsenije a bratra Andreje. Text je často proložen citacemi z dopisů, deníků či básněmi, které se nějak váží k líčeným událostem.

Autorka se v textu podrobně zaobírá dětstvím, které prožila cele se svým bratrem, hodně se věnuje osobnosti matky, která musela být, alespoň podle toho, co vše byla nucena pro děti udělat, mimořádná žena. Zajímavou pasáží v této části jsou vzpomínky na postavy, které se objevují ve filmu Zrcadlo, na jejich skutečné osudy i na chvíle, které byly předlohou ke scénám ve filmu (např. na obě spolupracovnice matky v tiskárně a jejich životní osudy). Líčení Andrejova mládí, jeho studia na orientálním institutu, příchod na VGIK - to vše je nahlíženo z doposud neznámého úhlu pohledu. Marina Tarkovskaja např. neváhá líčit snahy rodičů, zejména otce Arsenije, využít všech známostí k tomu, aby se Andrej na VGIK dostal. Jak se zdá, nakonec to nebylo nic platné a Andrej si musel pomoci sám. Čtenář se také více dozví o Andrejových peripetiích s rozvodem a druhým manželstvím, na druhé straně se v knize poměrně málo věnuje Tarkovského odjezdu do Itálie a následné emigraci, což je ovšem pochopitelné, protože Marina zůstala v Sovětském svazu a do zahraničí se dostala až na bratrův pohřeb. Jedna věc je ale v této souvislosti v knize mimořádná: dopis otce Arsenije, v němž píše Andrejovi do Itálie prosbu, ať se vrátí. V Čechách byla doposud publikována pouze Andrejova odpověď (Zrcadlo č. 2, 1989 nebo kniha Krása je symbolem pravdy), zatímco text otcova dopisu, na který evidentně Andrej reagoval, znám nebyl. Abych tedy tuto malinkatou mezírku zaplnil a abych z této zajímavé knihy ukázal čtenářům i něco "hmatatelnějšího" než jen povídání o ní, předkládám otcův dopis ze září roku 1983 na těchto stránkách poprvé v českém překladu...

Autorka své vyprávění vede jakž takž chronologicky, ale se spoustou tematických odboček a zastavení. Často je její styl velmi emotivní, nicméně nikdy nesklouzne k sugestivnímu ovlivňování čtenáře. Pokud líčí již letité vzpomínky a své tehdejší reakce na události, neváhá v některých případech svůj dřívější názor a pohled poopravit či úplně revidovat. I přesto ale z řádků jasně vysvítá její osobní zaujetí pro rodinnou historii a v případě Andreje i upřímná láska k bratrovi. Nejvíce to je patrné v líčení několika dnů, které musela doslova vytrpět v Paříži před a po Andrejově pohřbu. Silný rozpor mezi chováním vdovy Larisy Tarkovské a Mariiným viděním celé události je více než zřejmý.

Velmi zajímavou částí knihy jsou přiložené fotografie a reprodukce různých dokumentů, kterých je v knize několik desítek a až na pár známých "kousků" jde v naprosté většině o doposud nepublikované fotografie všeho druhu. Od galerie předků ze zašlých portrétů z 19. století až po nejnovější obrázky, reprodukce obrazů, kreseb, dopisů a jiných dokumentů. Zaujme celá řada krásných momentek z pobytu rodiny na venkově, několik neznámých Andrejových portrétů z mládí (např. Andrej jako mladík s frajerskou cigaretou v koutku úst nebo unikátní foto ze sibiřské expedice) či skupinové fotografie s příbuznými a známými, mnohdy věhlasnými osobnostmi ruského kulturního života.

V závěru jsou pak přiloženy přílohy: rodopis rodiny Tarkovských, některé nepublikované básně Arsenije Tarkovského, nekrology předků z dobového tisku, přepis patentu o udělení šlechtického titulu z roku 1803 a velmi podrobné chronologické údaje ze života Alexandra Karloviče Tarkovského (1862-1924, dědeček Andreje T.), Arsenije Alexandroviče Tarkovského (1907-1989, otec Andreje T.) a samotného Andreje Arseňjeviče Tarkovského (1932-1986).

Střípky zrcadla sice trošku odvracejí pozornost od díla Andreje Tarkovského, soustřeďují se na rodinné prostředí, ale v mnohém ukazují, do jaké míry bylo Tarkovského dílo s rodinou spjato. Je to vzpomínání citlivé, krásné a důstojné, psané místy až dojímavým jazykem.

[připravil Petr Gajdošík. Na Nostalghia.cz publikováno 30. května 2006]
(poslední update: 30. května 2006)    
TOPlist
© 2001-2016 Nostalghia.cz
Petr Gajdošík  © 2001–2016
nostalghia(zavinac)nostalghia.cz


Prezentace na síti Facebook a G+