Simonetta Salvestroni: Filmy Andreja Tarkovskogo i ruskaja duchovnaja kultura
[anotace]
Simonetta Salvestroni
Filmy Andreja Tarkovskogo
i ruskaja duchovnaja kultura
Biblejsko-bogoslovskij institut
sv. apostola Andreja

Moskva 2008
237 s.
ISBN 5-89647-145-9
O knize Simonetty Salvestroni jsem na těchto stránkách přinesl poprvé informaci před více než dvěma lety (viz aktualizace z 21. dubna 2006), když jsem krátce zmiňoval vydání její práce Cinema di Tarkovskij e la tradizione russa, vydané klášterní komunitou di Bose (www.monasterodibose.it) - obálka vpravo. Studie italské autorky, působící na univerzitě v Cagliari (Sardinie), nyní vyšla i v ruštině a stala se tak přístupnější i jinému okruhu čtenářů.

Vše podstatné o knize shrnuje její název. Stejně jako jiní autoři se Simonetta Salvestroni zabývá jednotlivými filmy Andreje Tarkovského, na rozdíl odvětšiny filmologických prací ji ale zajímá hlavně jejich duchovní rozměr v kontextu s ruskou duchovní kulturou, především s pravoslavím, ale do svých úvah zahrnuje i širší kulturní kontext, psychologizující pohled na národní charakter, vycházeje především z díla F. M. Dostojevského a porůznu i jiných autorů. Primárně jí tedy jde o začlenění Tarkovského filmů do širokého, ale překvapivě jednolitého proudu ruské kulturní tradice, čímž se její kniha podstatně liší od většiny knih, vyšlých o Tarkovském v posledních letech a snažících se Tarkovského dílo vykládat spíše univerzalisticky. Kapitoly jsou členěny podle filmů a víceméně dodržují chronologii jejich vzniku. Výjimkou je záměrné přehození kapitoly o filmu Zrcadlo hned za kapitolu o Andreji Rublevovi, protože autorka chtěla pojednat o zpracování dvou sci-fi námětů - Solaris a Stalker - ve dvou na sebe navazujících kapitolách. Druhou výjimkou je poslední "kapitola", která se ve formě přílohy věnuje Ivanovu dětství, analytiky Tarkovského díla neprávem opomíjenému filmu. Salvestroni i v něm nachází kulturně-duchovní kontext následných Tarkovského filmů a k mé radosti tak přispívá k určité "rehabilitaci" tohoto Tarkovského celovečerního debutu, když v něm nevidí jen zdařilý válečný film, ale svébytnou duchovní výpověď.

Kniha je prosta obrázků, nepostrádá ale bohatý poznámkový aparát citující z ruské i západní literatury, dále bibliografický soupis použitých prací a originálně sestavený jmenný rejstřík jmen osob psaných v azbuce či v latince. Dobře vytištěnou, svázanou a s poutavou obálkou ji lze považovat za jednu z nejzajímavějších knih o Tarkovském z poslední doby, odlišující se od již poněkud nepřehledné řady vzpomínek, výborů či filmologických analýz.

[připravil Petr Gajdošík. Na Nostalghia.cz publikováno 21. července 2008]
(poslední update: 21. července 2008)    
TOPlist
© 2001-2016 Nostalghia.cz
Petr Gajdošík  © 2001–2016
nostalghia(zavinac)nostalghia.cz


Prezentace na síti Facebook a G+