The Films of Andrei Tarkovsky: A Visual Fugue
[anotace knihy Vidy T. Johnsonové a Grahama Petrieho]
Vida T. Johnson - Graham Petrie
The Films of Andrei Tarkovsky:
A Visual Fugue
Indiana University Press
Bloomington & Indianapolis 1994
331 stran
ISBN 0-253-20887-4
Kniha, kterou společně napsali Vida T. Johnsonová a Grahama Petrie, vyšla sice už před 10 lety, ale v západní filmové publicistice stále patří mezi nejnovější a nejzajímavější analytické práce o díle Andreje Tarkovského. Navíc je to kniha pojatá komplexně, nesoustřeďuje se pouze na některé aspekty Tarkovského díla, ale snaží se je vnímat v kontextu doby a prostředí, v nichž jeho dílo vznikalo. Oba autoři současně zdůrazňují četné vzájemné souvislosti jednotlivých filmů, pročež zvolili také vhodný podtitul, upozorňující na jejich společné jmenovatele: vizuální fuga.
Vida T. Johnsonová je dcera ruského literárního vědce Kirila Taranovského a působí jako profesorka ruštiny na Tufts University v USA. Vede zde rovněž přednášky o ruském filmu a je autorkou řady textů na toto téma. Společně s Grahamem Petriem, profesorem dramatu a angličtiny na kanadské McMaster University, spolupracovala na tématu Tarkovskij už v roce 1993, kdy do knihy Five Filmmakers (Indiana University Press 1993, ISBN: 0253326095) společně sepsali první kapitolu o Andreji Tarkovském (další čtyři režiséři, jejichž dílo bylo v této knize analyzováno, byli Miloš Forman, Roman Polanski, István Szabó a Dušan Makavejev). O rok později pak oba autoři vydali obsáhlou práci The Films of Andrei Tarkovsky: A Visual Fugue.

Kniha je dělena do tří, zaměřením víceméně samostatných částí. Těm ještě předchází jakási introdukce (pro výraznější oddělení od textu vlastní práce na římskými číslicemi označených stránkách), která obsahuje úvod do tématu, ediční poznámky, poznámky o transkripci ruských jmen a názvů. Následná první část obsahuje tři kapitoly, přibližující obecnější dobové souvislosti v ruském (tehdy vlastně sovětském) filmu. Autoři se zde věnují organizaci zestátněné kinematografie, zasazují Tarkovského dílo do kontextu sovětského filmu 60. a 70. let, zahraničnímu (rozuměj americkému) čtenáři objasňují termín "glasnosť" a stručně vypisují i Tarkovského životopis, v němž úspěšně polemizují s poněkud zprofanizovanou paralelou Tarkovského života s utrpením světců (kapitola "Biography - A Russian Saint´s Life?"). Zajímavým detailem, který je zde zmíněn, je absurdní posmrtné udělení Leninovy ceny, jednoho z nejvyšších sovětských státních vyznamenání, v roce 1990. Absurdní proto, že ve své závěti z roku 1986 (viz její český překlad) se Tarkovskij prorocky zmínil: "...Jak je vidět, připravuje se moje posmrtná kanonizace."

Stěžejní část knihy pak následuje ve druhé části, kde v sedmi kapitolách autoři rozebírají všechny Tarkovského filmy (školním filmům a Ivanovu dětství je věnována první kapitola). V každé kapitole naleznete historii vzniku filmu, popis vývoje námětu, realizace i obvyklých následných potíží s prosazením díla u schvalovacích řízení a uváděním do kin. To vše je přitom popisováno věcně, bez dodatečného vnášení pocitů autorů. Vedle toho je zde pak každý film analyzován s ohledem na typické prvky Tarkovského estetického i filozofického názoru, jsou zde paralelně hledány souvislosti mezi jednotlivými filmy, často pomocí obrazového porovnání záběrů. Východiskem a podkladem k analýzám pak není jen osobní zkušenost autorů s jednotlivými filmy, ale také obsáhlé rešerše z publikovaných dokumentů, rozhovorů, článků a knih. V tom je podle mne vůbec největší přínos knihy, protože tímto vzájemným srovnáváním se oba autoři vlastně dostávají i ke kritickému hodnocení jiných textů o Tarkovském. Navíc se při takové metodě mohou odhalit zajímavé detaily: kdo by například tušil, že si dnes nikdo nevzpomene na přesné datum neoficiální premiéry původní verze Andreje Rubleva v moskevském Dom Kino. Ta podle některých autorů proběhla na konci roku 1966 (Turovskaja), podle jiných až začátkem roku 1967 (Ogorodnikovová)... A nebo jiný neznámý, ale doložený detail: Stalker měl být opravdu původně natáčen ve widescreenu...

Třetí, závěrečná část obsahuje kapitoly, shrnující zjištěné skutečnosti. Autoři se zde snaží definovat Tarkovského styl, přístup k psychologii hrdinů, k filmovému obrazu, zobrazování přírodních živlů, snů, lidského těla, artefaktů civilizace, známých symbolických prvků a postav (dům, matka) a rovněž přibližují Tarkovského citace z jiných uměleckých děl (Brueghel, Eyck) nebo jejich duchovní blízkost (Dostojevskij, Čechov). V závěru jsou připojeny podrobné synopse všech celovečerních filmů, doplněné jejich detailní filmografií, obsáhlými poznámkami, seznamem literatury a rejstříkem. To vše tak umocňuje vynikající dojem z celé knihy, v níž se snoubí faktografická přesnost, podrobné studium pramenů a literatury s originální a pozoruhodnou analýzou. Zkrátka užitečná kniha.

[připravil Petr Gajdošík. Na Nostalghia.cz publikováno 16. ledna 2005]
(poslední update: 16. ledna 2005)    
TOPlist
© 2001-2016 Nostalghia.cz
Petr Gajdošík  © 2001–2016
nostalghia(zavinac)nostalghia.cz


Prezentace na síti Facebook a G+