Moskevská elegie  [DVD, Facets Video 2006]
Moskevská elegie
Moskevská elegie
(Moscow Elegy)
Facets Video (2006)
DVD
Region 0

SSSR 1987-1988, 86'
Režie: Alexandr Sokurov
NTSC, čb, 1.33:1
rusky (DD 1.0), anglické, francouzské, španělské a italské tit.

Bonusy: DVD-ROM s poznámkou, biografií a filmografií Alexandra Sokurova

Související odkazy:
 + fotogalerie
Historicky první DVD s filmem Moskevská elegie (doposud kolovala po internetu pouze mizerná kopie v divx) vydala americká společnost Facets Video v licenci společnosti Ideale Audience, která na těchto nosičích přináší postupně celou kolekci Sokurovových filmů. Kvalita přepisu je i přes místy průměrný obraz výborná. Tento zdánlivý rozpor má jednoduché vysvětlení. V doprovodném textu se uvádí, že film byl restaurován z původního negativu a originálního magnetického zvukového pásu. Samotný výchozí materiál (dobové obrazové záznamy apod.) byl ale v době natáčení nekvalitní. Sokurov měl tehdy k dispozici pouze jeho omezené množství a to ve velmi špatné kvalitě (např. ukázky z Tempo di viaggio jsou z nějaké pracovní, velmi poškrábané kopie; televizní záznamy zahraničních televizí vypadají jako x-té kopie VHS apod.) a to se na výsledné podobě filmu odrazilo. Pasáže dotáčené samotným Sokurovem jsou obrazově o několik řádů lepší a tak místy špatná kvalita obrazu jde spíš na vrub podmínek a možností jaké Sokurov měl. Občas patrné řádkování v obrazu (viz fotogalerie) je patrně důsledkem konverze z obrazové normy PAL do NTSC. Ruský zvuk v DD 2.0 je také dobrý, zřetelné jsou v něm různé efekty a echa, dodané záměrně Sokurovem. Přepínatelné titulky ve čtyřech volitelných jazycích lze rovněž vypnout úplně. Film je rozdělen do 19 kapitol. Bonusově nabízí DVD-ROM text ve formátu PDF se Sokurovovou vzpomínkou, filmografií a biografií.
Dokumentární esej Alexandra Sokurova Moskevská elegie vznikla v letech 1987-1988 jako autorova osobní pocta Andreji Tarkovskému. Sokurov, někdy (mylně) označovaný jako Tarkovského následovník (fakta jsou tato: Sokurov pouze navštěvoval některé Tarkovského přednášky v režijních kurzech, Tarkovskij shledával jeho první filmy výjimečnými - což při jeho značné kritičnosti bylo do jisté míry vyznamenání, ale Sokurov odmítá být uváděn jako Tarkovského nástupce), v Moskevské elegii pokračuje ve formátu osobní výpovědi na dané téma, ve svých filmech používané hodně často - do obrazu promlouvá svůj osobní komentář, mající daleko k pouhému popisnému líčení zobrazovaného. Obvykle je plný úvah a různých myšlenek, někdy připomíná rozhovor se sebou samým, jindy má podobu zvukových "poznámek" pro pozdější potřebu (asi jako když si tu a tam poznamenáme na papírek nějakou důležitou informaci). Zkrátka při vší "dokumentárnosti" jsou tyto filmy do značné míry také o Sokurovovi samotném.

Na Moskevskou elegii měl Sokurov velmi málo času a finančních prostředků. Film vznikal mimo veškeré produkční plány studia, částečně s neoficiálně získanými materiály (inu Rusko), po moskevském, asi dvoutýdenním natáčení, byl dokončen v Petrohradě. Premiéra se odehrála ve výročí Tarkovského narozenin, 4. dubna 1988 v moskevském Domě Kino.

Moskevská elegie přibližuje Tarkovského pomocí kaleidoskopu ukázek z některých jeho filmů a mnoha dokumentárních materiálů. Z filmů jsou zastoupeny pouze Tempo di viaggio, Nostalgie a Zrcadlo. Z Oběti jsou zde jen dokumentární záběry z natáčení - použity byly pasáže ze švédského dokumentu Bygga bilder a Markerův materiál k až později sestříhanému filmu Putování Andreje Arsenjeviče (2000) - ostatní tvorba je pominuta úplně. Absence jiných ukázek je ale, zdá se, záměrná, nevyvolaná nepřístupností filmových kopií. Sokurov portrétuje Tarkovského především jako mimořádného umělce, jehož osobní martýrium je i martýriem Ruska. Proto Zrcadlo s obrazy matky, proto Nostalgie a scény se svíčkou v bazénu nebo rozhovor o nemožnosti pochopit Puškina skrze cizí jazyk. Proto Tarkovského úvahy o umění z Tempo di viaggio či z dokumentárního záznamu. Proto natáčí v Tarkovského rodišti, v interiéru opuštěného moskevského domu na Ščipce, v prázdném činžákovém bytě po němž chodí osamocený pes, v opuštěném Tarkovského domě v Mjasném. Sokurov vidí ve filmu Tarkovského především jako Rusa spjatého s rodnou zemí a tomu podřizuje i výběr materiálů. Nikde žádné jiné výpovědi svědků a pamětníků. Jen smutná řeč obrazů s citlivě vybranou melancholickou hudbou a autorovým komentářem. Všechny tyto artefakty navzájem prolíná a kombinuje v sugestivní výpověď, mající i díky jeho komentáři velmi osobní nádech.

Ten film je plný nostalgie a stesku. Natáčení apokalyptické scény z Oběti je vystřídáno záběrem zasněžených domů Zavražje, Tarkovského rodiště. Promlouvá Sokurov. Obrazy ze zamlženého Zavražje, záběry ze Zrcadla, rodinné fotografie, matka, otec, bratr a sestra. V Moskvě umírá Brežněv, Tarkovskij ve stejné době v Itálii pracuje na Nostalgii. Do přímého kontrastu se tak dostává pohoda a meditativní nálada Tarkovského rozhovoru s Toninem Guerrou z filmu Tempo di viaggio natáčeného v Itálii a v přibližně stejné době vzniklé dokumentární záběry z bombastického Brežněvova pohřbu v Moskvě (listopad 1982). Natáčení Oběti, stavba kulis, práce s herci. Umírá Andropov, smuteční průvody v moskevských ulicích. Dům na Ščipce chátrá, Tarkovskij leží v nemocnici a dokončuje svůj poslední film z postele. Zpravodajství francouzské televize 5. ledna 1987: zemřel Tarkovskij. Záběry z pohřbu, Mstislav Rostropovič hraje na rozloučenou, několik mužů snáší rakev ze schodů, v početném přihlížejícím davu kamera našla hlavu Roberta Bressona, loučení rodiny. Opuštěný dům v Mjasném, zabedněná okna, uvnitř ale vše jako kdyby se obyvatelé měli každou chvíli vrátit, v krbu hoří oheň. Venku vane vítr, zataženo, sněží. Prázdné domy a byty Sokurov konfrontuje s dokumentárními fotografiemi stejných míst z doby, kdy je Tarkovskij obýval, kdy byla plná života a velkých plánů. Dává tak nahlédnout do minulosti po níž zbylo prázdno. Není nikoho, kdo by přisedl k hořícímu krbu, není nikoho, kdo by se shlížel v zrcadle na zdi.

Ve filmu se objeví také několik unikátních filmových záběrů či fotografií. Je zde zařazena např. podstatná část večírkové scény z Chucijevova filmu Je mi dvacet let (1964), kde se Tarkovskij objevil v herecké roli cynického hosta. Divák má možnost zde vidět i dobové záběry z pohřbu Brežněva či Andropova, stavbu kulis pro Oběť, slyšet je Tarkovského osobní recitace otcových veršů, použity jsou i málo (nebo vůbec) známé fotografie z rodinného archivu, zpravodajství francouzské televize z Tarkovského pohřbu, vzácný záznam Tarkovského výpovědi na kameru o roli a odpovědnosti umělce (jiná část z téže výpovědi je na počátku dokumentu z natáčení Rubleva v bonusech českého DVD) aj. Některé sekvence filmu přibližuje samostatná fotogalerie.

Moskevská elegie je smutný film. Možná příliš subjektivně a záměrně laděný do pochmurných tónů. Může ale být film, vůbec první portrét světově uznávaného tvůrce natočený v jeho vlasti AŽ PO JEHO SMRTI, jiný?

fotogalerie
[zpracoval Petr Gajdošík. Na Nostalghia.cz publikováno 22. ledna 2007]
(poslední update: 22. ledna 2007)    
TOPlist
© 2001-2016 Nostalghia.cz
Petr Gajdošík  © 2001–2016
nostalghia(zavinac)nostalghia.cz


Prezentace na síti Facebook a G+