MARKETA LAZAROVÁ à la Second Run


Od vyvěšení Výzvy k vydání MARKETY LAZAROVÉ na DVD uplynulo již 8 měsíců. V současnosti se pod ní nachází již přes 1180 internetových „podpisů“. Jednou z věcí, která rozhodně překvapila, není jen ohlas, jenž Výzva způsobila, ale pro mne osobně hlavně podíl zahraničních signatářů, kteří v celkovém úhrnu vyrovnávají ty z Čech, Moravy a Slovenska. Mezi zahraničními signatáři se objevili třeba také bratři Quayové, zástupce Masters of Cinema Nick Wrigley, známý filmový novinář Glenn Kenny a nebo filmový historik Mark Le Fanu.

Krátce poté, co byla Výzva zveřejněna se ozvala společnost Bonton s informací, že chystá MARKETU LAZAROVOU na DVD a že přípravy již delší dobu probíhají. Výzva tedy v tomto směru rozhodnutí Bontonu nijak neovlivnila, ale vyvinulo se z toho další jednání o podobu připravovaného DVD. Jeho průběh a výsledky zítra podrobněji popíše na Zóně Petr Soukup, který „eviduje“ všechny důležité body celé causy.

Zdálo by se tedy, že Výzva přišla jakoby pozdě. Opak je ale pravdou. Jedněmi z těch, koho zahraniční (rozuměj „mimočeský“) ohlas překvapil, byli lidé ze společnosti Second Run. Tento britský vydavatel, který již uvedl na trh několik pozoruhodných DVD s českými filmy (KONKURS, UCHO, INTIMNÍ OSVĚTLENÍ, připravuje se SPALOVAČ MRTVOL) oznámil v prosinci 2005 „interními“ kanály, že připravuje MARKETU LAZAROVOU v reprezentativní edici na DVD. Protože jsem měl možnost v této „přípravné“ fázi se společností Second Run (prostřednictvím Masters of Cinema) komunikovat, přináším několik informací, týkajících se jejich vydavatelského záměru (dříve o nich informovat nešlo, protože jsem byl zavázán slibem mlčenlivosti).

Second Run chce MARKETU LAZAROVOU vydat nejen v intencích své ediční politiky (originální obrazový i zvukový formát, snaha o kvalitní obrazový transfer), ale snaží se přepis filmu doplnit i bonusovým materiálem, který u disků této společnosti obvykle není nijak bohatý. Kolik z bonusových záměrů vyjde je ale ve hvězdách. Second Run mi to nikdy nekonkretizoval a tak v tomto případě zbývá jen čekat a nechat se překvapit. Ani pytel bonusů ovšem v případě MARKETY nedokáže vyvážit zájem o kvalitu přepisu obrazu a rekonstrukci zvukové stopy.

První zprávy, které jsem o kvalitě obrazu od očitých svědků ze zahraničí získal, zněly takto:
„Transfer je zázračný! Jsem nadšen. Second Run požádalo Masters of Cinema o spolupráci na tomto DVD... Second Run mi sdělilo, že na realizaci tohoto DVD poskytlo neomezené fondy...“
Obdobně jiný zahraniční svědek potvrdil:
„Před týdnem mi ukázali zázračný transfer Markety Lazarové a byl jsem ohromen jeho krásou.“
V obou případech šlo o svědky, kteří mají s filmy na DVD značné profesionální zkušenosti, a navíc stojí mimo společnost Second Run, což by mohlo být známkou větší objektivity. Na druhé straně ale červíček pochybností stále hlodal a tak jsem vznesl dotazy na zdroj obrazového materiálu, způsob přepisu, obrazový formát ap. Jasné a přímé otázky směřované přímo na Second Run ovšem už neměly jasné adekvátní odpovědi. Nebylo mi ani potvrzeno (ani vyvráceno), je-li přepis anamorfní widescreen, v originálním formátu 2.35:1 a zda-li se jedná o původní režijní sestřih. Sám se sice domnívám, že všechny tyto patrametry jsou samozřejmostí, kterou Second Run možná odmítá podrobněji komentovat, ale za slovíčko „yes“ na druhé straně také nic nedáte... Místo toho se mi po několikáté urgenci dostalo této odpovědi od Mehelli Modiho z vedení společnosti:
„Je pro mně ctí, že mohu Marketu vydat... Filmy jsem měl vždycky rád a tento je pro mne důležitý i osobně. Také si uvědomuji, jak důležitý je tento film pro Čechy kdekoli na světě, pro dějiny jejich kinematografie a kultury, a tak doufám, že pochopí, zvláště když znají naši práci, že budeme s Marketou a se vším, co s ní bude spojeno, zacházet s neobyčejnou vážností a respektem. Sdělte prosím českým přátelům, že budeme s jejich filmem zacházet něžně a s láskyplnou opatrností.“
Snaha společnosti Second Run, komentovaná takovými slovy, je určitě chvályhodná a uchu patriota jistě zní libě. Nicméně konkrétní odpověď na technické parametry to není. Po dalším mailu jsem se ještě dozvěděl, že Second Run „měl k dispozici několik masterů, které ale nešly vůbec použít. Nakonec se podařilo objevit krásnou kopii, která jistě všechny uspokojí“. Je tedy nasnadě, že přepis Second Run nebude z negativu. Samozřejmě lze věřit jejich slovům, že obraz je „zázračný“, ale u takového filmu jako je MARKETA je i sebelepší přepis z pozitivu jen odrazem toho, čeho lze dosáhnout při práci s „negativním zdrojem“.

Z další mailové komunikace pak ještě vyplynulo, že se připravují „some nice bonus“ (toť otázka co se tím myslí) a že byl osloven filmový teoretik Mark Le Fanu, aby k filmu namluvil komentářovou stopu (což je krok, který by mne u bontonského vydání velmi překvapil a osobně ho tam nečekám). V případě Marka Le Fanu byl osloven člověk, který již před delším časem neváhal MARKETU LAZAROVOU prezentovat jako mimořádné dílo, které svým významem dosahuje výšin Tarkovského ANDREJE RUBLEVA.

Podle všeho tedy v tomto roce budeme mít unikátní možnost srovnání dvou vydavatelských přístupů ke stejnému materiálu (nebo alespoň podobnému - zdrojový filmový pás pro edici Bontonu mohl být jiné kvality než ten, s nímž pracovali v Second Run). Vyjde-li z pomyslného souboje jeden z vydavatelů vítězně, nebo budou-li výsledky těsné, či vyjdou-li oba vydavatelé se ctí či s hanbou, je ještě ve hvězdách. Po letech čekání se MARKETA konečně dostane na DVD. I při všech nejasnostech kolem obou vydání a jejich podoby je to potěšující zpráva. Ovšem vědomí, že ani jeden z přepisů nebude zhotoven s maximální možnou snahou o zachování tvůrčího záměru (protože to by musel vydavatel použít k transferu negativ uložený v NFA), dává této radostné zprávě přece jen lehce nahořklou příchuť. Nakolik se ji podaří/nepodaří rozptýlit v červnu (Bonton) a následně v blíže neurčeném letním termínu (Second Run) si musíme ještě nějaký ten měsíc počkat. Kéž by v tomto případě platila slova převorky, která ve filmu hovoří s Marketou o jejím přijetí do kláštera: „Dlouhé toužení - velká radost...“


 • 26. února o vydání disku informovaly stránky Masters of Cinema
 • Marketa Lazarová a české DVD (Zóna, 1. 3. 2006)

  [na Nostalghia.cz publikováno 28. 2. 2006] • * * *
  TOPlist


  © 2005-2024 Nostalghia.cz
  © 2005-2024 Petr Gajdošík

  [Facebook] [Twitter]