Recenze DVD: METROPOLIS


METROPOLIS
Německo 1927, 119 min.
DVD - Region 2
Zóna (2007)
čb, 1.33:1, němý s hudebním doprovodem (DD 2.0, DD 5.1), české vypínatelné titulky
Bonusy: dokument o restauraci filmu (9 min.)

Klasických němých filmů je na českých DVD jako šafránu. Nebudu-li počítat již před lety celosvětově distribuovaný warnerský balík s filmy Charlese Chaplina, tak by se vydané disky daly spočítat snad na prstech jedné ruky. K nim nyní přibyla i slavná METROPOLIS Fritze Langa, dokončená v roce 1926, ale premiérovaná 10. ledna 1927.

Legenda tohoto filmu září ve filmové historii už 80 let. Langův opus byl realizovaný v německých studiích UFA za i dnes závratnou sumu 7 milionů marek (v roce 2005 činil ekvivalent této částky 200 milionů dolarů) a jeho dva roky trvající produkce zaměstnala téměř 30.000 lidí. Ohromil diváky nejen neobvyklým žánrem, ve filmu tehdy ještě ne zcela „zdomácnělým“ sci-fi, ale i bohatostí vizuálních efektů a triků, doslova stvořením světa daleké budoucnosti. I přes tyto superlativy se ale film nestal kasovním trhákem a náklady na něj vynaložené se nevrátily ani ve zlomku (studia UFA stála dokonce před krachem). Pro větší diváckou přístupnost byl navíc film proti vůli režiséra z původních 153 minut razantně krácen. V průběhu věků se originální sestřih ztratil. Následně vzniklo několik různých střihových verzí, některé i se záměrem co nejvíce rekonstruovat původní podobu díla. Až mnohem později se podařilo objevit originální duplikátní negativ. V roce 1986 se tak filmový historik Enno Patals pustil do rekonstrukce původní verze, k níž musel kromě nalezeného negativu přidávat ještě různé kousky filmu z jiných kopií sesbíraných po filmotékách z celého světa. Přesto se nepodařilo najít asi 25 minut původního filmu, což se vyřešilo vložením mezititulků, popisujících děj ve ztracených pasážích. Tato, tzv. Patalasova verze, je nyní pokládána za referenční a nejbližší Langovu originálu.

Čím si ale METROPOLIS zasloužila takovou pozornost a věhlas? Na to se názory různí. Kdyby se jednalo jen o prorocké sci-fi, v němž by Lang zkonstruoval budoucí svět jako obrazovou filmovou kulisu, byť pozoruhodným a novátorským způsobem, těžko by se film stal takovým pojmem a stálou inspirací. Jeho jedinečnost netkví snad ani v tom, že Lang zde prozíravým způsobem ukázal trend společenského vývoje 20. století a to buď směrem k totalitním systémům a k jejich střetům a konfliktům nebo ke společnosti založené na spotřebě, ke světu v němž vládne technologie a role lidského individua je potlačena. (S odstupem 80 let od vzniku filmu se přesto zdá skoro až neuvěřitelné, jak se „proroctví“ filmu v historii naplnilo.) I samotná dramatická zápletka (scénář napsala Langova manželka Thea von Harbou v roce 1924, jako novela vyšel v roce 1926) dnes možná působí lehce naivně. Ale to, čím ji Lang „obalil“ zůstává i po desetiletích monumentálním dílem.

Langovo vizionářství v oblasti filmové estetiky je proslulé a METROPOLIS není jeho jediný film, který se novátorsky zapsal do filmové historie. Přesto v doposud řečeném (politické a sociologické souvislosti, obrazové a žánrové vizionářství, množství obrazových odkazů a citací) stále nevidím důvody, které by dostatečně vysvětlovaly, proč se METROPOLIS stala takovou legendou a ne jen velkofilmem, zajímavým pro filmové historiky. Důvody proslulosti filmu ale nejspíš vězí v něčem jiném. Odhalila to právě až Patalasova verze, nastiňující všechny souvislosti. To, co se v METROPOLIS dá pokládat za prorocké, je hlavně výsledkem kompozice filmu jako mýtu. Mýtu založeného na biblickém půdorysu o stvoření a následné zkáze světa, o ztrátě lidství a pokory. Právě mýtus, který Lang vypráví, je tím, co činí METROPOLIS výjimečnou. Je to mýtus, který lidstvo žije stále, pořád dokola, ale tento víc než jiné se nás dotýká konkrétně. Více než za stvořitele budoucnosti lze tedy Langa pokládat spíš za mýtotvorce.

Nové DVD z kolekce 6+6+6 přináší METROPOLIS českým divákům v Patalasově verzi. Nákladná digitální rekonstrukce proběhla díky nadaci F. W. Murnaua v roce 2001. Digitalizace byla nesena zejména snahou vytvořit „digitální originál“, který by posloužil pro zpětné překopírování na film. Proto bylo velmi opatrně používáno automatických softwarových technologií a mnohem více pozornosti se dostalo „ručnímu zpracování“, tedy renovaci okénka po okénku. Výsledkem je krásný přepis, který bere dech. Ostrý, čistý obraz nepostrádající detaily a kontrast, současně ale obsahující i přirozené zrno. Několik ukázek jsem umístil do samostatné galerie screenshotů.

Hudbu Gottfrieda Huppertze si k filmu lze pustit ze dvou volitelných tracků - ve stereu DD 2.0 nebo ve vícekanálu DD 5.1, české titulky s neobvyklým, ale elegantním fontem jsou vypínatelné. Film je členěn na 15 tracků. Zbývající výbavou disku je 9 minut dlouhý dokument (s českými titulky), přibližující pomocí komentáře a obrazových ukázek náročnou digitální restauraci filmu.

Disk s METROPOLIS vidím jako nejzásadnější titul první šestice disků Kolekce 6+6+6 a to i přesto, že jinými tituly této řady také nelze pohrdnout (viz např. recenze disku s filmem STVOŘENI PRO LÁSKU) nebo je přejít bez povšimnutí. METROPOLIS je ale film „jiné kategorie“ (ostatní prominou, neznamená to nelibost :-)). Je to úhelný kámen filmové historie i naší současnosti. Dokládá to mj. i zařazení restaurované verze METROPOLIS, jako vůbec prvního filmu v historii, do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

[Na Nostalghia.cz publikováno 9. 2. 2007]

 • galerie screenshotů
 • Obnovený rytmus METROPOLIS - k objevu ztracených scén z METROPOLIS [8. 7. 2008]


 • * * *
  TOPlist


  © 2002-2023 Nostalghia.cz
  © 2002-2023 Petr Gajdošík

  [Facebook] [Twitter]