Umělecká díla ve filmech Andreje Tarkovského
Andrej Tarkovskij se často obracel k některým dílům světového malířství. V jeho filmech mají své pevné místo díla Pietera Brueghela st., Leonarda da Vinci, Rembrandta, Dürera aj. Na této stránce přináším galerii uměleckých děl, která Tarkovskij ve svých filmech použil ať už jejich přímým zobrazením nebo formou citace, filmové obrazové kompozice.Andrej Rublev: Trojice Andrej Rublev: Trojice (cca 1411)
142 x 114 cm
Treťjakovská galerie, Moskva
kat. č. 13012

 • k Rublevově Trojici se vztahuje samozřejmě celý film Andrej Rublev, ačkoliv tam samotná ikona není nikde vidět
 • plakát na film Andrej Rublev s vyobrazením Trojice je vidět ve filmu Zrcadlo
 • v Solaris je ikona umístěna na poličce v Krisově kajutě. Do zvukové stopy tohoto záběru je také velmi slabě namíchán hudební motiv z filmu Andrej Rublev.

  Jan van Eyck: Jan Křtitel (Gentský oltář) Jan van Eyck: Jan Křtitel (Gentský oltář) (1432)
  Katedrála sv. Bavona, Gent, Belgie

  Gentský oltář, jedno z nejmonumentálnějších děl zaalpského malířství, reflektující nejen téma klanění Božímu beránkovi, ale i dobové náboženské rozvrstvení společnosti a zjitřelé politické souvislosti, tedy období prvních vyhrocenějších náboženských konfliktů. Oltář je tak vedle sakrálního tématu také vizionářským zobrazením světa očekávajícího příchod Spasitele. Deska s obrazem Jana Křtitele se nachází v pravém horním dílu střední části oltáře.

 • reprodukce obrazu zakomponována do "apokalyptické" sekvence filmu Stalker, kde leží pod vodou mezi ostatními artefakty civilizace

  Pierro della Francesca: Madona del Parto

 • o vztahu fresky k prostoru kaple ve filmu více viz článek Madona del Parto Andreje Tarkovského
 • Pierro della Francesca: Madona del Parto (1467)
  freska, 206 x 203 cm
  hřbitovní kaple Monterchi u Borgo San Sepolcro

  Motiv těhotné madony není v italské malbě 15. století příliš častý, ustálil se pro něj termín Madona naděje. V městečko Borgo San Sepolcro, v jehož blízkosti se kaple s freskou nachází, se Francesco v roce 1410 narodil.

 • freska je ústředním bodem i tématem úvodní sekvence Nostalgie, včetně motivu jejího těhotenství
 • obraz se objeví už v dokumentu Tempo di viaggio, natočeném během příprav Nostalgie

  Leonardo da Vinci: Autoportrét Leonardo da Vinci: Autoportrét
  tuha na papíře, 34 x 22 cm
  Biblioteca Nazionale, Turín

 • Reprodukce použita společně s jinými Leonardovými kresbami a studiemi ve filmu Zrcadlo.

  Leonardo da Vinci: Portrét Ginevry de Benci Leonardo da Vinci: Portrét Ginevry de Benci
  (1474-1476)

  olej na dřevě, 38,1 x 38 cm
  National Gallery of Art, Washington

  Podobizna, nazývaná někdy také Dáma z Lichtensteina, pravděpodobně zobrazuje manželku Ameriga Benciho, vzhledem k atributu černého šátku už pravděpodobně jako vdovu.

 • v emotivním detailu je obraz přímo použit ve filmu Zrcadlo

  Leonardo da Vinci: Klanění tří králů Leonardo da Vinci: Klanění tří králů (1481-1482)
  nedokončeno
  žlutý a hnědý inkoust na desce, 245,7 x 242,6 cm
  Uffizi, Florencie

  První zcela odlišné pojetí tradičního motivu, v němž Leonardo pomíjí exotičnost a nahrazuje ji spíše úžasem lidstva jako celku ze zjevení tajuplné události.

 • obraz je organickou součástí filmu Oběť, kde je několikrát zobrazen (úvodní titulky, visí na stěně pokoje) a je také předmětem rozhovoru postav

  Albrecht Dürer: Čtyři jezdci Apokalypsy Albrecht Dürer: Čtyři jezdci Apokalypsy (1498)
  dřevořez
  Germanisches Nationalmuseum, Norimberk

  Jeden z 15 obrazů k Apokalypse sv. Jana, kterou v roce 1498 Dürer vydal vlastním nákladem.

 • spolu s některými jinými Dürerovými rytinami v detailech zobrazena ve filmu Ivanovo dětství

  Pieter Brueghel st.: Babylonská věž Pieter Brueghel st.: Babylonská věž (1563)
  olej na dřevě, 114 x 155 cm
  Kunsthistorisches Museum, Vídeň

  Velmi známý, i když pro Pietera Brueghela spíše neobvyklý fantaskní námět, existující ve dvou verzích (velká a malá).

 • obraz je vidět na zdi knihovny na kosmické stanici ve filmu Solaris
 • zejména levý dolní roh obrazu, místo s panovníkem, klečícími poddanými a kameníky, stejně jako kompozice na návrší nad řekou za městem, evokují závěrečnou scénu Andreje Rubleva (kliknutím lze zvětšit)
 • obdobně je komponovaná i jiná varianta tohoto tématu, "menší" babylónská věž od téhož autora (olej na dřevě, 60 x 74,5 cm, Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam)

  Pieter Brueghel st.: Malá babylonská věž


  Pieter Brueghel st.: Lovci ve sněhu Pieter Brueghel st.: Lovci ve sněhu (1565)
  z cyklu měsíců
  olej na dubové desce, 117 x 162 cm
  Kunsthistorisches Museum, Vídeň

 • obraz je přímo zobrazen v Solaris, kde visí na stěně knihovny na kosmické stanici, následně je zde zobrazen i ve velkém detailu a pečlivý pohled diváka jej odhalí i v černobílé sekvenci rozhovoru s matkou
 • zajímavá je i tato fotografie z natáčení Solaris a Romadinův výtvarný návrh levitace v knihovně, kde je s obrazem již počítáno

  Pieter Brueghel st.: Zimní krajina s pastí na ptáky Pieter Brueghel st.: Zimní krajina s pastí na ptáky (1565)
  38 x 56 cm
  sbírka Delporte, Brusel

  Z více než 100 kopií a verzí tohoto obrazu (2 uloženy také v českých sbírkách) je za originál považovaný obraz v bruselské sbírce Delporte. Dílo reflektuje patrně vlámské přísloví o světě, který by byl klidný a krásný, nebýt nebezpečí, které pro ptáky představuje šalebné krmítko a pro bezstarostně bruslící lidi tenkost ledu, jenž vpředu začíná praskat. Jinými slovy: člověk musí neustále bdít, má-li dojít věčného života. Na obraze je zachycena konkrétní vesnice Sint Anna Pede.

 • zimní sekvence v Zrcadle vychází, včetně motivu ptáčka, kompozičně z tohoto Brueghelova obrazu
 • brueghelovskou reminiscencí je nepochybně i velký celek z pašijové sekvence v Andreji Rublevovi

  Pieter Brueghel st.: Křížová cesta
  Pieter Brueghel st.: Křížová cesta
  Pieter Brueghel st.: Křížová cesta (1564)
  olej na dřevě, 124 x 170 cm
  Kunsthistorisches Museum, Vídeň

  V rozsáhlé kompozici lze v pravém horním rohu objevit scénu davu, čekajícího v kruhu na ukřižování. (Též viz detail na druhém obrázku níže vlevo.) Nemohu si přitom nevybavit scénu z filmu Andrej Rublev, v níž je hlavní hrdina před okolo stojícím davem napaden mužikem, kterého před lety potkal coby šaška ve venkovské chatrči při čekání na konec lijáku.

 • odkazovaná pasáž ve filmu Andrej Rublev

  Pieter Brueghel st.: Ženci Pieter Brueghel st.: Ženci (1565)
  olej na dřevě, 119 x 162 cm
  Metropolitan Museum of Art, New York

  Obraz z šestidílného cyklu ročních období, reprezentující měsíce srpen-září.

 • obraz se mihne v "knihovní" sekvenci filmu Solaris, kde visí na stěně s dalšími Brueghelovými obrazy

  Pieter Brueghel st.: Zamračený den Pieter Brueghel st.: Zamračený den (1565)
  olej na dřevě
  Kunsthistorisches Museum, Vídeň

  Obraz z šestidílného cyklu ročních období, reprezentující měsíce únor-březen.

 • obraz se mihne v "knihovní" sekvenci filmu Solaris, kde visí na stěně s dalšími Brueghelovými obrazy

  Rembrandt: Návrat ztraceného syna Rembrandt: Návrat ztraceného syna (1662)
  olej na plátně, 262 x 206 cm
  Ermitáž, St. Petěrburg

 • závěrečný motiv Solaris, Krisův návrat do rodného domu k otci, je přímou obrazovou citací Rembrandtova obrazu

  (poslední update: 15. února 2007)    
  TOPlist
  © 2001-2016 Nostalghia.cz
  Petr Gajdošík  © 2001–2016
  nostalghia(zavinac)nostalghia.cz


  Prezentace na síti Facebook a G+