Bibliografie
Jiné bibliografie:
[Ruské bibliografie časopisu Kinograf]
+ Kinograf No. 2, 1996, s. 30-69. [ 17MB ]
+ Kinograf No. 15, 2004, s. 22-64. [ 52MB ]
[Nostalghia.com]
+ knihy
+ časopisy
+ o filmech
+ Kusmierczykova bibliografie
+ Korolewiczova bibliografie

+ skeny originálních ruských článků

[University of Pittsburgh]
+ Russian and Soviet Cinema
+ Andrey Tarkovsky
[ruská bibliografie na Artcon.ru]
[Tarkovsky - Movie community]
[Ústav slavistických a východoevropských studií]
+ v tematickém členění heslo Tarkovskij
[Španělská výběrová bibliografie]
Bibliografie se snaží zmapovat v co možná nejúplnější podobě veškerou knižní a časopiseckou produkci, která má vztah k osobnosti nebo k dílu Andreje Tarkovského. S podobnými cíly ovšem vzniklo před časem již několik bibliografií, které jsou přístupné i na internetu. Z velké části se jedná o obsáhlé soupisy knih, statí a článků převážně v západním tisku. Ruská produkce je zastoupena o něco méně, ale nikoliv bezvýznamně. Naopak velmi málo jsou v nich zastoupeny české práce, ať už to jsou překlady nebo původní texty.

Z těchto důvodů se bibliografie na tomto webu orientuje hlavně na postižení české produkce a na uvedení toho nejdůležitějšího ze zahraničních titulů. Zařazovány budou také všechny záznamy, které nebudou zahrnuty v jiných soupisech. Zájemce o detailní přehled literatury může vedle této bibliografie využít i jiné internetové zdroje na které jsou zde odkazy.


Členění:

Andrej Tarkovskij jako autor
Knihy, scénáře, deníky, články a rozhovory
 • české a slovenské práce
 • zahraniční práce

 • Samostatné publikace o Andreji Tarkovském
  Knihy, studie, vzpomínky, kritiky a teoretické články o životě a díle
 • české a slovenské práce
 • zahraniční práce

 • Články o Andreji Tarkovském
  Časopisecké a novinové články, reportáže, studie a rozbory filmů
 • české a slovenské práce
 • zahraniční práce

 • TOPlist
  © 2001-2016 Nostalghia.cz
  Petr Gajdošík  © 2001–2016
  nostalghia(zavinac)nostalghia.cz


  Prezentace na síti Facebook a G+