Andrej Rublev - poznámky k DVD  [DVD, Zóna-Aerofilms 2006] [jiná DVD s filmem]
Andrej Rublev
[zadní strana obalu]
Andrej Rublev
(Andrej Rublev)
Zóna-Aerofilms (2006)
2 DVD
Region 0

podrobnosti k disku
České DVD s Andrejem Rublevem je vůbec prvním regionální mutací disku z Ruscica, která je vybavena oproti původnímu vydání i originální zvukovou mono stopou. Protože Ruscico se k vydávaným filmům leckdy chová, diplomaticky řečeno, podivně (viz zkušenosti se Stalkerem), podrobil jsem nově dodanou zvukovou stopu podrobnějšímu zkoumání. Současně i se zkušenostmi jiných uživatelů disku (povícero z diskusního fóra Zóny) tak lze shrnout na jednom místě některá zjištění týkající se zvuku i obrazu.
Byť to již bylo řečeno několikrát, nejdříve k oběma zvukovým stopám obecně. Nový remix do DD 5.1 k filmu moc nesedí, protože pracuje s místy až nepřirozeně rozlehlým prostorem. Původní DVD Ruscica z roku 2001 bylo ale vybaveno pouze touto novou zvukovou stopou. Dodatečně dodaná originální mono stopa (DD 2.0) je digitálně vyčištěná (v rámci možností) a je skutečně originální, nejedná se tedy o dodatečně zmasterované mono z původní vícekanálové stopy. K obrazu sedí přirozeněji, ale na druhé straně obsahuje některé dobové "chyby", jako jsou chvílemi slyšitelné kolísání intenzity, občasné lupance. To vše ale v minimální míře.

Zdálo by se tedy, že Ruscico uspokojilo fandy obou "táborů", tedy jak příznivců původních zvukových stop, tak nadšenců pro vícekanálové remixy. Po podrobné analýze ale musím říct, že spíš opak je pravdou a že ani jedna stopa nemá podobu, jaká by se dala očekávat. Následující případy se to pokusí dokumentovat. Protože zařadit ukázky zvuku na internetovou stránku je více než problematické, musí se čtenář spokojit se slovním popisem, doprovozeným orientační obrazovou ukázkou.V záběru, v němž tři mniši běží v dešti do úkrytu, je na stopáži 0:8:16 ve verzi DD 5.1 přidáno zahřmění hromu, které ve stopě DD 2.0 chybí.
V rozhovoru Andreje s Feofanem je do nového remixu DD 5.1 dodatečně domixován zpěv ptáků. Tyto dodatky se objeví i v závěru scény (po sekvenci s Golgotou) kde Foma vymývá štětce (viz následující foto).
Ve verzi DD 2.0 je při odchodu Andreje slyšet třikrát kohout. Ve verzi DD 5.1 je přidáno jedno zakokrhání navíc.
Asi největší chyba, jaké se Ruscico na disku u stopy DD 2.0 dopustilo. Ve stopáži 1:06:16 vypadne zvuk, který ale po opětovném "naskočení" nenaváže na obraz, ale od místa 1:06:27 běží zpožděně o 11 sekund. Fomův monolog je tedy oproti obrazu zpožděný, což není patrné jen na titulcích, ale zejména na záběru ohlížejícího se Andreje, tedy v místě, kde je Foma již z chrámu pryč (odešel v předchozím záběru), ale jeho monolog je stále ještě slyšet. V následujících sekundách je ve scéně skoro ticho a tak se do začátku dalšího záběru vše srovná.
Ve scéně Andrejova zoufalství je v původní mono stopě DD 2.0 slyšet v tichu chrámu jen zašeptání "Gospodin" a zvuk pomalu sílícího deště vně chrámu. Ve verzi DD 5.1 je v tomto místě domixováno zahřmění.
Začátek kapitoly Nájezd (2. disk). V původním DD 2.0 je zvuk slyšet už při roztmívání titulku kapitoly a následně je ve zvukové stopě několikrát zaržání koně a zpěv ptáka. Nový remix DD 5.1 začíná se zvukem až na začátku obrazu a zpěv ptáka skoro odstranil.
Konec kapitoly Nájezd. V mono stopě nastane po zatmění posledního záběru asi na 4 sekundy výpadek zvuku.
Boriska padá v dešti ze zabláceného svahu. V tomto místě je do remixu DD 5.1 přidán Ruscicem oblíbený zvuk zahřmění, který ve verzi DD 2.0 chybí.Sečteno a podtrženo: Ruscico nezůstalo ani u Andreje Rubleva nic dlužno své pověsti a "vylepšilo" nový remix o své oblíbené prvky, jakými jsou hřmění hromu, zpěv ptáků ap. Celkově vzato se jedná o zásahy, které sice nepříliš ovlivňují vnímání filmu, ale dovoluji si tvrdit, že v některých místech jsou určitě diskutabilní (např. rozhovor Andreje s Feofanem má se zvuky přírody podle mne mnohem romantičtější atmosféru, než by této scéně slušela). Úplným kolapsem výrobce je ovšem dlouhý výpadek zvuku v mono stopě u Fomova odchodu.

A závěrem ještě dvě drobné ukázky s nálezy v obraze. Dva první snímky pocházejí ze stejného záběru ve scéně se šaškem (jedná se o dlouhý panoramatický záběr uvnitř chýše). Horní snímek pochází z DVD společnosti Ruscico (alias Zóna - Aerofilms), spodní je z amerického DVD od Criterion Collection. Ruscico přepsalo film v lehce ořízlém formátu cca 2.02:1, Criterion v originálním widescreenu 2.35:1. Přesto je na obou ukázkách v obraze skoro totéž (ponechme stranou, že na criterionské verzi chybí trošku obrazu nahoře a dole), po stranách nic nechybí. Aby toho Ruscico dosáhlo, muselo ale obraz na pravém i levém okraji "zakřivit". Výsledkem tak sice je "úplný" obraz, ale s deformovanými postavami holčičky a sedícího muže.

Ruscico
Criterion Collection

Poslední snímek (dole) je už jen malou tečkou, za tímto článkem. Ve vyznačeném místě je při projekci zřetelně vidět digitálně "zamazaný" svislý proužek. Film zde byl zřejmě poškozen svislou rýhou a vydavatel se ji takto pokusil odstranit.Netvrdím, že výše uvedené případy jsou všechna problematická místa, která na disku najdete. Nicméně se domnívám, že dostatečně dokumentují způsob, jakým Ruscico přistupuje ke svým edicím. "Vylepšování" obrazu i zvuku je u tohoto vydavatele už skoro tradicí. A nic s tím bohužel nenadělají ani lokální vydavatelé, kteří se rozhodnou disky vydávat ve svých národních mutacích. Přesto jsem stále moc rád, že mohl Andrej Rublev i Stalker u nás vyjít. A na další filmy od Zóny a Aerofilms se těším. Všechny tyto nálezy jsou totiž stále jen detaily vedle monumentální nádhery, jakou tyto filmy stále vyzařují.

[zpracoval Petr Gajdošík. Na Nostalghia.cz publikováno 18. srpna 2006]
(poslední update: 18. srpna 2006)    
TOPlist
© 2001-2016 Nostalghia.cz
Petr Gajdošík  © 2001–2016
nostalghia(zavinac)nostalghia.cz


Prezentace na síti Facebook a G+