Výzva k vydání MARKETY LAZAROVÉ na DVD


Marketa Lazarová

Již několik let se díky prudkému rozmachu technologie DVD může světová veřejnost detailněji seznamovat s nejvýznamnějšími filmy historie kinematografie. V řadě vynikajících zahraničních edic byla na tomto nosiči zpřístupněna převážná většina zlatého fondu světového filmu, což zpětně pomáhá nejen propagaci kvalitní filmové tvorby, ale i k oživení kulturních hodnot a v neposlední řadě i opětovnému komerčnímu využití klasických filmů.

O to zarážející je situace s vrcholnými díly domácí české kinematografie, která se k veřejnosti prostřednictvím tohoto stále populárnějšího nosiče zatím nedostala. Smutný, až ostudný je nezájem všech zainteresovaných k vydávání klenotů domácího filmu, včetně vrcholného díla české kinematografie, filmu Františka Vláčila MARKETA LAZAROVÁ.

Tento (podle reprezentativní ankety českých kritiků a filmových historiků) „nejvýznamnější film v dosavadní historii české kinematografie“ je přitom na nosiči DVD postrádán nejen domácí filmovou veřejností, ale i řadou zahraničních fanoušků, kteří MARKETU LAZAROVOU řadí po bok řady vynikajících děl světového filmu (např. ANDREJ RUBLEV).

MARKETA LAZAROVÁ přitom jako jedno z mála děl světového filmu v sobě snoubí vše, pro co může být film považován za vrcholnou uměleckou formu. Tento excelentní tvůrčí počin, označený recenzentem J. Bočkem za „zjevení, obrovitý balvan, který tu vyrostl a náhle pohnul nikoliv našimi měřítky filmovými a estetickými, ale naším uvažováním o životě a vnímáním života vůbec“, je přitom jako stvořený pro výjimečně vypravenou a pečlivě a kvalitně provedenou edici na DVD, nabízející film v původním cinemascopu (2,35:1) a necenzurované verzi.

Smysl této Výzvy není negativní – opravdu nám nejde o to hledat „viníky“ a řešit, kdo nese za současný stav kolem vydávání české filmové klasiky na DVD odpovědnost. Domníváme se ovšem, že s vydáním MARKETY LAZAROVÉ na DVD v kvalitě, odpovídající významu tohoto díla, již nelze dále otálet.

   Petr Gajdošík - Nostalghia.cz
   Petr Soukup - Zóna

P.S. Níže podepsaní signatáři této Výzvy se uvedením svého jména připojují k požadavku na urychlené vydání Vláčilovy MARKETY LAZAROVÉ na DVD v důstojné podobě, odpovídající významu tohoto filmu v kontextu české i světové kinematografie.


Pokyny k podpisu výzvy:
 • Vyžadovaný email nebude zveřejněn, slouží jen k ověření autenticity. Pokud bude email zadán chybně, nebude zadavatel zařazen mezi signatáře.
 • Výzva využívá kontroly IP adresy proti opakovanému „podpisu“.
 • K „podpisu“ lze připojit krátký komentář.


 • Hlasovací formulář již uzavřen.


  [na Nostalghia.cz publikováno 26. 5. 2008]  * * *
  TOPlist


  © 2005-2022 Nostalghia.cz
  © 2005-2022 Petr Gajdošík

  [Facebook] [Twitter]