Mirror (Natasha Synessios, 2001)
[anotace knihy]
Mirror
Natasha Synessios
I. B. Tauris
London - New York 2001
120 s.
ISBN 1-86064-521-6
Tarkovského Zrcadlo je film, který si díky své komplikované struktuře a bohatství ikonografických odkazů a souvislostí doslova říká o podrobnou analýzu. V knize lapidárně nazvané Mirror, vydané v roce 2001 nakladatelstvím I. B. Tauris, se o to pokusila Natasha Synessios, jedna z překladatelek již před lety vydaného souboru Tarkovského scénářů Andrei Tarkovsky: Collected Screenplays. Její asi 120-ti stránková kniha je nejen podrobným průvodcem filmem, ale uvádí do vzájemných souvislostí různé motivy filmu a Tarkovského života, včetně zajímavých ukázek z rodinného fotoarchivu.
Titul je šestým dílem řady knižních analýz důležitých filmů ruské a sovětské kinematografie, kterou pod názvem Kinofiles vydává nakladatelství I. B. Tauris (v této řadě vyšly např. i knihy o filmech Křižník Potěmkin, Muž s kinoaparátem, Jeřábi táhnou, Malá Věra, Ivan Hrozný aj.). Autorka zde seznamuje čtenáře snad se všemi (záměrně neříkám podstatnými, ale opravdu snad se všemi) fakty, které kolem Tarkovského Zrcadla jdou shromáždit. Obsahově lze knihu rozdělit na dvě části - faktograficky-historickou a interpretační. Ta první zabírá asi třetinu rozsahu a věnuje se uvedení všech informací o filmu samotném, jeho historii, popisuje podrobně natáčení a postprodukci. Autorka čerpá především z všeobecně známých zdrojů informací a údajů (Tarkovského deník, publikované rozhovory nebo práce věnující se Tarkovskému a jeho filmům). Z jejího textu vysvítá celé pozadí zrodu tohoto monumentálního díla, se všemi autorskými, osobními i úředními peripetiemi. Snaží se psát věcně, může-li, raději vloží citaci z pramene než subjektivní soud. Zvláštní při tomto přístupu je, že se tak zrod filmu jeví mnohem méně problematickým, než jak jej emotivněji líčí Tarkovskij v deníku či pozdějších rozhovorech nebo jiní autoři. Ne že by snad Zrcadlo vzniklo bez potíží, všechny procesy jeho vzniku jsou ale nahlíženy věcně a bez sugestivních komentářů.

Podstatnější je podle mne ale druhá část knihy, kterou je vlastní analýza filmu. Po obecnějším zastavení nad Tarkovského filmovým jazykem se autorka začíná věnovat podrobnému popisu všech složek díla - formálním aspektům, metodě střihu, zvukové stopě, kulturním a historickým souvislostem, přírodním živlům a jejich funkci ve filmu, práci s časem, popisu charakterů postav i vlastního Tarkovského subjektu, vztahům otec-syn, matka-jiné ženy, dětství, spojení slova s obrazem ad. Před čtenářem tak vyvstává neobyčejně složitá, ale téměř dokonalá struktura díla. Autorka kompiluje známé a často uváděné informace (detaily z Tarkovského života, odchod otce aj.) s jinými, málo uváděnými fakty. Např. se podrobněji zastavuje u letních pobytů rodičů s dětmi (a malým Andrejem a sestrou Marinou) v Ignatěvu, kde trávili v chatě přítele Gorčakova dlouhé letní týdny a kde má zdroj mnoho filmových obrazů v Zrcadle. Zmiňuje se o historických událostech, ukotvených v Zrcadle díky zařazení historických dokumentárních záběrů, o prolínání Tarkovského osobnosti v postavách filmu. Některé vysvětlující pasáže jsou psány evidentně pro amerického čtenáře, poněkud hůře se orientujícího v historických souvislostech.

Podstatnou částí celé práce je obrazový doprovod. Natasha Synessios zde shromáždila nejen několik unikátních fotografií z natáčení (nafocených fotografem Mosfilmu Vladimirem Muraškem), ale především v rodinném fotoarchivu objevila fotografie Lva Gornunga, které byly, samozřejmě vedle osobních vzpomínek, Tarkovského evidentní obrazovou inspirací k některým kompozicím nebo scénám. Někdy se až tají dech, když pohlédnete na fotografii z poloviny 30. let z pobytu v Ignatěvu a vybavíte si okamžitě tutéž scénu ze Zrcadla. Ačkoliv je to film vytvořený ze subjektivně naladěných vzpomínek a dojmů, obrazové ukázky v knize dokazují, že v řadě věcí byl Tarkovskij k prožité minulosti více než pietní. Jakýsi přehled po obrazovém doprovodu, i se zapojením ukázek z filmu, jsem se pokusil zpracovat v samostatné fotogalerii.

Natasha Synessios napsala hodnotnou knihu, vyčerpávající pohled na Tarkovského Zrcadlo, místy možná až příliš věcný, ale o to víc soustředěný na film samotný. Duchovní rozměr každého díla sice nelze vymezit jeho sebedetailnější analýzou, ta nám ale může být velmi nápomocná v hledání ostřejších obrysů umělcovy duše.

[připravil Petr Gajdošík. Na Nostalghia.cz publikováno 15. února 2007]
(poslední update: 15. února 2007)    
TOPlist
© 2001-2016 Nostalghia.cz
Petr Gajdošík  © 2001–2016
nostalghia(zavinac)nostalghia.cz


Prezentace na síti Facebook a G+