Obnovený rytmus METROPOLIS

V minulém týdnu proběhla zpravodajstvím všech významných agentur informace o senzačním objevu původní verze Langovy METROPOLIS. Objev kompletní verze filmu, který byl i ve své dosud známé zkrácené podobě zařazen jako první film v historii na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, se tak přiřadil k těm několika dalším případům, v nichž byly jiné slavné snímky znovu objeveny nebo byly nalezeny jejich neznámé verze či podstatné části. Za všechny jmenuji alespoň příklad slavného filmu Carla Theodora Dreyera UTRPENÍ PANNY ORLEÁNSKÉ (1928), který byl ve své původní verzi považován za ztracený až do roku 1981, kdy byl film jako zázrakem objeven v jedné norské psychiatrické léčebně (více o tom v recenzi criterionského DVD).
Většina zpráv o nálezu METROPOLIS z minulého týdne měla agenturní charakter, přinášela víceméně shodná základní fakta, někdy i ve stejném znění. Na Nostalghia.cz jsem se pokusil všechny informace kolem tohoto historického objevu ještě o něco rozšířit.
Z českých zpravodajských serverů informovaly o objevu serveru např. Novinky.cz nebo Aktuálně.cz. Ze zahraničních odkazů je nutné zmínit hlavně německý deník Die Zeit. Jak bylo po několik desetiletí všeobecně známo, Langova METROPOLIS se ve své původní verzi nedochovala. Film podlehl krátce po svém uvedení na nátlak distributora razantnímu krácení a původní sestřih se pak ztratil. Dnes je obecně za „nejúplnější“ sestřih považována tzv. Patalasova verze, rekonstruovaná v roce 1986, v níž jsou ztracené pasáže (uvádí se celkem cca 25 minut) nahrazeny mezititulky popisujícími děj. Tato verze vyšla také v roce 2007 na českém DVD METROPOLIS (Zóna). Rovněž odkazuji na české vydání knihy Thomase Elsaessera Metropolis (nakl. Casablanca), věnující se podrobněji filmu a celé jeho historii.

Objev zracené verze METROPOLIS se odehrál ve filmovém muzeu Museo del Cine Pablo C. Ducros Hicken v argentinském Buenos Aires. Jak se dnes ukazuje, už samotná cesta této kopie až do muzea v Buenos Aires byla spletitá. Originální verze se v Berlíně promítala od lednové premiéry do května 1927 a pak byla z kin stažena. Poté jsou již osudy původního sestřihu nejasné. Do Argentiny se kopie filmu poprvé dostala v roce 1928 a to zásluhou Adolfo Z. Wilsona, představitele distribuční společnosti Terra. Krátce poté se filmové kotouče dostaly do soukromé sbírky, jejímž majitelem byl filmový kritik a nadšenec Manuel Pena Rodríguez. Ten v 60. letech prodal svou sbírku Národnímu fondu umění (National Art Fund). Odtud se celá filmová část sbírky dostala v roce 1992 do filmového muzea v Buenos Aires. Filmy zde ale ještě několik let čekaly na své archivní zpracování a identifikaci. Až bývalý manžel současné ředitelky muzea pojal první podezření: vzpoměl si na neurčité vyprávění bývalého představitele zdejšího filmového klubu, který se mu zmínil, že byl kdysi v minulosti přítomen projekci METROPOLIS, která ho překvapila svou délkou. Na tento podnět pak ředitelka muzea Paula Félix-Didierová a její bývalý manžel začali procházet doposud neidentifikovaný filmový materiál a v lednu 2008 konečně objevili kotouče s Langovou METROPOLIS. Ředitelka objev oznámila už na jaře 2008 majiteli práv k snímku, nadaci Friedricha Wilhelma Murnaua (Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung). V Německu, kam film přivezla na konci června, byl nález podroben prvnímu zkoumání.

Z něj jsou známa tato fakta. Jedná se o negativ (sic!) 16mm filmu, který podle dosavadních informací obsahuje původní sestřih Langova opusu, pravděpodbně skutečně ten, který byl autorem představen na premiéře v roce 1927. To ale žádné jiné zdroje zatím nepotvrdily a tak je stále možné, že půjde „jen“ o nějaký další sestřih, který se původní verzi blíží svou délkou. V každém případě je ale v nalezeném filmovém materiálu několik doposud neznámých scén. V nich jsou podle Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung jasněji vysvětleny motivace některých postav nebo se jedná o úplně vypuštěné sekvence, doplňující celkový obrázek města budoucnosti nebo charaktery hrdinů. Některé z klíčových scén filmu se stávají srozumitelnější. Po srovnání s nalezenými materiály se ukazuje, že v upravené verzi byla např. výrazně potlačena postava nazývaná Hubený muž (hraje ho Fritz Rasp), pronásledující Frederse. Redukce se dočkala i postava Josafata, byla vypuštěna zatím blíže nespecifikovaná cesta autem přes Metropolis, zkráceno bylo Fredersovo delirium, byly provedeny změny v apokalyptickém mnichově kázání aj. Některé z vypuštěných sekvencí jsou přitom údajně nezbytné pro plné pochopení filmu. Několik následujících ukázek z nově nalezené kopie filmu dokládá zajímavé detaily a souvislosti:


© Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung
Postava Hubeného muže, pronásledujícího Frederse,
má v původní verzi mnohem více místa. Ve zveřejněném snímku
z nalezené verze je také pozoruhodný detail,
novinový deník Metropolis Courier,
který ale nemá dataci.


© Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung
V dějinách kinematografie mnohokrát opakovaná scéna: proměna ženy
pomocí make-upu. Záběr byl z upravené verze zcela odstraněn.


© Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung
Scéna v níž Marie s Frederem zachraňuje houf dětí před povodní.
Ve verzi uvedené v USA byla vystřižena. Pravý důvod jejího odstranění
není zcela jasný: možná se zdála z tehdejšího pohledu příliš brutální.


© Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung

© Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung

© Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung
Scéna pronásledování Marie rozběsněným davem
byla v upravené verzi odstraněna.

Všechny tyto pasáže (ale i řadu dalších) lze nyní díky objevu z Buenos Aires rekonstruovat. Zatím není jisté, zda-li bude možné provést fyzickou rekonstrukci, určitě je ale možná rekonstruke ideová. Filmový restaurátor Martin Koerber k nálezu dodal, že „rytmus filmu byl obnoven“. Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung by chtěla film samozřejmě obnovit v původní verzi. Slovo „rekonstrukce“ se v této souvislosti zmiňuje celkem často. Otázkou ale je, jak daleko až bude možné jít. Technický stav nalezeného filmu není nejlepší, filmový pás je velmi poškrábaný, většina scén je ale rozpoznatelná. Co s takovými podklady zmůžou digitální laboratoře netuším, práce to ale v každém případě musí být neuvěřitelná. Většina finančních zdrojů Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung je nyní navíc zaměřena na kompletní rekonstrukci jiného Langova monumentálního díla, fresky NIBELUNGOVÉ z roku 1924, která by měla být představena, i s novým hudebním doprovodem, na berlínském filmovém festivalu v roce 2010. Je také otázka, zda-li objev nějak ovlivní ohlášené vydání METROPOLIS na disku Blu-ray, které je zatím naplánováno na rok 2009.

[na Nostalghia.cz publikováno 8. 7. 2008]

UPDATE z 28. 12. 2009: Na nadcházejícím Berlinale 2010 (proběhne 11.-21. 2. 2010) bude uvedena i rekonstruovaná verze Metropolis, obohacená o nově nalezené sekvence. Podrobněji viz oficiální web přehlídky.


* * *
TOPlist


© 2002-2024 Nostalghia.cz
© 2002-2024 Petr Gajdošík

[Facebook] [Twitter]