MARKETA LAZAROVÁ
chronologie výroby filmu


Chronologie prací na filmu MARKETA LAZAROVÁ byla původně publikována na samostatné facebookové stránce Marketa Lazarová – 50 let, kde byly v letech 2015–2017, vždy na den přesně po 50 letech, vyvěšovány zprávy o postupu výroby filmu, jak je zachytila dobová barrandovská produkční dokumentace. Popis dává nahlédnout do procesu natáčení, zákulisí přípravy a výroby a přibližuje různé stránky celého složitého procesu, včetně identické délky práce na filmu (den po dni po 50 letech).
Protože prostředí Facebooku je do jisté míry uzavřené a do budoucna jej nelze považovat za trvale dané, byla v roce 2020 celá chronologie přenesena na tyto vláčilovské stránky. Zde bylo proti facebookové verzi otočeno pořadí záznamů, tedy nejstarší jsou jako první a časová chronologie postupuje směrem dolů. Byly také opraveny některé překlepy, doplněna jména, upřesněna data. Některé záznamy byly navíc doplněny o odkazy na dobové texty, případně o poznámky na okraji.
Protože tento soupis (na rozdíl od facebookové verze) umožňuje dodatečné doplňování, byly do něj vloženy i známé údaje z období práce na scénáři, případně zajímavá data z období po dokončení filmu. Do budoucna je možné, že soupis bude dále upřesňován a doplňován.
* * *


14. září 1962
→ Podepsána smlouva na první díl scénáře


2.–9. září 1963
→ 2. 9. dokončen a odevzdán první díl scénáře
→ 9. 9. ideově umělecká rada studia kladně posoudila první díl scénáře


16. září 1963
→ Zahájení průzkumu realizace (především vyhledávání exteriérů) filmu MARKETA LAZAROVÁ v klasickém formátu [!]


16. ledna 1964
→ Podepsána smlouva na druhý díl scénáře


3. června 1964
→ Druhý díl scénáře schválen ideově uměleckou radou studia; Hlavní správa tiskového dohledu schválila scénář 16. 6. 1964


10.–20. července 1964
→ 10. 7. předložen první návrh rozpočtu na 17,5 mil. korun, vedením studia zamítnuto
→ 15. 7. ve studiu zahájeny přípravné práce k natáčení (technika, rekvizity, kostýmy, výběr herců atd.)
→ 20. 7. předložen druhý návrh rozpočtu na 12 mil. korun, schváleno s výhradou dalších úsporných škrtů


28. prosince 1964
→ Dokončen výběr herců, výsledek předložen vedení studia, zůstávají neobsazeny role obou Kristiánů, sluhy Reinera a starého Lazara, všechny role doobsazeny do poloviny ledna 1965


11. ledna 1965, pondělí
→ Ve zvukovém studiu proběhlo nazpívání playbacku herce Ševčíka (postava
[11.1.] Není jasné o jaký playback šlo, zda-li již o nahrávku pro konečný mix nebo jen o zkoušku. Ve zvukovém studiu byli přítomni Vláčil, Liška a herec Ševčík, jehož postava zpívala ve filmu slova biblického žalmu v jediném místě: ve scéně průvodu hejtmanova šiku. Tato scéna se ale v exteriéru natáčela až v únoru 1965 a skladatel Liška pro ni skládal hudbu až po dokončení sestřihu filmu v druhé polovině roku 1966. františkána) [?] []


12. ledna 1965, úterý
→ S malým zpožděním proti plánovanému termínu (3. 1.) dokončeny přípravné práce; na poradě u ředitele studia opět odmítnuta výše rozpočtu, požadovány úpravy scénáře vedoucí k jeho snížení


13.–14. ledna 1965, středa–čtvrtek
→ Na Barrandově poslední úpravy rekvizit a jejich nakládání pro odvoz na Šumavu, zkoušení kostýmů (herci Studt, Kožuch, Velecký), nakládání a odvoz koní na Želnavu, Vláčil s kameramanem Baťkou autem na Šumavu a zpět; na šumavské lokaci stavba věže pro kameru, na Klokočíně doprava stavebního dřeva; odjezd části štábu s herci a dvěma jestřáby na exteriér; část materiálu, rekvizit a technického zařízení (světla, agregáty) dopravena na lokaci Říšská cesta, pro přístup nutno použít sněžný pluh, na místě i vagon s krmivem pro koně


15. ledna 1965, pátek
→ Zabydlování štábu na exteriéru, odvoz kamer a kostýmů na exteriér, poslední stavební úpravy motivu Říšská cesta, projetí vozem a koňmi; příjezd kameramana Baťky a zbytku štábu do Horní Plané; Vláčil zkouší s herci; doručení maskérských a kancelářských potřeb; chybí ještě koleje pod kamerový vozík, nutno dovézt z Prahy


16. ledna 1965, sobota
→ 1. natáčecí den, natáčení motivu Říšská cesta (Velecký, Harapes aj.), použiti 4 tažní koně, 3 jezdečtí a stříkačka místního požárního sboru; večer přijeli z Prahy na exteriér Palúch a Studt; do Prahy odjel nákladní vůz pro rezervní kola k vozu


17.–18. ledna 1965, neděle–pondělí
→ V Praze zkoušky kostýmů (Kožuch, Polášková), Kožuch poté odjezd na exteriér; na Želnavě zkoušky kostýmů a nácvik jízdy na koních;
→ 18. 1. natáčení obrazu Říšská cesta; bourání věže, oprava poškozeného kola u jednoho vozu; objevuje se první potřeba umělého sněhu; v pozdním večeru první projekce denních prací
19. ledna 1965, úterý
→ Natáčení obrazu Říšská cesta, herec Kutil musel odjet na jiné natáčení do
[19.1.] Pravděpodobně šlo o film PERLOVÝ NÁHRDELNÍK
(1965, r. Dimitrij Plichta).
Gottwaldova; [] likvidace věže a nakládání jejích částí na vůz, dovezen umělý sníh; začíná pravidelné střídání služeb v restauraci v Želnavě pro potřeby štábu
20. ledna 1965, středa
→ Natáčení obrazu Říšská cesta, za celý den se zvládl jen jeden záběr; herec Kutil natáčí celý den v Gottwaldově, večer přivezen zpět na exteriér; transport rozebrané věže do Prahy, na posádce ve Vimperku vyzvednut pyromateriál, pozdně noční projekce denních prací v kině Vesmír v Českých Budějovicích
21. ledna 1965, čtvrtek
→ Natáčení obrazu Říšská cesta, natočen jen jeden záběr, částečně za pomoci dublerů; herci Vašíček a Kutil večer autem do Prahy; od státního statku zapůjčen traktor na přetažení maringotky; večer schůzka celého štábu kvůli projednání možnosti práce v neděli 24. 1.: mimo produkční asistenty, techniky a tvůrčí pracovníky další štáb odmítl pracovat
22. ledna 1965, pátek
→ Natáčení obrazu Říšská cesta, natáčena jen varianta již dříve natočeného záběru (mimo scénář); v zázemí úprava nově umístěné maringotky
23. ledna 1965, sobota
→ Natáčení obrazu Říšská cesta, natočen jen jeden záběr; špatné podmínky pro natáčení, čeká se na zataženo a sníh; herec Kutil po natáčení odjezd do Prahy, herečka Vášáryová s vychovatelkou přijely do Prahy
24.–25. ledna 1965, neděle-pondělí
→ V neděli 24. 1. se nenatáčí, většina štábu nechce pracovat, navíc špatné podmínky, proběhla jen úprava přesunuté maringotky;
→ 25. 1. v pondělí natáčení obrazu Říšská cesta, jen jeden záběr, špatné podmínky pro natáčení, čeká se na zataženo a sníh; večer do Prahy herci Studt a Palúch (ten pak vlakem do Prešova), Ouzký jedná s hercem Hrušínským o natáčení podle natáčecího plánu, ten oznámí až 1. 2. jestli roli Piva přijme, na posádce ve Vimperku vyzvednut pyromateriál; ráno příjezd herečky Vášáryové s vychovatelkou, dopoledne odbarvení vlasů; z Prahy transport dalších kostýmů a rekvizit, přivezeny výplaty, večer příjezd herce Kutila
26. ledna 1965, úterý
→ Celý štáb na lokaci Říšská cesta, špatné podmínky pro natáčení, čeká se na zataženo a sníh, 100% ztrátový den (zkoušeny jen náhradní varianty již natočených záběrů); herec Studt z Prahy rychlíkem do Berlína


27. ledna 1965, středa
→ Natáčení obrazu Říšská cesta, špatné podmínky pro natáčení, čeká se na zataženo a sníh, natočeny dva záběry a zkoušeny jiné s dublery; herci Nechyba, Bradáč a Kožuch do Prahy, Kožuch pak lůžkovým vlakem do Nitry
28. ledna 1965, čtvrtek
→ Natáčení obrazu Říšská cesta, dva záběry, částečně s využitím dublerů, špatné podmínky pro natáčení, čeká se na zataženo a sníh
29. ledna 1965, pátek
→ Natáčení obrazu Říšská cesta odloženo pro špatné podmínky pro natáčení, čeká se na zataženo a sníh; místo toho natočen jeden záběr z obrazu Nanebevzetí; ráno příjezd herce Kožucha
30.–31. ledna 1965, sobota-neděle
→ Obleva, prakticky žádný sníh, vše z motivu Říšská cesta přesunuto na motiv Nádvoří Obořiště a Před Obořištěm; herci odjezd auty nebo vlakem do Prahy, Velecký do Bratislavy; likvidace exteriéru Říšská cesta, nakládání a přesun materiálu na Světlík; režisér + kameraman + režijní štáb příprava motivu Nádvoří Obořiště (rozzáběrování);
→ 30.1. kolem poledne projekce denních prací v kině Vesmír v Českých Budějovicích


1. února 1965, pondělí
→ Přesun materiálu na Světlík a zařizování exteriéru, příjezd herců (vč. Kožucha z Nitry), herec Ševčík vlakem z Plzně na zkoušku masky a zpět, herec Vašíček vlakem z Chebu na zkoušku masky a zpět; Hrušínský s ohledem na zdravotní stav odmítl roli Piva; odvoz natočeného materiálu do Prahy, večer oznámily laboratoře, že denní práce z 28. a 29. 1. jsou silně porýhované v negativu, dle názoru odborníků jde o vadu materiálu; odpoledne sněží


2. února 1965, úterý
→ Natáčení v ambitu a světnici na Obořišti (Světlík); asistent kamery Šámal nemocen, Velecký příjezd z Bratislavy; Ouzký jedná s Menšíkem o převzetí role Bernarda po Valachovi, kterého neuvolnilo divadlo v Bratislavě
3. února 1965, středa
→ Exteriér Cesta před Obořištěm (Světlík), špatné světelné podmínky, čekání na slunečné počasí, 100% ztrátový den; Velecký - zkouška kostýmu, příjezd některých herců na exteriér a zkoušky masek; použit pluh a traktor; zpráva z laboratoří, že denní práce z 2. 2. jsou opět porýhované, další vyvolávání zastaveno


4. února 1965, čtvrtek
→ Natáčení v exteriéru Cesta před Obořištěm (Světlík); někteří herci zpět do Prahy, čekání na pásový traktor na protažení cesty; herec Harapes z Chomutova do Prahy a pak do Horní Plané; večer projekce denních prací v Českých Budějovicích. - V uplynulých dnech dojednány poslední změny hereckého obsazení: role hejtmana Piva místo R. Hrušínského obsazena Zd. Kryzánkem, role Bernarda místo G. Valacha obsazena Vl. Menšíkem→ V tisku první zmínky o natáčení filmu. Svobodné slovo z 3. 2. 1965 publikuje článek o stavbě kulis „Tvrz pro Markétu Lazarovou“, únorové číslo měsíčníku
[4.2.] jh: Tvrz pro Markétu Lazarovou. Svobodné slovo 21, 1965, č. 33 (3. 2.), s. 1 (zde se v hereckém obsazení ještě zmiňuje R. Hrušínský); [Theodor Pištěk měl…]. Film a doba 11, 1965, č. 2, obálka (ukázka návrhů kostýmů). V dalších týdnech též vbc [Vlastimil Vrabec]: Co si náš film nadělí k jubileu. Splácíme dluh Vl. Vančurovi. Svobodné slovo 21, 1965, č. 72 (14. 3.), s. 4; Z našich studií. Rudé právo 45 (68), 1965, č. 76 (18. 3.), s. 2. Větší reportáž napsal Šulc, Josef: Za Markétou na Šumavu. Záběry z natáčení filmu »Markéta Lazarová«. Kino 20, 1965, č. 8 (22. 4.), s. 2–3. Josef Šulc (1926–1970) byl také příležitostný filmový herec, s jeho popisem natáčení koresponduje denní zpráva z 24. února 1965, kde je uveden mezi komparsem. Film a doba má na obálce ukázky z Pištěkových návrhů kostýmů.[]
5. února 1965, pátek
→ Natáčení v exteriéru Říšská cesta s herci Veleckým a Harapesem; převoz kulis směrníků pomocí dvou párů tažných koní a saní od státního statku, herec Palúch nepřijel
6. února 1965, sobota
→ Natáčení v exteriéru Říšská cesta s herci Veleckým a Kožuchem; 2. kamera Šámal; obhlídka a zjištění stavu materiálu na Klokočíně
7. února 1965, neděle
→ Natáčení v lokaci Říšská cesta s herci Veleckým, Harapesem a Kožuchem; 2. kamera Šámal; herci a materiál dopraveni povozem, rychlíkem z Berlína do Prahy přijel herec Studt
8. února 1965, pondělí
→ Natáčení v exteriéru Říšská cesta s herci a dublery, doprava na místo saněmi ze St. statku Želnava, herec Procházka na zkoušku masky, na exteriér dorazila Polášková
9. února 1965, úterý
→ Natáčení v exteriéru Říšská cesta s herci Veleckým, Kožuchem, Harapesem a dublem za Palúcha; Kožuch večer do Prahy a dále vlakem do Nitry, Palúch přijel až dnes do Prahy, měl nehlášené zkoušky v divadle v Prešově; na scéně k dispozici dvoje saně ze státního statku; denní práce ze 4.-7. 2. volány až v noci pro velké množství materiálu z týdeníků
10. února 1965, středa
→ Natáčení v exteriéru Říšská cesta, k dispozici herci Harapes, Velecký, Palúch, Kutil, Studt, Kožuch; na scéně dvoje saně ze Státního statku Želnava; herec Kožuch večer do Prahy (vlakem dále do Nitry), herec Studt ubytován v hotelu; Ouzký jedná v Karlových Varech s hercem Kryzánkem pro roli Piva
11. února 1965, čtvrtek
→ Natáčení v exteriéru Říšská cesta; v 8 hod. štáb, stavěči, osvětlovači a herec Harapes na exteriér, nákladním vozem transportováno krmení pro koně,
8-10 hod. projekce a výběr denních prací, herci Kryzánek a Hanzlík na pohovoru s režisérem, herec Kryzánek zkouška masky a ve 13 hod. autem zpět do Karlových Varů; režisér Vláčil porada s ved. výroby o úpravách technického scénáře a rozpočtu, herec Velecký odpoledne letadlem do Bratislavy; denní práce ze dnů 4.-7. 2.1965 jsou porýhované, bude nutno vše přetočit, Vláčil na zubním středisku v Českých Budějovicích, v noci do Prahy herci Kutil a Polášková
12. února 1965, pátek
→ Odjezd štábu do Prahy, návštěva rodin po 4 týdnech, herec Studt letadlem do Berlína, vlakem odjezd herců Palúcha (Prešov) a Veleckého (Bratislava), Vášáryová zůstává v Praze, přeprava rekvizit z/na exteriér, další denní práce odvezeny k vyvolání do Gottwaldova


13. února 1965, sobota
→ Vláčil nemocen, kameraman Baťka přivezl letadlem denní práce z Gottwaldova, projekce č. 1 - kontrola denních prací a jejich výběr od počátku natáčení, Vášáryová letadlem do Sliače a vlakem do Banské Bystrice


14. února 1965, neděle
→ Vláčil celý den ve střižně, v produkci likvidace faktur a pokladny; po večerním představení přijel do Prahy z Karlových Varů herec Kryzánek


15. února 1965, pondělí
→ Natáčení v exteriéru Říšská cesta, k dispozici 1 kůň Kladruby, 1 hucul a 3 tažní koně; herec Kožuch večer autem do Prahy, v noci lůžkovým vozem do Nitry; převoz materiálu na saních
16. února 1965, úterý
→ Natáčení v exteriéru Říšská cesta, zkoušky variant záběrů s herci Veleckým a Harapesem
17. února 1965, středa
→ Natáčení v exteriéru Říšská cesta, opakované záběry zničené v laboratořích, herec Kožuch z Nitry do Prahy a autem na exteriér, večer zpět autem do Prahy a nočním lůžkovým vozem do Nitry; převoz materiálu a herců na saních, protahování cesty traktorem
18. února 1965, čtvrtek
→ Natáčení v exteriéru Říšská cesta, pořízen i záběr milníku pro Kristiánovu vizi; převoz materiálu na saních, traktor k protažení cesty, na vytažení agregátu použit vojenský vyprošťovač
19.–21. února 1965, pátek–neděle
→ Většina herců do Prahy, Velecký vlakem do Bratislavy; nákladním vozem přivezeny další rekvizity z Prahy;
[na dnešní den připadají 41. narozeniny režiséra]
→ 20. 2. v 9–11 hod. pracovní porada štábu na příští týden, večer projekce denních prací v Kamenném Újezdě;
→ 21. 2. Vláčil, Okáč, Ouzký, Baťka – porada o dekoraci Nádvoří Roháček; ruční kamera odvezena do Prahy k opravě


22. února 1965, pondělí
→ Přestěhování koní ze Světlíku na Želnavu, autem JZD Kyselovice dopraveny na exteriér dva páry volů, osvětlovači a stavěči připravují exteriér, také příprava pyromateriálu a rekvizit; herec Kryzánek brzy ráno autobusem do Prahy a dopoledne z Prahy autem na exteriér, režijní štáb na kostýmních zkouškách komparsu; 10 vojáků od útvaru Pohraniční stráže Volary na výpomoc; do stanice Nová Pec vlakem 8 koní z Kladrub, odpoledne jednání na ONV Písek o zapečetění a zakonzervování stavby Roháčku


23. února 1965, úterý
→ Autokarem stěhování 4 psů s doprovodem na exteriér, příjezd pyrotechnika, příjezd herce Ševčíka rychlíkem z Plzně, režijní štáb vybírá kostýmy pro komparz; na scéně saně s potahem a traktor na protažení, v Kladrubech nakládáno dalších 8 koní s doprovodem k odesláni do stanice Nová Pec, osvětlovači a stavaři zařizují exteriér; produkce s vedením studia konečně dohodla řešení problému s krácením rozpočtu a scénáře – scénář se průběžně upravuje (krátí) a než bude hotov, natáčet se budou jen sekvence, které se určitě škrtat nebudou, finanční limit 12 mil. produkce slíbila dodržet.


24. února 1965, středa
→ Natáčení obrazu Říšská cesta s rozsáhlým hereckým souborem a komparsem; herec Ševčík přijel ráno vlakem a autem z Plzně, večer návrat zpět, herec Pohan do
[24.2.] Jiří Hartman (1924–19??), pomocný režisér, v 60. letech např. u filmů TRANSPORT Z RÁJE (1962), STARCI NA CHMELU (1964), DÁMA NA KOLEJÍCH (1966) nebo JAK SE KRADE MILIÓN (1967). Prahy vlastním autem; asistent kamery Knotek nemocen, pomocný režisér Hartman [] odjezd do Prahy, uvolněn z filmu; v Písku zajišťování stavebního dříví pro stavbu v Klokočíně
25. února 1965, čtvrtek
→ Natáčení pochodu hejtmanova voje s mrtvým Sovičkou v dekoraci Říšská cesta;
[25.2.] Asistent režiséra Aleš Dospiva zachycen na výše ukázaném záběru z filmu jako zbrojnoš vedoucí hejtmanova koně. v komparsu účastni i někteří členové štábu (Hartman, Dospiva, Chabada);[] na scéně 7 huculů a 14 kladrubáků
26. února 1965, pátek
→ Natáčení pochodu hejtmanova voje s mrtvým Sovičkou v dekoraci Říšská cesta; na poradě vedení studia ředitel Harnach trvá na úpravách rozpočtu a krácení scénáře; na exteriéru v nočních hodinách porada štábu, Vláčil žádá odvolání kameramana; transport dřeva na Klokočín
27. února 1965, sobota
→ Herci ráno do Prahy autem nebo vlakem; Kryzánek sám žádal, že z Prahy pojede autobusem, ale když zjistil, že žádný nejede, dostavil se na výroční konferenci KSČ a požádal dispečera dopravního oddělení o dopravu do Karlových Varů, odvezen osobním vozem; práce na likvidaci exterieru přerušena ve 13 hod. pro hustou sněhovou vánici, kdy nebylo možné pokračovat v práci; transport dvou párů volů do Kvasejovic


28. února 1965, neděle
→ 9-10 hod. porada štábu, dohodnuty veškeré motivy, které je možné natáčet na Roháčku, 11-12 hod. projekce denních prací v Kamenném Újezdě; veškerá práce na exteriérech dopoledne stojí, cesty po sněhové vánici sjízdné až odpoledne; transport maringotky z exteriéru do Prahy; odpoledne režisér, kameraman a štáb obhlídka exteriéru Před Roháčkem; likvidace pokladen


1.–2. března 1965, pondělí-úterý
→ Likvidace exteriéru Říšská cesta na Želnavě, příprava materiálu a maringotky pro exteriér Nádvoří Roháčku (Klokočín), doprava psů na exteriér, pomocný režisér
[1.3.] Jan Mimra (1934–1999), pomocný režisér především u filmů Zdeňka Podskalského ŽENU ANI KVĚTINOU NEUHODÍŠ (1966), TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ (1967), SVĚTÁCI (1969), ĎÁBELSKÉ LÍBÁNKY (1970) nebo NOC NA KARLŠTEJNĚ (1973). Mimra [] požádal o uvolnění z filmu, z Prahy přijel pyrotechnik; vysláno auto do Karlových Varů pro Kryzánka, cestou na zasněžené komunikaci havárie, poškození nepatrné


3. března 1965, středa
→ Natáčení v motivu planina před Roháčkem, celý den zataženo, špatné povětrnostní podmínky; tři traktory s vlekem pro dopravu komparsu a štábu, přesto pro část herců a štábu nebylo jiné možnosti, než se dopravit ráno do stanice Nová Pec, odtud osobním vlakem, který musel zastavit na volné trati blízko místa natáčení; na pile v Hůrce naloženo dřevo pro stavbu na Klokočíně, pro sněhovou kalamitu ale neodvezeno; jeden autokar se porouchal, nutnost opravy; při posledním záběru dnešního dne porucha na ruční kameře, závada bude prověřena
4.–5. března 1965, čtvrtek-pátek
→ Likvidace exteriéru ze včerejšího natáčení, pokračuje stavba Nádvoří Roháček; pyrotechnik vlakem zpět do Prahy, odvoz dřeva na Klokočín; v noci 4./5. 3. sněhová bouře, napadlo 30-40 cm sněhu, vybraný motiv pro natáčení zcela zapadl, veškerá práce soustředěna na odklízení sněhu a přizpůsobení exteriéru Vodní příkop před Roháčkem, s herci provedena jen zkouška kostýmů; noční projekce denních prací v kině v Českých Budějovicích


6.–7. března 1965, sobota-neděle
→ Natáčení v exteriéru Vodní příkop před Roháčkem; v neděli celý den silně sněží, natáčet je možné jen ve chvílích, kdy sněžení na krátko ustalo; od St. lesů vypůjčen autokar na dopravu herců a štábu, vlastní autokar opraven v dílnách St. lesů odpoledne; stěhování kamery na saních, odvoz plotu; herci Husák a Kryzánek do Prahy, Kryzánek pak vlakem do Karlových Varů, herec Palúch letadlem z Prešova a autem do Horní Plané; ve stanici Nová Pec vagonování 14 koní pro odeslání do Kladrub; odvoz materiálu z Roháčku na Klokočín; noční jednání režiséra a Ouzkého s hercem Kemrem o podmínkách smlouvy
8.–9. března 1965, pondělí-úterý
→ 8. 3. natáčení v exteriéru Vodní příkop Roháček s herci Harapesem, Palúchem, Kutilem a Poláškovou;
→ 9. 3. 100% ztrátový den, porucha kamery (spálený motor); Vášáryová letadlem ze Sliače do Prahy, as. arch. Navrátil povolán na vojenské cvičení
10. března 1965, středa
→ Kamerový technik sdělil ved. výroby Ouzkému, že náhradní motorek do kamery nezaručuje správný chod v mrazu, kamera se musí podrobit kompletní opravě; rozhodnuto o likvidaci exteriéru stojka Roháček na Chlumu a přesunu na Světlík do dekorace Nádvoří Obořiště; herec Kemr kostýmní zkouška v Praze, herečka Vášáryová odbarvení vlasů, večer s vychovatelkou autem do Frymburku


11.–14. března 1965, čtvrtek-neděle
→ 11. 3. probíhá oprava kamery; příprava natáčení v dekoraci Nádvoří Obořiště, herci částečně odjezd do svých divadel, úprava cesty na Svánkov buldozerem,
12-13 hod. projekce denních prací v Českých Budějovicích;
→ 12. 3. většina techniků, osvětlovači a služby do Prahy, na exteriéru zůstali jen Vláčil, kameraman Baťka a herci Velecký a Vášáryová, čtené zkoušky scénáře, odpoledne Vláčil a Baťka obhlídky exteriérů; stavěčům na Klokočíně vyplaceny diety, herec Kemr u ředitele studia Harnacha jedná o smlouvě; stále se opravuje kamera, nepojízdný autokar;
→ 13. 3. oprava kamery, likvidace faktur, Vláčil s herci čtené zkoušky, s kameramanem rozzáběrování exteriérových scén, dodány nové součástky k autokaru;
→ 14. 3. oprava kamery dokončena, započaty přípravy k dalšímu natáčení


15. března 1965, pondělí
→ Ráno odjezd štábu (stavěči, osvětlovači, služby) na exteriér, s nimi herci Kožuch, Kovářík, Lipovčan, výtvarník Vožniak a druhý kameraman Sirotek; odpoledne příprava dekorace na Světlíku (Obořiště); na exteriér dopraveny ploty a kamerový vozík, v noci projekce denních prací v Českých Budějovicích


16. března 1965, úterý
→ V Klokočíně pokračuje stavba dekorace Nádvoří Roháček, štáb připravuje natáčení v dekoraci Nádvoří Obořiště (Světlík); materiál na místo dotažen dvěma pásovými traktory státního statku; od 14 hod. výběr komparsu v sále hotelu Vltava na Frymburku


17. března 1965, středa
→ Natáčení v dekoraci Obořiště s herci Veleckým, Kožuchem, Lipovčanem, Vášáryovou aj.; herečka Záhorová večer vozem na představení v Českých Budějovicích; Ouzký kontrola postupu práce na Klokočíně (dekorace nádvoří Roháček), dovoz dalšího řeziva
18. března 1965, čtvrtek
→ Natáčení v dekoraci Obořiště s herci Veleckým, Kožuchem, Lipovčanem, Vášáryovou aj.
19. března 1965, pátek
→ Natáčení v dekoraci Obořiště s herci Veleckým, Kožuchem, Lipovčanem, Vášáryovou, Záhorovou, Bradáčovou aj.
20.–21. března 1965, sobota-neděle
→ 20. 3. pokračuje natáčení v dekoraci Obořiště, herečka Záhorová vozem večer na představení do Českých Budějovic, dovoz dalšího řeziva na Klokočín; v Želnavě likvidace směrníků, porucha autobusu, opraven až v nočních hodinách;
→ 21. 3. program natáčení zrušen, celý den pršelo; dokončena oprava autobusu, stěhování pohřebního vozu na Světlík, stěhování sádrových odlitků na Klokočín; v divadle v Karlových Varech večer přerušeno představení pro indispozici herce Kryzánka, převezen do nemocnice, předběžně v ní stráví 4-5 dní, program natáčení od 24. 3. ohrožen
22. března 1965, pondělí
→ Natáčení v dekoraci Obořiště, večer herec Vašíček vlakem do Prahy, herci Palúch a Landovský mají 25. a 26. 3. volno, produkce se pokusí je získat pro změněný plán natáčení vzhledem k onemocnění herce Kryzánka, pokračuje stavba dekorace na Klokočíně
23. března 1965, úterý
→ Natáčení v dekoraci Obořiště, herec Palúch přiletěl letadlem z Košic do Prahy místo ráno až odpoledne, ihned společně s Landovským, Vašíčkem a Dospivou autem na exteriér, dorazili až v 18 hod., kdy už bylo natáčení přerušeno, jiný náhradní program nešlo sestavit (ráno Landovský a Palúch zase zpět do Prahy), herec Kryzánek v Karlových Varech propuštěn do domácího léčení
24. března 1965, středa
→ Natáčení v dekoraci Obořiště, herec Kryzánek v domácím ošetřování, herci Palúch a Landovský čekají v Praze; stavěči z dekorace Roháček návrat do Prahy (návštěva rodin po jednom měsíci); přístupové cesty na místo natáčení jsou vlivem tání sněhu absolutně nesjízdné; 16-17 hod. projekce denních prací v Českých Budějovicích
25. března 1965, čtvrtek
→ 100% ztrátový den (počasí), natáčení definitivně odvoláno ve 14 hod.; transport sádrových odlitků z Barrandova na Klokočín


26. března 1965, pátek
→ 100% ztrátový den (sněhová vánice), natáčení odvoláno ve 13 hod., nebyl možný ani transport lidí na exteriér; příjezd herců Palúcha a Landovského, do štábu nastoupil pomocný režisér Kadlec; z JZD Kvasejovice transport jednoho páru volů; v nočních hodinách projekce denních prací v Českých Budějovicích


27.–28. března 1965, sobota-neděle
→ Palúch ráno letadlem do Košic, herec Menšík na exteriér, zkouška masky a kostýmu; přesun materiálu na Klokočín, transport kostýmů do Prahy; natáčení odvoláno, na exteriéru nejsou potřební herci; Vláčil, Baťka, Okáč vyhledávání exteriérových motivů; transport ovcí; likvidace pokladny a faktur


29. března 1965, pondělí
→ Natáčení v dekoraci Před Obořištěm; na Barrandově nakládání sádrových odlitků a umělého sněhu, porucha na dvou autokarech, noční zajišťování dopravy na příští den
30. března 1965, úterý
→ Natáčení v dekoraci Před Obořištěm a Cestou, celý den ale slunečno, čeká se na zamračeno - náhradní program: přetáčky sekvencí poničených v laboratořích; na Klokočíně kontrola stavby, sjednávání smluv na vázání došků; herec Ševčík příjezd z Plzně, herci Palúch a Komárková z Prahy a Pardubic; autokárky stále nepojízdné, bylo nutno si vypůjčit místní dopravní prostředky od JZD a St. statku; vedoucí výroby Ouzký do Karlových Varů na jednání o uvolnění herce Kryzánka, ten už zkouší v divadle
31. března 1965, středa
→ Natáčení v dekoraci Obořiště (ambit, schodiště), opakování zničených záběrů; z Prahy dovezeny 4 krabice nového negativního materiálu, v nočních hodinách projekce denních prací v Českých Budějovicích; po natáčení musely být rekvizity ponechány na místě, terén nezpůsobilý k jakékoliv dopravě
1. dubna 1965, čtvrtek
→ Natáčení v dekoraci Obořiště s herci Menšíkem, Kožuchem, Vášáryovou, Ševčíkem ad.; ráno pracovní porada - Vláčil, Baťka, Dobeš, Kadlec, Kubasová - stanovení programu natáčení od 5. 4., asistent Svoboda uvolněn z filmu; Ouzký autem do Nitry a Brna
2. dubna 1965, pátek
→ Pokračování natáčení v dekoraci Obořiště; Ouzký jedná s vedením divadla v Nitře o uvolnění herce Kožucha na duben, sjednána náhrada za alternace s hercem Kabrhelem; porucha nákladního vozu, dán do opravy
3.–4. dubna 1965, sobota-neděle
→ Pokračování natáčení v dekoraci Obořiště, natáčeny jen náhradní záběry, natáčení původně plánovaných bylo pro slunečné počasí přesunuto; scenárista Pavlíček přijel do Horní Plané za Vláčilem; transport materiálu z Mrtvého Luhu na Klokočín a do Prahy
5. dubna 1965, pondělí
→ Pokračování natáčení v dekoraci Obořiště; herec Menšík příjezd na exteriér; Vláčil, Baťka, Dospiva, Kadlec kontrola stavby Nádvoří Roháček, přijel i ředitel Harnach a vedoucí výroby Ouzký; příprava materiálu pro exteriér na Kvildě, transport materiálu z Obořiště na Světlík se neuskutečnil, nepodařilo se sehnat pásový traktor
6. dubna 1965, úterý
→ Pokračování natáčení v dekoraci Obořiště, natočeny čtyři nové a dva opakované záběry
7. dubna 1965, středa
→ Příprava materiálu pro natáčení 9. 4., vyhledávání motivů pro natáčení scény setkání Bernarda s Lazarem, motiv určen na Kvildě, obhlídky se účastnil Vláčil, Baťka, Dobeš, Pavlíček aj.; nákladní vůz stále nepojízdný


8. dubna 1965, čtvrtek
→ Palúch oznámil Ouzkému, že v divadle v Prešově došlo ke změně repertoáru a že až do 12. 4. nemůže natáčet, do Prahy přiletí 12. 4. ráno, Velecký s ohledem na dřívější dispozice od dnešního dne v Praze, ponechán na hotelu do upřesnění upraveného plánu


9. dubna 1965, pátek
→ Většina štábu odjela ráno do Prahy, návštěva rodin; pokračuje stavba
[9.4.] Eva Kubesová, provd. Vošmiková (1929), asistentka režie, u Vláčilových filmů MARKETA LAZAROVÁ, ÚDOLÍ VČEL a ADELHEID jako nenahraditelná skriptka exteriéru Nádvoří Roháčku; odpoledne Vláčil, Baťka a Kubesová [] na výběru denních prací; transport rekvizit do Prahy


10.–12. dubna 1965, sobota-pondělí
→ 10. 4. psaní denních zpráv; Vášáryová na odbarvení vlasů, večer odjezd do Českých Budějovic; transport páru volů do JZD Kasejovice;
→ 11. 4. na Barrandově likvidace faktur, Vášáryová z Českých Budějovic do Frymburku;
→ 12. 4. štáb ráno odjezd na exteriér, též herci Palúch, Landovský, Velecký ad. (Palúch letadlem z Prešova); dovezeny výplaty pro stavěče na Klokočíně; v projekci č. 1 výběr denních prací, seřazené práce předvedeny skupinové dramaturgii a řediteli studia; transport sádrových odlitků, šindele a barev na Klokočín


13. dubna 1965, úterý
→ Natáčení v dekoraci Obořiště (Velecký, Vášáryová, Palúch, Vašíček, Landovský, Kožuch, Lipovčan ad.); odvoz sádrových odlitků na Klokočín; na Barrandově předveden natočený a seřazený materiál ústřednímu dramaturgovi F. B. Kuncovi
14. dubna 1965, středa
→ Natáčení v dekoraci Obořiště (Velecký, Vášáryová, Palúch, Vašíček, Landovský, Kožuch, Lipovčan ad.) - nové i opakované záběry; na Barrandově projednávány úpravy scénáře navržené Františkem Pavlíčkem
15. dubna 1965, čtvrtek
→ Natáčení v exteriéru Kvilda, dekorace Cestou, herci: Kožuch, Menšík, Vášáryová; vytočeno 18 metrů materiálu
16.–20. dubna 1965, pátek-úterý
→ 16. 4. dopoledne na Kvildě úklid a čištění materiálu, na Klokočíně práce na dekoraci Nádvoří Roháček, odpoledne odjezd stavěčů a štábu do Prahy na návštěvu rodin, Kožuch lůžkem do Nitry, Vášáryová lůžkem do Banské Bystrice, odvoz kamery na kontrolu;
→ 17.-18. 4. psaní denních zpráv, příprava harmonogramu natáčení, likvidace faktur;
→ 19. 4. na Barrandově porada Vláčil, Baťka, Ouzký, Dobeš k plánu natáčení do 30. 4.;
→ 20. 4. ráno odborová schůze všech pracovníků štábu s techniky, Ouzký informuje o stavu prací, o spotřebě negativní suroviny (průměrně 23 m denně), o všech jednotlivých případech výroby, o programu natáčení do 30. 4., kdy by mělo končit natáčení v prostoru Frymburk - Horní Planá, po schůzi odjezd štábu na Frymburk, stavěči s materiálem na Klokočín, na Kvildu dopravena z Prahy rozebraná věž, v projekci č. 1 výběr denních prací, v projekci č. 3 předvedení seřazené práce Vláčilovi a Baťkovi, Kožuch večer lůžkem z Nitry do Prahy, odvoz zkontrolovaných kamer s 8 krabicemi negativu na exteriér, doprava historických povozů na Klokočín


21. dubna 1965, středa
→ Lokace Obořiště: původní plán natáčení předpokládal slunce, pro zatažené počasí ale zvolen náhradní program - natočeny prostřihy s místními typy a varianty již dříve natočených záběrů; na Kvildě stavba věže, na exterier dorazili herci Harapes a Palúch; Mařas do nemocnice v Písku, Kneiblová odchod ze štábu; pokračuje stavba exteriéru na Klokočíně
22. dubna 1965, čtvrtek
→ Stěhování materiálu a kostýmů z Obořiště na Světlík a Frymburk, dokončení stavby věže na Kvildě, v noci v Českých Budějovicích projekce denních prací


23. dubna 1965, pátek
→ 100% ztrátový den, špatné počasí (natáčecí plán počítal se sluncem), odvoz některých herců do Prahy


24. dubna 1965, sobota
→ Dekorace Cestou, jen malá část štábu natáčí opakování některých záběrů s herci Harapesem, Menšíkem a Vášáryovou


25. dubna 1965, neděle
→ 100% ztrátový den, bylo potřeba slunce, ale padal sníh s deštěm, v 15 hod. natáčení odvoláno; Vláčil s Baťkou se věnují rozzáběrování jiných scén; na Barrandově vyúčtování faktur


26. dubna 1965, pondělí
→ Den vykázán jako skluzná neděle - osvětlovači a štáb volno na místě; Vláčil, Baťka, Ouzký do Prahy, odpoledne pracovní porada, pro potíže s dalekým místem ubytování od exteriéru na Kvildě dohodnuta přeprava veškerého materiálu přímo na místo natáčení; herečka Vášáryová s doprovodem do Prahy, pak letadlem do Sliače a vlakem do Banské Štiavnice


27.–30. dubna 1965, úterý-pátek
→ Stěhování rekvizit nákladním vozem a traktorem na Kvildu, v Praze Vláčil s Hájkem práce na hrubém sestřihu; na Klokočíně pokračuje stavba Nádvoří Roháčku;
→ 30. 4. dopoledne Vláčil ve střižně, odpoledne porada Vláčil, Ouzký, Procházka, Švabík, Pavlíček ke krácení technického scénáře; po uskladnění materiálu na Kvildě odvoz celého štábu autobusem do Prahy na oslavu 1. máje


1.–3. května 1965, sobota-pondělí
→ 1. 5. na Barrandově porada k natáčecímu plánu a krácení technického scénáře, dohodnuto přerušení natáčení po natáčení na Kvildě, cca od 20. 5., štáb dostane nařízenou dovolenou;
→ Herec Kryzánek přivezen z Karlových Varů do Vimperka, tamtéž další herci, Palúch vlakem z Prešova do Prahy, příjezd herce Studta z Berlína do Prahy; na Klokočíně pokračuje stavba dekorace Nádvoří Roháček


4. května 1965, úterý
→ Natáčení v exteriéru Před hvozdem a Hvozd odvoláno, 100% ztrátový den, celý den pršelo; herci Palúch a Studt z Prahy na exteriér, herec Sloup a výtvarník Pištěk do Prahy; příprava odvozu došků na Klokočín


5. května 1965, středa
→ Natáčení v exteriéru Před hvozdem a Hvozd odvoláno, 100% ztrátový den, celý den pršelo; Kryzánek do Karlových Varů na představení, po představení autem zpět na exteriér; herec Kemr na Barrandově na zkoušce zubů (maska)


6. května 1965, čtvrtek
→ Natáčení v exteriéru Před hvozdem a Hvozd s herci Menšíkem, Sloupem, Antošem, Kryškou, Palúchem a Kryzánkem v čase 11-15 hod., poté Vláčil a Baťka na hrad Rabí na průzkum exteriéru; natáčení na 9. 5. nebylo nasazeno s ohledem na státní svátek
7. května 1965, pátek
→ Natáčení v exteriéru Před hvozdem a Hvozd, na scéně také širší kompars, doplněný i o některé členy štábu
8. května 1965, sobota
→ Natáčení v exteriéru Před hvozdem a Hvozd odvoláno, celý den hustě prší, 100% ztrátový den, odjezd některých herců do Prahy, Palúch do Prešova, transport materiálu z Mrtvého Luhu na Klokočín


9. května 1965, neděle-pondělí
→ Plánované nedělní natáčení stopnuto pro trvalý déšť a sněhovou vánici, 100% ztrátový den, odjezd některých herců do Prahy; Ouzký jedná v Karlových Varech o uvolnění herce Kryzánka na 16. a 17. 5., s režisérem Grossmanem o uvolnění herce Sloupa na 14. 5.; na Barrandově psaní denních zpráv, likvidace pokladny; pokračuje stavba v Klokočíně, v pondělí nákladní vůz přebytečného dřeva zpět do Prahy, na Klokočín dovezeny smrkové větve


11. května 1965, úterý
→ Celý den hustě prší, 100% ztrátový den; brzký odjezd herců do Prahy, na exteriér dodán nový negativní materiál


12. května 1965, středa
→ Herci Palúch, Kryzánek, Sloup mají představení ve svých divadlech, náhradní program v exteriéru Před hvozdem a Hvozd s hercem Menšíkem; stavěči z Klokočína do Prahy, návštěva rodin
13. května 1965, čtvrtek
→ Natáčení v dekoraci Před hvozdem a Hvozd s hercem Palúchem, Pohanem, Hlinovským ad., herec Lackovič přivezen ráno na exteriér a večer odvezen zpět na představení, auto pro herce Kryzánka do Karlových Varů
14. května 1965, pátek
→ Natáčení v dekoraci Před hvozdem a Hvozd s herci Palúchem, Pohanem, Hlinovským, Sloupem aj.; nutný dabl za Kryzánka, Studta a Lackoviče; Ouzký na likvidaci exteriéru ve Frymburku
15. května 1965, sobota
→ Natáčení v dekoraci Před hvozdem a Hvozd, s herci Palúchem, Pohanem, Hlinovským, Sloupem aj., herec Kryzánek večer do Karlových Varů; v Praze havárie vozu produkce – srážka s tramvají
16. května 1965, neděle
→ Natáčení v dekoraci Před hvozdem a Hvozd, nové i opakované záběry, nutný dabl za Lackoviče


17. května 1965, pondělí
→ Natáčení v dekoraci Před hvozdem a Hvozd, nutný dabl za Lackoviče; Vláčil, Baťka, as. Kadlec, Dospiva ad. večer autokarem do Prahy, na exteriéru likvidace věže a zařízení
18.–19. května 1965, úterý–středa
→ V úterý 18. 5. skluzná neděle za 16. 5., štáb volno na místě, herec Studt vozem do Prahy a letadlem do Berlína, likvidace věže na Kvildě; na Klokočíně pokračuje stavba; ve středu 19. 5. celý den prší, 100% ztrátový den


20. května 1965, čtvrtek
→ Natáčení v dekoraci Před hvozdem a Hvozd, v hromadných scénách několikrát dabl za některé nepřítomné herce
21. května 1965, pátek
→ Dnešním dnem přerušena výroba filmu pro nutnost přepracování technického scénáře, aby metráž nepřekročila 6.000 m a náklady 12 mil. korun; Vláčil, Pavlíček a dramaturgie začínají pracovat na úpravách scénáře, Ouzký kontrola staveb na Klokočíně; na Kvildě likvidace exteriéru, transport věže a osvětlovací techniky do Prahy, odjezd části štábu do Prahy


22.–24. května 1965, sobota–pondělí
→ Pokračuje likvidace exteriéru, Vláčil pracuje na úpravách scénáře, balení kostýmů, inventura;
→ 24. 5. Vláčil, Baťka v projekci č. 3 – promítnutí seřazených prací, dovoz materiálu na Klokočín, odvoz došků z dekorace Roháček na Chlum, přechodné propuštění ošetřovatelky koní


25.–26. května 1965, úterý–středa
→ 25. 5. Vláčil celý den ve střižně, transport materiálu z exteriéru do Prahy;
→ 26. 5. odvoz materiálu a posledních pracovníků z exterieru, transport části rekvizit na Klokočín, večer v projekci č. 3 předvedení seřazeného materiálu celé dramaturgii


27.–31. května 1965, čtvrtek-pondělí
→ Vláčil pracuje na úpravách technického scénáře, Ouzký upravuje rozpočet, průběžně probíhá kontrola stavby na Klokočíně;
→ 28. 5. úklid a čištění materiálu, odvoz rekvizit do Mělníka a Litoměřic, odpoledne projekce č. 3 - seřazený materiál předveden dr. Pavlíčkovi a Trägerovi


1.–4. června 1965, úterý-pátek
→ Vláčil, Pavlíček a dramaturgie pracují na úpravách technického scénáře, štábu nařízena od dnešního dne dovolená; pokračuje stavba na Klokočíně;
→ 2. 6. odpoledne porada týkající se krácení;
→ 4. 6. stavba Nádvoří Roháček na Klokočíně dnešním dnem prakticky dokončena, transport rekvizit, materiálu, maringotky a stavěčů do Prahy; kameraman Baťka na obhlídce exteriéru pro motiv Kozlíkova šance do okolí Jinců a Velkých Popovic


5.–7. června 1965, sobota-pondělí
→ Vláčil, Pavlíček a dramaturgie pracují na úpravách technického scénáře, Ouzký práce na úpravě rozpočtu, likvidace faktur, štáb dovolená;
→ 7. 6. herec Kemr na zkoušce masky (odlitek pro zuby); Vláčil, Baťka, Ouzký obhlídka exteriéru v Lánech


8.–9. června 1965, úterý-středa
→ Vláčil, Pavlíček a dramaturgie pracují na úpravách technického scénáře, štáb dovolená, úklid materiálu přivezeného z Klokočína;
→ 9. 6. Vláčil umístěn s horečkou do domácího léčení


10.–13. června 1965, čtvrtek-neděle
→ Vláčil s horečkou v domácím léčení, štáb dovolená;
→ 10. 6. kam. Baťka a fotograf Vítek do Lán k nafotografování exteriéru Kozlíkova šance, transport krmiva pro koně na Klokočín


14.–20. června 1965, pondělí-neděle
→ 14. 6. začíná Vláčil po nemoci opět pracovat na úpravách technického scénáře, Ouzký návazně zpracovává úpravy rozpočtu, štáb má dovolenou; transport materiálu na Klokočín;
→ 15. 6. odpoledne pracovní porada Vláčil, Kadlec, Dospiva, Baťka a Ouzký kvůli podkladům pro nový natáčecí plán;
→ od 16. 6. na úpravách technického scénáře pracuje Vláčil i s Pavlíčkem


21.–25. června 1965, pondělí-pátek
→ Vláčil, Pavlíček a dramaturgie průběžně pracují na úpravách technického scénáře, Ouzký návazně na úpravě rozpočtu, štáb dovolená;
→ 21. 6. Vláčil, Baťka, Okáč filmování exteriérových motivů v Lánské oboře; dnešním dnem obnoveny přípravné práce na podkladě upraveného technického scénáře;
→ 22. 6. Vláčil úpravy technického scénáře; Baťka, Dospiva ad. vyhledávání exteriérových motivů v okolí Křivoklátu, Labčic, Srbska a 23.-24. 6. v Jižních Čechách


26.–30. června 1965, sobota-středa
→ Vláčil pracuje na úpravách technického scénáře, Ouzký návazně na podkladech pro nový natáčecí plán;
→ 28. 6. porada Vláčil, Ouzký, Baťka a štáb o novém natáčecím plánu, Vláčil odsouhlasil stavbu Kozlíkovy šance v Lánech;
→ 29. 6. kameraman Baťka s osvětlovačem v Lánech k prozkoumání možností přistavení agregátu


1.–4. července 1965, čtvrtek-středa
→ Vláčil pokračuje na úpravách technického scénáře, Ouzký na podkladech rozpočtu a natáčecím plánu;
→ 2. 7. Baťka, Okáč v Lánech pro vyměření místa pro stavbu motivu Kozlíkova šance; v dalších dnech zajišťování materiálu pro stavbu tvrziště


8.–11. července 1965, čtvrtek-neděle
→ Vláčil úpravy technického scénáře; produkce zajišťuje dřevo pro stavbu v Lánech;
→ 9. 7. transport kulatiny do Lán, cestou porucha vozu, materiál složen na volném prostranství, Ouzký do Lán v záležitosti stavby;
→ 11. 7. Ouzký autem do exteriéru - zajištění hlídání staveb na Světlíku, Chlumu a Klokočíně


12.–18. července 1965, pondělí-neděle
→ 12. 7. Vláčil předal ve skupině v 11 hod. dokončený návrh úprav technického scénáře, do 13 hod. porada; v Písku a Maleticích zajištění kování koní;
→ 13. 7. Vláčil, Baťka a Okáč vyhledávání motivů Rabí a okolí;
→ 14. 7. Polášková na maskérské zkoušce; průběžně Ouzký práce na úpravě rozpočtu, transport materiálu na Klokočín nebo do Lán;
→ 16. 7. Ouzký a Okáč v Lánech, dohodnutí podrobností stavby tvrziště, na stavbu v Lánech není možné přidělit požadovaný počet stavěčů, k dispozici budou až koncem července;
→ 18. 7. Palúch vlakem do Prahy


19.–23. července 1965, pondělí-pátek
→ Ouzký průběžně přepracovává rozpočet, příprava štábu k odjezdu na exteriér;
→ 19. 7. Palúch zkouška masky;
→ 20. 7. 8-10 hod. porada štábu o programu na další dny, Vláčil a výtvarník Hotový příprava dispozic pro exteriér v Lánech;
→ 21. 7. ráno letadlem do Prahy Velecký, zkouška masky, večer letadlem zpět; Kemr - návštěva zubního technika pro zkoušku masky;
→ 22. 7. Vláčil, Baťka a Okáč autem na Klokočín, přebírání dekorace Nádvoří Roháčku;
→ 23. 7. na 11. poradě ředitele dán souhlas k obnovení natáčení a schválen nový rozpočet ve výši 12.140.000 Kčs, Palúch – zkouška masky a latexové ruky, Dům kultury – výběr typů


24.–29. července 1965, sobota-čtvrtek
→ Ouzký dokončuje nový rozpočet, štáb příprava na natáčení v exteriéru;
→ 26. 7. čistopis rozpočtu předán kontrolně rozpočtovému oddělení, část štábu odjezd do Maletic, odvoz materiálu a techniky na Klokočín, zařizování dekorace;
→ 27. 7. dohodnuta herecká spolupráce s Považayem (Burjan), vyzkoušena maska, Vláčil a Palúch v podvečer do Písku, Velecký přílet z Bratislavy;
→ 28.–29. 7. transport materiálu na exteriér, příjezd osvětlovačů, štábu, herců, stavěčů aj. na exteriér, transport techniky, zařizování dekorace Nádvoří Roháček, letadlem z Martina do Prahy herečka Hejná, herec Moučka vlastním vozem


30. července 1965, pátek
→ Po více než dvou měsících přestávky první den obnoveného natáčení: na Klokočíně natáčení záběrů v dekoraci Jizba na Roháčku
31. července 1965, sobota
→ Natáčení v dekoraci Jizba na Roháčku; příjezd dalších herců, noční projekce denních prací v kině Svět (Písek); dnešním dnem nastoupil herec Harapes prezenční vojenskou službu k AUS, telefonicky oznámil Ouzkému, že přes požadavek produkce aby nebyl ostříhán mu vedení AUS odmítlo vyhovět, Ouzký v této věci ihned jednal s generálporučíkem Prchlíkem z Hlavní politické správy MNO, dohodnut odklad na 1 rok
1.–2. srpna 1965, neděle-pondělí
→ 1. 8. Ouzký na Barrandově likvidace faktur, Vláčil, Baťka, Dospiva autem vyhledávání dalších exteriérů na Chlumu;
→ 2. 8. natáčení v dekoraci Nádvoří Roháčku, průběžně pokračuje stavba dekorace v Lánech
3. srpna 1965, úterý
→ Natáčení v dekoraci Nádvoří Roháčku; pokračuje stavba dekorace v Lánech
4.–9. srpna 1965, středa-pondělí
→ 4. 8. Vláčil, Baťka a část herců z Klokočína do Prahy, Hejná vlakem do Martina; Vláčil a Baťka obratem do Lán, dispozice pro dekoraci dohodový dub;
→ 5. 8. transport materiálu a zařízení do Lán, autobusem herci z Klokočína do Prahy; v 18 hod. oznámil ředitel statku v Lánech Ouzkému, že není možné od 6. 8. uskutečnit přípravný program v Lánech;
→ 6. 8. transport materiálu zpět do Maletic (Klokočín), Vláčil a Baťka do Lán;
→ 7. 8. zajišťování ubytování pro další natáčení v Maleticích, Harapes na odbarvení vlasů;
→ 9. 8. 100% ztrátový den, od rána hustě prší; Vláčil a Baťka vyhledávání dalších exteriérových motivů (Ražice, Putim)


10. srpna 1965, úterý
→ Natáčení v dekoraci Nádvoří Roháčku zrušeno, 100% ztrátový den, od rána hustě prší; pokračuje stavba tvrziště v Lánech, navýšen počet stavěčů; večer lůžkem do Prahy Kožuch; na exteriér dopraven šicí stroj, večer projekce denních prací v kině Svět; Ouzký v Kytlici za hercem Řehořem pro přeobsazení role Sovičky za herce Husáka


11. srpna 1965, středa
→ Natáčení v dekoraci Nádvoří Roháčku zrušeno, 100% ztrátový den, od rána hustě prší; na Klokočíně zařizování dekorace Místnost na Obořišti, současně pokračuje stavba v Lánech; Vášáryová příjezd ze Sliače, odbarvení vlasů, odpoledne s Kožuchem na exteriér, příjezd pyrotechnika, herec Řehoř v Praze na zkoušce masky


12. srpna 1965, čtvrtek
→ Natáčení v dekoraci Nádvoří Roháčku s herci Kemrem, Palúchem a Poláškovou; Polášková poté do Prahy, příjezd herce Kryzánka, herec Řehoř na exteriéru zkouška kostýmu a masky
13. srpna 1965, pátek
→ Natáčení v dekoraci Pole na Chlumu, záběry Kozlíkovy vize – ve filmu později nepoužito; pokračuje stavba v Lánech, herec Řehoř po natáčení filmu
[13.8.] SLEČNY PŘIJDOU POZDĚJI (1966), krimi režiséra Ivo Tomana. SLEČNY PŘIJDOU POZDĚJI [] na Barrandově příjezd na exteriér, příjezd pyrotechnika, noční projekce denních prací, na scéně připraveni hasiči a vojenský pyrotechnik


14.–15. srpna 1965, sobota-neděle
→ Natáčení v dekoraci Místnost Obořiště na Klokočíně, herci Kožuch, Lipovčan, Bradáčová, Vášáryová, Záhorová, Kryzánek, ten 14. 8. odpoledne do Karlových Varů; pokračuje stavba tvrziště v Lánech, Ouzký a Okáč v Lánech jednání s ředitelem Görnerem o termínech natáčení
16. srpna 1965, pondělí
→ Natáčení v dekoraci Místnost Obořiště na Klokočíně; Ouzký a Okáč do Plzně na St. památkový ústav, jednání o povolení úprav na hradě Rabí, odpoledně na hradě jednání se správcem; odpoledne projekce denních prací, dodána nová zásoba negativů
17. srpna 1965, úterý
→ Natáčení v dekoraci Místnost Obořiště na Klokočíně, herci: Kožuch, Kryzánek, Řehoř, Lipovčan, Bradáčová, Vášáryová, Záhorová, dabl za Kryzánka Volf
18. srpna 1965, středa
→ Natáčení v dekoraci Místnost Obořiště na Klokočíně, záběr se staříčkem a dva záběry mimo scénář [nic z toho později nebylo ve filmu použito]; Palúch přílet letadlem z Prešova, večer dovezen na exteriér do Lán


19.–22. srpna 1965, čtvrtek-neděle
→ Stavba exteriéru v Lánech, převoz techniky a materiálu z Klokočína do Lán, zařizování exteriéru; Vláčil, Baťka, herci a část štábu z Klokočína do Prahy, Okáč a fotograf Vítek na Rabí – fotodokumentace k úpravě částí hradu; Kožuch a Vášáryová odjezd na Slovensko;
→ 21. 8. Vláčil, Baťka a Polášková zkouší scénu, zařizování k natáčení; organizace ubytování v Sušici a Horažďovicích pro štáb k natáčení na Rabí


23. srpna 1965, pondělí
→ Dekorace Pohanský strom, Lány, 100% ztrátový den, program vyžadoval plné slunce, je trvale zataženo; Ouzký přebírá dokumentaci k hradu Rabí na Státním památkovém ústavu v Plzni, v Karlových Varech jedná ohledně herce Kryzánka; odvoz orla do Říčan, nakládání materiálu pro transport na Rabí


24. srpna 1965, úterý
→ Dekorace Pohanský strom, Lány, 100% ztrátový den, program vyžadoval plné slunce, trvale prší; transport stavebního materiálu na Rabí, odjezd Okáče a stavěčů na Rabí pro stavbu motivu Nádvoří Boleslav


25. srpna 1965, středa
→ Dekorace Pohanský strom, Lány, 100% ztrátový den, program vyžadoval plné slunce, celou noc trvale pršelo, nezpůsobilý terén; začala stavba na Rabí, transport kostýmů na Rabí, transport koní do Lán; v Lánech připraven chovatel hadů k natáčení


26. srpna 1965, čtvrtek
→ Dekorace Pohanský strom, Lány, natáčení Rajské sonáty; stavba na Rabí, Ouzký a foto Vítek na Rabí další fotodokumentace pro pam. ústav v Plzni, kontrola hlídání staveb na Světlíku a na Chlumu, letadlem do Prahy Velecký a Vášáryová, pak do Lán, odvoz orla do Říčan
27. srpna 1965, pátek
→ Dekorace Pohanský strom, Lány, natáčení Rajské sonáty
28. srpna 1965, sobota
→ Dekorace Pohanský strom, Lány, natáčení Rajské sonáty; Ouzký v Chomutově na vojenské správě jednání ohledně herce Harapese
29.–30. srpna 1965, neděle-pondělí
→ Dekorace Pohanský strom, Lány, natáčení Rajské sonáty, na scéně i chovatel hadů; dopoledne v projekci č. 1 výběr denních prací, dovezen stavební materiál na Rabí, Ouzký likvidace faktur
31. srpna 1965, úterý
→ Dekorace Dubový háj, Lány, natočeny tři záběry ze scény loučení Mikoláše a Markety [mj. jeden z nejemblematičtějších záběrů budoucího díla]; transport materiálu na Rabí, kde pokračuje stavba dekorace
1. září 1965, středa
→ Dekorace Pohanský strom, Lány, 100% ztrátový den, natáčení zrušeno pro hustý déšť


2. září 1965, čtvrtek
→ Dekorace pohanský strom, Lány, natočeno několik různorodých záběrů, z nichž byl ve výsledném filmu použit jen jeden
3.–6. září 1965, pátek–pondělí
→ 3. 9. dokončena stavba dekorace Nádvoří Boleslav na Rabí, odjezd stavěčů do Prahy, Vláčil, Baťka a Vejřík na přebírání dekorace, transport rekvizit na Rabí;
→ 4. 9. Ouzký v Lánech jednání o termínech natáčení, pak do Karlových Varů na jednání o uvolnění Kryzánka, jednání s ředitelem SVŠ Bratislava o uvolnění Vášáryové;
→ 6. 9. Vláčil, Pavlíček, Dospiva na Rabí; ráno letadlem do Prahy Velecký, odpoledne letadlem z Bratislavy Vášáryová, Palúch letadlem z Košic, všichni hned do Lán; v nočních hodinách projekce denních prací; havárie autobusu v Lánech, nový vypůjčen od státních lesů; dodána další várka negativů


7. září 1965, úterý
→ Natáčení v dekoraci Dubový háj, Lány; večer Vláčil a Baťka kontrola stavby Kozlíkova šance
8. září 1965, středa
→ Celý den natáčení v dekoraci Dubový háj, Lány
9. září 1965, čtvrtek
→ Natáčení v dekoraci Dubový háj, Lány; pokračuje stavba dekorace Kozlíkova šance, dopoledne zkouška kostýmů pro komparz
10.–14. září 1965, pátek–úterý
→ Likvidace exteriéru v Lánech a příprava na natáčení na Rabí, Vášáryová odbarvení vlasů, poté letadlem do Bratislavy, transport koní na Rabí, pokračuje stavba Kozlíkovy šance;
→ 13. 9. transport kamer a kostýmů na Rabí, zkouška šermu;
→ 14. 9., úterý Vláčil a Baťka příjezd na Rabí, příjezd zbytku štábu, herců a šermířů, herci Kemr, Moučka, Sloup příjezd až večer po představeních z Prahy


15. září 1965, středa
→ Natáčení v dekoraci Boleslav, Rabí, na scéně šermířský kompars, po natáčení Kemr, Moučka a Sloup zpět do Prahy; pokračuje stavba Kozlíkovy šance v Lánech, Ouzký do Lán na kontrolu stavby, poté na Rabí
16. září 1965, čtvrtek
→ Pokračování natáčení v dekoraci Boleslav, Rabí
17. září 1965, pátek
→ Pokračování natáčení v dekoraci Boleslav, Rabí; v noci autem do Karlových Varů Kryzánek na ranní zkoušky v divadle, týmž vozem přes Karlovy Vary do Prahy Polášková a Ouzký; pokračuje stavba Kozlíkovy šance
18. září 1965, sobota–neděle
→ 18. 9. štáb a technika volno po noci, Kryzánek po představení z Karlových Varů do Horažďovic, Hejná příjezd do Prahy, Vášáryová letadlem do Prahy, pak s Kemrem a Poláškovou na exteriér, 16-18 hod. projekce denních prací ve Strakonicích;
→ 19. 9. pokračování natáčení v dekoraci Boleslav, Rabí, herečka Hejná večer do Prahy a lůžkem do Martina, v noci 22-23 hod. projekce denních prací ve Strakonicích; pokračuje stavba Kozlíkovy šance
20. září 1965, pondělí
→ Natáčení v dekoraci Boleslav, Rabí; ve čtyři hodiny ráno vlakem z Karlových Varů přijel Kryzánek
21. září 1965, úterý
→ Natáčení v dekoraci Boleslav, Rabí; pokračuje stavba Kozlíkovy šance; stěhování odrazných desek na Kvildu
22.–23. září 1965, středa–čtvrtek
→ Pokračuje stavba Kozlíkovy šance, likvidace dekorace Boleslav na Rabí, odvoz materiálu a koní; Vláčil, Baťka, Dospiva aj. obhlídka exteriéru na Kvildě, večer celý štáb a zbytek herců do Prahy; večer na Barrandově výběr denních prací, Velecký letadlem do Bratislavy, Vášáryová lůžkem do Bratislavy; stěhování kolejí a technických zařízení na Kvildu, převoz milníků z uskladnění v Maleticích;
→ 23. 9. Vláčil, Baťka, Ouzký a Dospiva kontrola Kozlíkovy šance, večer zpět na exteriér do Horažďovic


24. září 1965, pátek
→ Natáčení kapitoly Epilog, Kvilda
25. září 1965, sobota
→ Natáčení kapitoly Epilog, Kvilda
26.–29. září 1965, neděle–středa
→ 26. 9. pokračuje stavba Kozlíkovy šance, likvidace exteriéru na Kvildě;
→ 27. 9. Ouzký kontrola stavby v Lánech, stěhování techniky z Kvildy na Rabí, na Rabí zůstává velký agregát, protože se nedaří sehnat dostatečně velký nákladní vůz pro odvoz;
→ 28. 9. stěhování milníků z Kvildy do Maletic, Baťka a fotograf Vítek k fotodokumentaci na exteriérový motiv Jelení pohřebiště;
→ 29. 9. transport agregátu z Rabí Tatrou 111 od Vojenských staveb do Prahy, technický personál z Rabí do Prahy


30. září – 5. října 1965, čtvrtek-úterý
→ Probíhá stavba Kozlíkovy šance, odvoz technického zařízení a kostýmů z Rabí;
→ 30. 9. Vláčil, Baťka, Rada a Vejřík na lokaci dekorace Jelení pohřebiště, Ouzký kontrola stavby v Lánech;
→ 1. 10. 14-16 hod. projekce veškerého natočeného materiálu pro vedení skupiny a studia;
→ 4. 10. příprava na natáčení motivu Jelení pohřebiště, transport rekvizit a techniky, Velecký letadlem do Prahy;
→ 5. 10. příprava na natáčení motivu Jelení pohřebiště a jeho zařizování, natočena zkouška


6.–7. října 1965, středa-čtvrtek
→ Natáčení v dekoraci Jelení pohřebiště, Střeleč, na place herci Velecký a Polášková [!?]
8.–10. října 1965, pátek-čtvrtek
→ Pokračuje stavba Kozlíkovy šance;
→ 8. 10. odvoz paroží, stěhování vozů z Klokočína do Prahy; Vláčil, Okáč, Baťka na obhlídku exteriérů do Nitry;
→ 9. 10. Vláčil, Baťka, Okáč obhlídka exteriéru v Dražovcích, večer vlakem zpět;
→ 11. 10. dokončení likvidace ve Střelči, příprava natáčení na Světlíku;
→ 12. 10. Vláčil a Baťka v Lánech, dispozice pro stavbu, příprava natáčení na Světlíku;
→ 13. 10. 12-13 porada štábu, plán dalšího natáčení, stavební úpravy na Obořišti, transport rekvizit z Rabí na Světlík;
→ 14. 10. Vláčil, Baťka, Pavlík na Světlík, dispozice pro úpravu, stěhování kamer na Světlík, Vášáryová letadlem z Bratislavy, Kožuch vlakem z Nitry, na Světlík příjezd herců Menšík, Kožuch, Hlinovský, večer přivezen Kutil a Vítek, herec Studt z Berlína oznámil, že do 20. 10. nemůže nastoupit na filmování


15. října 1965, pátek
→ Natáčení v dekoraci Obořiště, Světlík, Kutil a Menšík ráno příjezd autem z Prahy, večer oba zpět; transport rekvizit z Rabí do Prahy; pokračuje stavba Kozlíkovy šance
16.–17. října 1965, sobota-neděle
→ 16. 10. natáčení v dekoraci Obořiště, Světlík, Menšík odpoledne autem do Prahy do Rokoka; promítání denních prací;
→ 17. 10 Ouzký likvidace faktur, domluvání postsynchronů
18. října 1965, pondělí
→ Natáčení v dekoraci Obořiště, Světlík
19.–22. října 1965, úterý-pátek
→ Pokračuje stavba Kozlíkovy šance;
→ 19. 10. herečka Chadimová zkouška kostýmu; Vláčil, Baťka, obhlídka exteriérových motivů (Dubový les) v Lánech, odpoledne projekce denních prací, transport kamer z Lipna;
→ 20. 10. Ouzký, Okáč ráno do Nitry, jednání o stavebních úpravách kaple v Dražovcích, na Barrandově serviska předvedena skladateli Liškovi;
→ 21. 10. Vláčil, Baťka, Dospiva aj. na exteriér, vyhledávání dalších motivů (Dubový les), transport rekvizit do Lán, z Berlína přijel herec Studt;
→ 22. 10. štáb, technici, herci Harapes a Hlinovský na exteriér, do Prahy přijel Kožuch, na exteriér herci Kutil, Studt, Menšík, Vášáryová, Ouzký, Okáč na kontrole stavby v Lánech, na Barrandově výběr typů pro menší role na Kozlíkově šanci


23.–24. října 1965, sobota-neděle
→ 23. 10. Obořiště, Světlík, 100% ztrátový den, špatné světelné podmínky, ráno z Prahy na exteriér Kožuch, večer zpět do Prahy Menšík a Kutil; pokračuje stavba Kozlíkovy šance, příprava materiálu na stavbu v Dražovcích;
→ 24. 10. Ouzký kontrola likvidace exteriérů na Rabí a v Maleticích


25. října 1965, pondělí
→ Natáčení v dekoraci Obořiště, Světlík
26. října 1965, úterý
→ Natáčení v dekoraci Dubový les, Lipno, na místě herci Studt, Kutil, Hlinovský, Vášáryová a Polášková, večer odjezd štábu, herců a kamer do Prahy; na Barrandově příprava materiálu pro natáčení v Dražovcích
27.–28. října 1965, středa-čtvrtek
→ 27. 10. Natáčení v dekoraci Dubový les, Lipno; na Barrandově příprava materiálu pro Dražovce, herec Studt do Berlína, Vášáryová po natáčení do Prahy a pak lůžkem do Bratislavy;
→ 28. 10. Ouzký likvidace faktur; v 1 hodinu po půlnoci zemřel v hotelu Lipno kostymér Čech
29. října 1965, pátek
→ Natáčení v dekoraci Dubový les, Lipno, s herci Harapesem a Poláškovou
30.–31. října 1965, sobota-neděle
→ Poslední dodělávky stavby Kozlíkovy šance;
→ 30. 10. ráno do Nitry a Dražovců skriptka Rozbrojová, tam na scéně připravena vodní nádrž a traktor od JZD Dražovce, dodělávky stavby v Dražovcích; likvidace exterieru Vyšší Brod a stěhování do Prahy, Okáč a stavěči odjezd do Nitry, transport materiálu do Dražovců, transport techniky z Vyššího Brodu;
→ 31. 10. stavba v Dražovcích, Ouzký na Barrandově likvidace faktur


1.–7. listopadu 1965, pondělí-neděle
→ 1. 11. příprava natáčení v Dražovcích, stavební úpravy kaple, odvoz kostýmů a rekvizit z Vyššího Brodu; na Barrandově 10-11 hod. projekce denních prací, porada Vláčila s výtvarníkem, Vláčil a Polášková u výtvarníka Pištěka;
→ 2. 11. zkouška masky Mrázek, transport rekvizit z Klokočína a Vyššího Brodu, příprava natáčení v Dražovcích, Vláčil porada o hereckém obsazení dabingu,
9-10 hod. projekce č. 3 - výběr denních prací, plánovaná obhlídka exteriérů kolem Fr. Lázní zrušena pro nemoc kameramana Baťky;
→ 3. 11. příprava natáčení v Dražovcích, stavební úpravy kaple, příprava materiálu pro Slovensko, sjednávání dabingu s herci, Vláčil odpoledne letadlem do Nitry;
→ 4. 11. ve střižně příprava smyček na postsynchrony, příprava na natáčení v Dražovcích, úpravy kaple, jednání o dabingu, Vláčil kontrola kaple v Dražovcích, večer letadlem zpět do Prahy;
→ 5. 11. ve střižně příprava smyček na postsynchrony, transport materiálu a kamer do Nitry (přenocování v Gottwaldově), část štábu a techniků vlakem do Nitry;
→ 6. 11. zbytek štábu do Nitry, dokončení úprav kaple v Dražovcích;
→ 7. 11. Vláčil, Baťka a Ouzký do Nitry, vlakem herci Houšková, Chadimová a Mrázek s doprovodem


8. listopadu 1965, pondělí
→ Natáčení v dekoraci Před kaplí-kaple, Dražovce s herečkami Vášáryovou a Chadimovou, odpoledne natáčení přerušeno pro poruchu agregátu, 8.-11. 11. přítomen kompars 31 os.; v Lánech dodělávky na stavbě Kozlíkova šance
9. listopadu 1965, úterý
→ Natáčení v dekoraci Před kaplí-kaple, Dražovce, přítomní herci Mrázek, Vášáryová, Chadimová a kompars, skriptka Rozbrojová rychlíkem do Prahy (nemoc); v Lánech dodělávky na stavbě Kozlíkova šance
10. listopadu 1965, středa
→ Natáčení v dekoraci Kaple, Dražovce, přítomní herci Mrázek, Vášáryová, Chadimová a kompars
11. listopadu 1965, čtvrtek
→ Natáčení v dekoraci Před kaplí-kaple, Dražovce, přítomní herci Mrázek, Vášáryová, Chadimová a kompars
12.–13. listopadu 1965, pátek-sobota
→ Likvidace exteriéru v Dražovcích, postupný odjezd do Prahy (vlak, letadlo), transport kamer přes Brno (přenocování), agregát přes Gottwaldov (přenocování);
→ 13. 11. návrat kamer, agregátu a zbytku lidí z Dražovců do Prahy


14.–22. listopadu 1965, neděle-pondělí
→ 14. 11. Ouzký likvidace faktur;
→ 15. 11. příprava na další natáčení, nákladní vůz v opravně, skládání přivezeného materiálu;
→ 16. 11. přivezen další materiál z Nitry; Vláčil, Baťka, Okáč do Lán na převzetí dekorace Kozlíkova šance;
→ 17. 11. Vláčil, Baťka, Okáč do Františkových Lázní k vyhledání dalších exteriérových motivů, transport rekvizit do Lán;
→ 18. 11. Ouzký v Maleticích a Protivíně k zajištění překování koní, transport krmiva pro koně do Maletic, v okolí Františkových Lázní mnoho sněhu, další natáčení v exteriéru zde nemožné;
→ 19. 11. v 8-10 porada štábu k programu natáčení, dohodnuto natočit všechny zbylé motivy, kde je zapotřebí sníh (Světlík, Chlum, Rabí, Dražovce); kování koní v Protivíně;
→ 20. 11. Ouzký příprava natáčení;
→ 21. 11. Ouzký likvidace faktur;
→ 22. 11. na zkoušce kostýmu Miláčková, odpoledne porada Vláčil, Ouzký, Švabík - zjištění stavu rozpracovanosti a další program natáčení


23.–24. listopadu 1965, úterý-středa
→ Natáčení doplňkových záběrů (houštiny u Barrandova) pro dekoraci Planina před Roháčkem s hercem Harapesem a dublerem Prchlíkem


25.–29. listopadu 1965, čtvrtek-pondělí
→ Příprava na natáčení, postupný odvoz rekvizit na Světlík, na Šumavě není sníh, ale čeká se sněžení, odjezd štábu na exteriér oddalován;
→ 26. 11. v projekci č. 3 předvedení sestřiženého materiálu;
→ 28. 11. Vláčil, Baťka, Okáč aj. odjezd na Světlík, odpoledne vyhledávání motivů kolem Lipna, Ouzký likvidace pokladny, zajišťování komparsu na Světlíku;
→ 29. 11. Vláčil, Baťka, Okáč vyhledávání motivů kolem Milné, zajišťování komparsu, příjezd herců (Velecký, Lipovčan, Ševčík, Kožuch, Kryzánek aj.), transport koní na Lipno


30. listopadu 1965, úterý
→ Štáb a herci v dekoraci Obořiště, Světlík, celý den příprava na noční natáčení, přítomen kompars až 40 lidí, v následujících dnech do 8. 12. k dispozici cca 3–20 lidí, různě podle potřeby


1.–2. prosince 1965, středa-čtvrtek
→ 1. 12. náhradní volno po filmovací noci z 30. 11. na 1. 12.;
→ 2. 12. natáčení v dekoraci Obořiště na Světlíku, poté odjezdy některých herců na představení a zpět (návrat kol 4:30 na Lipno), večer projekce denních prací v Kaplici, transport slámy a koní na místo natáčení, autokar havaroval u obce Milná, vyproštěn pásovým traktorem St. statku
3. prosince 1965, pátek
→ Natáčení v dekoraci Obořiště na Světlíku, někteří herci nahrazeni dublery z řad štábu
4. prosince 1965, sobota
→ Natáčení v exteriéru Les, Milná...
5.–6. prosince 1965, neděle-pondělí
→ 5. 12. celý den hustě prší, Kryzánek v noci po představení na Lipno, Ouzký likvidace faktur;
→ 6. 12. 100% ztrátový den, veškerý sníh po včerejším dni roztál, Ouzký jedná na útvaru PS Volary o zapůjčení psů k filmování, Kryzánek na představení do Karlových Varů, transport koní a krmiva na exteriér, hledán náhradní motiv se sněhem - nenalezen


7.–8. prosince 1965, úterý–středa
→ 7. 12. Ouzký na Lipno s dispozicemi pro další natáčení, večer zpět s Veleckým, ten vlakem do Bratislavy; v noci 7./8.12. napadl znovu sníh;
→ 8. 12. natáčení v exteriéru Les u Milné, částečně s dublery; odjezd stavěčů do Nitry, Ouzký odvezl servisku obrazu a dialogový pás do Gottwaldova hud. skladateli Liškovi, večer po natáčení Vláčil do Prahy vlastním vozem s Baťkou
9.–16. prosince 1965, čtvrtek-čtvrtek
→ 9. 12. Ouzký projednává termín míchaček v Gottwaldově, budou dodány do 16. 12., odvoz některých rekvizit ze Šumavy do Prahy, inspekce exteriéru v Lánech, zajištění ubytování pro natáčení;
→ 10. 12. v Gottwaldově sestřih hudby a příprava míchaček; ukončení likvidace exteriéru na Světlíku, transport materiálu, techniky a rekvizit do Prahy;
→ 11. 12. v Gottwaldově sestřih hudby a příprava míchaček; na Barrandově vykládání materiálu z exteriéru; Vláčil, Okáč do Františkových Lázní na obhlídku exteriéru, jednání o natáčení na Památkovém ústavu v Plzni;
→ 12. 12. Ouzký do Nitry;
→ 13. 12. přepisy hudby a formixy v Gottwaldově, příprava míchaček; v Dražovcích likvidace střechy, večer návrat do Prahy; v projekci č. 3 Vláčil, Baťka projekce denních prací;
→ 14. 12. v Gottwaldově míchačky I. části filmu; svoz rekvizit;
→ 15. 12. v Gottwaldově míchačky I. části filmu; Ouzký jednání na Ministerstvu školství o povolení natáčení v rezervaci Soos; Harapes odbarvení vlasů, na Barrandově výběr typů, zkoušky masek; Vláčil, Dospiva na útvaru PS Volary, projednání spolupráce při natáčení Vlčího obrazu; příprava materiálu pro Nitru, příprava materiálu pro natáčení v Soos;
→ 16. 12. odjezd štábu, techniků a Harapese do Františkových Lázní, tamtéž kamery a pyrotechnika, štáb ubytován v hotelu Slovan; v Gottwaldově míchačky I. části filmu


17. prosince 1965, pátek
→ Natáčení v exteriéru – bažinatá krajina u Františkových Lázní – s hercem Harapesem
18.–21. prosince 1965, sobota-úterý
→ 18. 12. likvidce materiálu z natáčení ve Františkových Lázních, kamery předány ke kontrole kamerovému oddělení, čištění materiálu z demolice v Dražovcích; Vláčil, Baťka kontrola denních prací, do Gottwaldova odvezena serviska obrazu a míchačky;
→ 20. 12. ani v jednom z motivů nelze připravovat natáčení pro nedostatek sněhu, čištění materiálu z demolice v Dražovcích; předvedena I. část filmu přejímací komisi ústředního ředitele – přítomni ústřední ředitel, ředitel FSB, ústřední dramaturg, vedoucí tvůrčích skupin, celá dramaturgie, ředitel ÚPF, ředitel FEXu, Vláčil, Baťka, Ouzký, film schválen, konstatováno splnění plánu pro rok 1965;
→ 21. 12. návrat stavěčů z Nitry, transport rekvizit z Maletic, příprava dalšího natáčení


22.–31. prosince 1965, středa-pátek
→ Přípravné práce na další natáčení;
→ 22. 12. I. část filmu předvedena na dva pásy;
→ 23. 12. dle meteorologů asi do konce roku sníh nenapadne, nelze plánovat další natáčení;
→ 24.-26. 12. Ouzký likvidace faktur, volno;
→ 27. 12. Okáč na Rabí a v Želnavě, zjištění stavu dekorací a stavu sněhu;
→ 28.-30. 12. přípravné práce na další natáčení, na Rabí není sníh, na Šumavě jen poprašek, nelze počítat s obnovením natáčení 3. 1. 1966;
→ 31. 12. Ouzký sestavení programu natáčení za předpokladu, že napadne sníh, likvidace faktur


1.–10. ledna 1966, sobota-pondělí
→ 1.-2. 1. volno;
→ 3. 1. přípravné práce na natáčení, podle meteorologů má brzy padat sníh, telefonický dotaz na MNV Rabí, sníh není;
→ 4. 1. přípravné práce na natáčení, z MNV Rabí telefonem zpráva že sněží, že by mohlo napadnout do 5 cm, štábu rozdány předběžné dispozice pro odjezd do Sušice;
→ 5. 1. na Rabí 4-5 cm, osvětlovači, kamery, materiál, rekvizity odjezd na Rabí, Vláčil, Baťka ubytování v Sušici a Františkově vsi, na místě výpomoc Pragou V3S od JZD Rabí;
→ 6. 1. na Rabí zařizování exteriéru, stavba maskérny, Vláčil, Baťka, Okáč kontrola zajištění exteriéru na Chlumu, zajištění psů, během dne ale sníh roztál...;
→ 7. 1. na Rabí není sníh, úvahy o přesunu do Nové Pece na motiv Vlčí obraz,
[7.1.] Pravděpodobně šlo o expoziční zkoušku nového čb materiálu ORWO, který vedení studia požadovalo používat u méně „výtvarných“ záběrů. Otázka (ne)použití tohoto materiálu u MARKETY LAZAROVÉ (natáčené především na materiál Kodak) zatím nebyla uspokojivě objasněna. transport dalšího zařízení, na Rabí natočil Baťka expoziční zkoušku;[]
→ 8. 1. přesun štábu do Nové Pece, stěhování materiálu z Rabí na Chlum;
→ 9. 1. Vláčil, Baťka aj. obhlídka na Kvildě, stěhování kostýmů a zařizování maskérny, na VB v Českých Budějovicích hlášena ztráta kostýmů a drobných rekvizit z úschovny na Lipně, Vláčil a Baťka jednání o programu natáčení s mjr. Klímou;
→ 10. 1. na Rabí napadl sníh, na Roháčku je ho minimum a není ani zamrzlá Vltava, Rabí má přednost, příprava přesunu materiálu, zkouška psů na natáčení


11. ledna 1966, úterý
→ Natáčení v exteriéru Planina před Roháčkem, Chlum
12. ledna 1966, středa
→ Natáčení v dekoraci Boleslav, Rabí, s herci, komparsem a dublery; transport kabelů na Chlum; převoz materiálu na Rabí; večer štáb a technici do Sušice, dovezen herec Řehoř, Palúch lůžkem do Prahy
13. ledna 1966, čtvrtek
→ Natáčení v dekoraci Boleslav, Rabí, na místě herci a kompars asi 20 osob, odpoledne Kryzánek do Klatov a Řehoř do Prahy, na exteriér na Chlum příjezd Kemra, Palúcha aj., na Chlum přitažena maringotka
14. ledna 1966, pátek
→ Natáčení v exteriéru Planina Roháčku, Chlum s herci a dublery, ráno příjezd herce Moučky, večer zpět na představení, přítomno 14 vojáků, 1 velitel, 11 psů, herec Kemr večer na zkoušku do Prahy, transport kamer a kostýmů z Rabí, stěhování štábu ze Sušice, v kině Oko ve Strakonicích kontrola denních prací (Baťka)
15.–16. ledna 1966, sobota-neděle
→ 15. 1. natáčení v exteriéru Planina Roháčku, Chlum, herci Kemr, Palúch, Moučka; Kemr večer do Prahy na představení; 17-18 projekce č. 3 - Ouzký kontrola denních prací; Okáč kontrola dekorace Nádvoří Roháček;
→ 16. 1. Vláčil aj. obhlídka exteriéru na Kvildě; Ouzký na Barrandově likvidace faktur, odpoledne projekce denních prací ve Vimperku.
[Pozn.: 16. 1. UPLYNUL ROK OD ZAHÁJENÍ NATÁČENÍ]
17. ledna 1966, pondělí
→ Natáčení v exteriéru Planina Roháčku, Chlum, na scéně 13 vojáků, 2 velitelé, 10 psů; stavěči do Maletic na úpravy dekorace Nádvoří Roháček, transport kostýmů do Maletic
18. ledna 1966, úterý
→ Natáčení v exteriéru Planina Roháčku, Chlum, večer pracovní porada o dalším plánu natáčení, produkce je názoru, že by se měl natáčet motiv Nádvoří Roháčku, protože tam je sníh a musí se tam natočit 670 m, Vláčil naopak požaduje nutně dotočit motivy u kaple v Dražovcích, dle sdělení herce Kožucha napadl v Dražovcích sníh; stavební úpravy Nádvoří Roháček, stěhování materiálu a rekvizit do Maletic
19. ledna 1966, středa
→ Natáčení v exteriéru Planina Roháčku, Chlum, opakování záběru s dublerem; stavební úpravy Nádvoří Roháčku, transport materiálu do Maletic, kamery do Písku; Vláčil, Baťka, herci Palúch, Prchlík do Písku, večer Vláčil a Baťka vozem režiséra do Prahy
20. ledna 1966, čtvrtek
→ Natáčení v exteriéru Planina Roháčku, Chlum, opakování záběru s dublerem
21. ledna 1966, pátek
→ Natáčení v exteriéru Les před Obořištěm, Milná, opakované záběry lesa bez herců
22.–31. ledna 1966, sobota-pondělí
→ 22. 1. likvidace exteriéru na Chlumu, část stavěčů do Prahy;
→ 23. 1. Ouzký denní zprávy;
→ 24. 1. dopoledne Vláčil, Ouzký a Švabík porada o plánu dalšího natáčení, režisér si je jist, že motiv v Dražovcích natočí do 5 natáčecích dnů, na to Vláčil ve 13 hod. odjel s kameramanem a produkcí do Dražovců zjistit podmínky; 10-12 hod. projekce denních prací; likvidace na Chlumu, transport materiálu do Maletic, v Maleticích zcela roztál sníh, VB z Českého Krumlova sdělila, že stále pátrá po pachatelích krádeže;
→ 25. 1. čeká se na zprávu o sněhu v Dražovcích, příprava materiálu pro odjezd do Dražovců, v 11 hod. telefonát, že v Dražovcích je obleva, přípravy stopnuty, Palúch vlakem do Prešova, Vláčil a ostatní večer příjezd z Nitry; nepotřebný materiál z Maletic do Prahy;
→ 26. 1. Vláčil, Baťka, Okáč, Dospiva ad. do Maletic, převzetí upravené dekorace, po návratu doporučují vykopat hrob mrtvého Sovičky, postříkat vše bílou barvou a čekat na sníh, na Rabí likvidace;
→ 27. 1. režisér ve střižně, projekce denních prací, štáb v pohotovosti v Praze, nikde není sníh; na Rabí likvidace, transport rekvizit částečně do Prahy a částečně do Maletic;
→ 28. 1. Vláčil ve střižně, mletí umělého sněhu;
→ 29. 1. Ouzký psaní denních zpráv, Vláčil od 11 hod. na skupině v záležitosti propagace filmu;
→ 30. 1. Ouzký likvidace pokladen;
→ 31. 1. Ouzký, Okáč, Dobeš do Písku - na správě silnic zadán odstřel skály pro hrob Sovičky


1.–6. února 1966, úterý–neděle
→ Štáb v pohotovosti pro případ dobrých sněhových podmínek, teploty všude ale nad 0 st.;
→ 1. 2. transport sena do Maletic; Státní silnice Písek sdělily, že odstřel skály v Klokočíně provedou 3. 2.;
→ 3. 2. Okáč a stavěči do Písku a Maletic, odstřel části skály pro hrob Sovičky, odklízení demolice, Okáč večer zpět; Vláčil, Baťka, Dospiva vyhledávání náhradního motivu pro přetočení scény Zabití Kristiána; 15-16 hod. kostýmní zkouška Polášková;
→ 4. 2. úprava místa po odstřelu, stříkání nádvoří bílou barvou;
→ 5. 2. stříkání Nádvoří Roháčku barvou;
→ 6. 2. na Barrandově Ouzký likvidace faktur


7.–14. února 1966, pondělí–pondělí
→ Celou dobu štáb v pohotovosti, v Maleticích stavební úpravy a umělé zasněžování;
→ 7. 2. dopoledne porada Vláčil a Švabík o dalším postupu, protože počasí neslibuje změnu, na základě zkoušek s drceným sněhem se štáb asi rozhodne k natáčení v dekoraci Nádvoří Roháček, drtička sněhu má poruchu, v provozu bude za 3-4 dny;
→ 8. 2. Vláčil, Baťka, Okáč, Dospiva do Maletic na inspekci, rozhodnuto o umělém zasněžení;
→ 9. 2. večer hustě sněží, příprava umělého sněhu, dopoledne v projekci č. 1 předvedena režisérovi a kameramanovi serviska, Vláčil odpoledne ve střižně;
→ 10. 2. odpoledne do Maletic štáb a technici;
→ 11. 2. jarní počasí, vše roztálo, dorazil Palúch a Velecký, transport pilin do Maletic, dovezení dolly jeřábu, kolejí, kostýmů aj.;
→ 12. 2. celý den prší, svoz pilin;
→ 13. 2. Ouzký likvidace faktur, zajištění stájí pro koně z Kladrub;
→ 14. 2. transport sádry a vápna do Maletic, od 13:30 předvedena část filmu p. Ergasovi a italským novinářům, přítomen Vláčil i Velecký, k 16. 2. by měla být stavba připravena k natáčení


15.–16. února 1966, úterý–středa
→ 15. 2. příprava k odjezdu na exteriér, zasněžování, Vláčil ve střižně;
→ 16. 2. ráno odjezd štábu s herci (Velecký, Palúch, Polášková, Harapes); do štábu nastoupil fotoreportér Souček, po vlastní ose dorazil Okáč a herci Kemr a Kutil, večer oba zpět na představení, na jatkách v Písku zabit kůň pro dekoraci


17. února 1966, čtvrtek
→ Natáčení v dekoraci Dvůr Roháčku, Klokočín, na místě herci Kemr, Harapes,
[17.2.] Jiří Brdička
(1903–1976), přední propagátor sokolnictví. V Říčanech u Prahy choval od konce 50. let dravce a soustředil zde okruh nadšenců, z nichž vzešel v roce 1967 Československý klub sokolníků.
Moučka, Velecký, Palúch, Kutil, Polášková; na scéně dr. Brdička [] s dravými ptáky; Kemr a Kutil přijeli z Prahy až ráno, Kemr večer zpět
18. února 1966, pátek
→ Natáčení v dekoraci Dvůr Roháčku, Klokočín, na místě herci Kemr, Harapes, Moučka, Velecký, Palúch, Kutil, Polášková; na scéně dr. Brdička s dravými ptáky; Hejná ráno příjezd z Prahy, večer zpět a lůžkem do Martina; Ouzký na Barrandově denní zprávy
19. února 1966, sobota
→ Natáčení v dekoraci Dvůr Roháčku, Klokočín, na místě herci Kemr, Harapes, Moučka, Velecký, Palúch, Kutil, Polášková, Kovařík, Sedlák;
[na dnešní den připadají 42. narozeniny režiséra]
20. února 1966, neděle
→ Natáčení v dekoraci Dvůr Roháčku, Klokočín, na místě herci Harapes, Moučka, Velecký, Palúch, Kutil, Polášková, Kovařík, Sedlák, Mrázek, Slezák, Kněžínek, Dvořák, Hejná, Vítková, Košařová, Samešová, Karnetová, Pavlíková; na scéně dr. Brdička s dravci, natáčení ukončeno ve 14:45, většina herců odjela na představení
21.–22. února 1966, pondělí–úterý
→ 21. 2. natáčení v dekoraci Dvůr Roháčku, Klokočín, na místě herci Kemr, Harapes, Velecký, Palúch, Kutil, Polášková; dr. Brdička s dravci; Kemr ráno z Prahy, večer s Harapesem zpět, večer do Prahy busem herci, část štábu, děti, doprovody, nákladní vůz do Prahy pro sádru a umělý sníh, večer ještě zpět, Kutil odjezd na představení v Čs. televizi;
→ 22. 2. transport umělého sněhu do Maletic, štáb náhradní volno za 20. 2.
23.–24. února 1966, středa–čtvrtek
→ Natáčení v dekoraci Dvůr Roháčku, Klokočín;
→ 23. 2. na místě herci Kemr, Harapes (přijel v noci po představení z Chomutova), Velecký, Palúch, Kutil, Polášková, Mrázek, Dvořák, Hejná, Vítková, Karnetová, Pavlíková ad.; Kutil po natáčení na představení do Karlových Varů; Kemr zpět do Prahy, Harapes zpět do Chomutova;
→ 24. 2. zasněžování a úprava dekorace, 11-12 hod. Vláčil, Baťka projekce a výběr denních prací
25. února 1966, pátek
→ Natáčení v dekoraci Dvůr Roháčku, Klokočín, na místě herci Kemr, Harapes, Velecký, Palúch, Polášková, Mrázek, Hejná, Pavlíková a dabl za Kutila; na scéně 5 tažných koní, 3 kladrubáci, 7 huculů, 3 krávy, 2 psi a 10 ovcí
26.–27. února 1966, sobota–neděle
→ Natáčení v dekoraci Dvůr Roháčku, Klokočín, ráno do Písku herci Moučka, Kemr, Landovský, na místě už připraveni Harapes, Velecký, Palúch, Vašíček, Považay, Kovařík, Sedlák, Polášková, Mrázek, Dvořák, Hejná, Pavlíková ad., po natáčení herci většinou odjezd na představení, Hejná do Martina; na scéně 3 tažní koně, 3 kladrubáci, 7 huculů, 3 krávy, 2 psi, 10 ovcí;
→ 27. 2. Ouzký na Barrandově zpracovává pracovní výkazy, do Písku dopraven dr. Brdička s ptáky
28. února 1966, pondělí
→ Natáčení v dekoraci Dvůr Roháčku, Klokočín, na místě herci Kemr, Harapes, Velecký, Palúch, Moučka, Vašíček, Považay, Landovský, Kovařík, Sedlák, Polášková, Mrázek, Hejná, Pavlíková; dr. Brdička s dravci, zvířata z předchozích dnů; večer projekce denních prací v kině Svět
1. března 1966, úterý
→ Dekorace Dvůr Roháčku, Klokočín, 100% ztrátový den, celý den přeháňky, není možné používat umělý sníh; Ouzký na exteriéru - porada o dalším programu natáčení, spotřeba materiálu k 20. 2. o 11.600 m více než je schválený koeficient, průměrná denní spotřeba 25 m


2. března 1966, středa
→ Natáčení v dekoraci Dvůr Roháčku, Klokočín, na místě herci Kemr, Harapes, Velecký, Palúch, Moučka, Považay, Kovařík, Sedlák, Polášková, Mrázek, Pavlíková aj.
3. března 1966, čtvrtek
→ Natáčení v dekoraci Dvůr Roháčku, Klokočín, na místě herci Harapes, Velecký, Palúch, Sedlák, Polášková, Pavlíková aj.; přivezení dalších zvířat, mj. 2 dogy, 1 soukromý bělouš; příjezd pyrotechniků, přítomni hasiči
4.–6. března 1966, pátek–neděle
→ 4. 3. příprava dispozic na natáčení 7. 3. (den a noc); zařizování exteriéru; 16-17 hod. projekce denních prací; dogy odvezeny do Prahy;
→ 5. 3. nefilmováno, nejsou herci Kryzánek, Ševčík a Řehoř, náhradní program není možné natočit; Vláčil dopoledne ve střižně, poté projekce denních prací; Ouzký ve Slaném zařizuje ubytování pro natáčení v Lánech, kostymérnu a maskérnu;
→ 6. 3. ráno herec Studt přílet letadlem z Berlína, poté i s částí štábu na exteriér, ruční kamera do opravy, příjezd Kryzánka vlakem do Písku


7. března 1966, pondělí
→ Natáčení v dekoraci Dvůr Roháčku, Klokočín, na místě herci Studt, Kryzánek, Řehoř, Ševčík, Hlinovský, Pokrovský, Mařan, Romero, Kuchař, Kryška, Lackovič, Pohan, Čech aj. a čekající Palúch a Polášková
8. března 1966, úterý
→ Natáčení v dekoraci Dvůr Roháčku, Klokočín, záběr s Ivanem Palúchem č. 625, pravděpodobně pro sekvenci Kristiánovy retrospektivy u vypáleného Roháčku


9.–11. března 1966, středa–pátek
→ 9. 3. likvidace exteriéru Nádvoří Roháček, příprava natáčení na Kvildě; Vláčil, Baťka obhlídka exteriéru; ráno projekce denních prací (Ouzký);
→ 10. 3. Kožuch lůžkem z Nitry do Prahy, Vášáryová letadlem z Bratislavy, večer do Strakonic společně s Menšíkem; na exteriér odvoz krmení pro koně, příprava natáčení na Kvildě, zařizování exteriéru, stavba milníků, projekce denních prací;
→ 11. 3. obraz Návrat z Kláštera, Kvilda, na scéně Menšík, Kožuch, Vášáryová, 100% ztrátový den, natáčení pro sněhovou vánici odvoláno; stavební úpravy pro obraz vypáleného Roháčku; večer lůžkem do Prahy hudební skladatel Liška


12.–13. března 1966, sobota–neděle
→ 12. 3. natáčení obrazu Návrat z kláštera, Kvilda, na místě herci: Menšík, Kožuch, Vášáryová, Palúch (dabl za Kemra [?]); na scéně 1 kůň, 1 ovce; Menšík a Palúch večer do Prahy, Palúch lůžkem do Prešova; ve sněhové vánici přesun maringotky a agregátu z Kvildy, Ouzký vyjednal s ředitelem divadla v Nitře záskok za Kožucha na 16. 3.; stavební úpravy Nádvoří Roháček, od posádky na Kvildě půjčen terénní GAZ pro přepravu kamer;
→ 13. 3. Ouzký na Barrandově likvidace faktur
14. března 1966, pondělí
→ Natáčení obrazu Návrat z kláštera, Kvilda, 100% ztrátový den, sněhová vánice, na místě herci Menšík, Kožuch, Vášáryová; natáčení odvoláno a zařízení z Kvildy odvezeno; dekorace Nádvoří Roháček upravována na vypálený Roháček, večer Vláčil a Kožuch do Prahy, Kožuch lůžkem do Nitry, transport rekvizit do Prahy


15. března 1966, úterý
→ Natáčení obrazu Návrat z kláštera, náhradní exteriér Stachy [!], na místě herci Menšík, Kožuch, Vášáryová
16. března 1966, středa
→ Natáčení obrazu Návrat z kláštera, Stachy [!], na místě herci Kožuch, Vášáryová
17.–20. března 1966, čtvrtek–neděle
→ 17. 3. likvidace exteriéru Zdíkov-Stachy, transport materiálu a kostýmů do Prahy, Vášáryová do Prahy a večer lůžkem do Bratislavy; přestavba Nádvoří Roháček na vypálený Roháček; odpoledne Vláčil předvedl Liškovi veškerý natočený materiál, v noci Liška lůžkem do Gottwaldova; transport rekvizit do Lán, Ouzký na ředitelství lánského zámku jedná o možnosti vykácení některých stromů u Kozlíkovy šance;
→ 18. 3. likvidace exteriéru v Písku a ve Strakonicích, úprava vypáleného Roháčku, transport materiálu, kostýmů a kamer do Prahy, Vláčil ve střižně;
→ 19. 3. Ouzký ve Slaném - dispozice pro ubytování, Vláčil ve střižně;
→ 20. 3. Ouzký denní zprávy, likvidace faktur


21.–23. března 1966, pondělí–středa
→ Příprava na natáčení v Lánech, transport materiálu a kostýmů;
→ 21. 3. dokončení likvidace v Písku, transport koní do Bratronic; Vláčil, Baťka do Lán pro označení stromů k vykácení, večer zpět, Palúch letadlem z Košic;
→ 22. 3. úpravy dekorace Kozlíkova šance, Palúch letadlem zpět, Velecký letadlem z Bratislavy, poté do Lán;
→ 23. 3. transport kamer do Lán, úpravy dekorace Kozlíkova šance; Vláčil, Baťka převzetí upravené dekorace, poté zpět, Vláčil od 15 hod. ve střižně, v 19 hod. s Baťkou zpět do Lán; Vášaryová, Harapes, Polášková aj. do Slaného; zajištěn pyrotechnik; přijela Pavlíková s dcerou, ubytovány v hotelu Kriváň; z Prčic transport 2 volů, ustájeni u lesníka


24. března 1966, čtvrtek
→ Natáčení v dekoraci Pod šancí, Lány, na místě herci Harapes, Velecký, Kutil, Sedlák, Kovařík, Polášková, Vášáryová, Pavlíková
25. března 1966, pátek
→ Natáčení v dekoraci Pod šancí, Lány, 100% ztrátový den, od rána prší se sněhovými přeháňkami, na místě herci Harapes, Velecký, Sedlák, Kovařík, Polášková, Vášáryová, Pavlíková; 7 huculů, 2 voli, 5 myší, 1 ovce; celý den zkoušen záběr č. 425, část herců do Lán až ráno z Prahy


26.–27. března 1966, sobota–neděle
→ 26. 3. natáčení v dekoraci Pod šancí, Lány, 100% ztrátový den, od rána prší se sněhovými přeháňkami, na místě herci Kemr, Harapes, Velecký, Moučka, Vašíček, Považay, Kutil, Sedlák, Kovařík, Polášková, Vášáryová, Pavlíková ad., část herců do Lán až ráno z Prahy, Ouzký do Lán s dispozicemi natáčení, kino Slaný projekce denních prací;
→ 27. 3. Ouzký na Barrandově likvidace pokladny a faktur, pracovnímu štábu povolen zájezd do Prahy, Vláčil a Kubesová do Lán


28. března 1966, pondělí
→ Natáčení v dekoraci Pod šancí, Lány, 100% ztrátový den, od rána prší se sněhovými přeháňkami, na místě herci Kemr, Harapes, Velecký, Moučka, Vašíček, Považay, Kutil, Sedlák, Kovařík, Polášková, Vášáryová, Pavlíková ad., část herců do Lán až ráno z Prahy


29. března 1966, úterý
→ Natáčení v dekoraci Pod šancí, Lány, 100% ztrátový den, od rána prší se sněhovými přeháňkami, na scéně herci Kemr, Harapes, Velecký, Moučka, Vašíček, Považay, Kutil, Sedlák, Kovařík, Polášková, Vášáryová, Pavlíková ad., část herců přijela až ráno; na vlastní žádost končí dva kostyméři; Ouzký a Okáč na exteriéru - porada k dalšímu programu natáčení


30. března 1966, středa
→ Natáčení v dekoraci Pod šancí, Lány, 100% ztrátový den, od rána prší se sněhovými přeháňkami, na místě herci Kemr, Harapes, Velecký, Moučka, Vašíček, Považay, Kutil, Sedlák, Kovařík, Polášková, Vášáryová, Pavlíková ad., zkoušeny záběry se zvířaty


31. března 1966, čtvrtek
→ Natáčení v dekoraci Pod šancí, Lány, 100% ztrátový den, od rána prší se sněhovými přeháňkami, silný vítr, na místě herci Kemr, Harapes, Velecký, Moučka, Vašíček, Považay, Kutil, Sedlák, Kovařík, Polášková, Vášáryová, Pavlíková ad., zkoušeny záběry se zvířaty


1. dubna 1966, pátek
→ Natáčení v dekoraci Pod šancí, Lány, 100% ztrátový den, od rána prší se sněhovými přeháňkami, vítr, na místě herci Kemr, Harapes, Velecký, Moučka, Vašíček, Považay, Kutil, Sedlák, Kovařík, Polášková, Vášáryová, Pavlíková ad., zařizování exteriéru pro noční natáčení, dodáno 27 metrů dříví pro ohně, na Rabí likvidace staveb


2.–4. dubna 1966, sobota-pondělí
→ 2. 4. Natáčení v dekoraci Pod šancí, na místě herci Kemr, Vašíček, Považay, Sedlák, Pavlíková;
→ 3. 4. Ouzký likvidace faktur, Vláčil ve střižně;
→ 4. 4. večer a v noci Vláčil, Baťka, Kubesová, Polášková, Velecký, Vášáryová do Slaného, filmování nemohlo být nasazeno pro Veleckého nutný odjezd do Bratislavy, Vášáryová povinné zkoušky v Bratislavě, na Rabí likvidace stavby, herečka Hejná onemocněla, Pištěk onemocněl; příprava techniky pro noční natáčení, transport volů do Kasejovic, Vláčil a Kubesová celý den ve střižně, část stavěčů odjela na Rabí k likvidaci, odpoledne příjezd Vášáryová a Velecký
5. dubna 1966, úterý
→ Natáčení v dekoraci Pod šancí, Lány, na místě herci: Harapes, Velecký, Moučka, Považay, Kutil, Sedlák, Kovařík, Polášková, Vášáryová, Pavlíková ad.
6. dubna 1966, středa
→ Natáčení v dekoraci Hostina Páně, Lány, na místě herci Harapes, Velecký, Kemr, Moučka, Landovský, Považay, Kutil, Mrázek, Sloup, Menšík, Sedlák, Kovařík, Slezák, Polášková, Vášáryová, Pavlíková, Malcová, Pavlíková Kateřina (dabl za Hejnou), Palúch Ivan (dabl za Kemra) ad.
7.–11. dubna 1966, čtvrtek-pondělí
→ 7. 4. Kozlíkova šance, Lány, 100% ztrátový den, filmování stopnuto ve 2:30 hod., hustě prší; na Rabí likvidace exteriéru, večer návrat do Prahy i s materiálem, odjezd herců komparsu a typů do Lán, Vášáryová a Velecký do Bratislavy;
→ 8. 4. odjezd štábu do Prahy, volno po pracovní noci; dopoledne kontrola denních prací, Hejná bude schopna točit od 12. 4., transport materiálu z Rabí;
→ 9. 4. Ouzký práce na dispozicích a zajišťování herců od 12. 4.;
→ 11. 4. Ouzký likvidace faktur


12.–13. dubna 1966, úterý-středa
→ Natáčení v dekoraci Kozlíkova šance, Lány, na místě herci: Kemr, Moučka, Landovský, Vašíček, Považay, Mrázek, Sloup, Menšík, Sedlák, Kovařík, Slezák, Pavlíková, Malcová, Pavlíková Kateřina (dabl za Hejnou) ad.; po natáčení štáb a herci rozvezeni do Slaného nebo Prahy; Cihlář zjišťuje stav nádvoří Roháček pro event. natáčení;
→ 13. 4. štáb a část techniky do Prahy, přesun do Maletic
14. dubna 1966, čtvrtek
→ Natáčení v dekoraci Dvůr Roháčku, Maletice, na místě herci Harapes, Menšík; na scéně 22 psů PS a 24 vojáků
15. dubna 1966, pátek
→ Natáčení v dekoraci Dvůr Roháčku, Maletice, na místě herci Harapes, Menšík; 3 psi, ovečka, dravci; herečka Hejná dorazila do Prahy, večer s dalšími do Slaného, během večera a noci svoz dalších herců
15.–17. dubna 1966, sobota-neděle
→ Natáčení v dekoraci Dvůr Roháčku, na místě Harapes, Menšík, Rachová (dabl za Poláškovou [!]); herci odpoledne do Prahy, odvoz kamer, materiálu, rekvizit a techniky;
→ 17. 4. Ouzký na Barrandově likvidace faktur, denní zprávy
18. dubna 1966, pondělí
→ Natáčení v dekoraci Kozlíkova šance, Lány, na místě herci Kemr, Moučka, Landovský, Vašíček, Považay, Mrázek, Sloup, Menšík, Sedlák, Kovařík, Slezák, Hejná, Pavlíková ad., noční natáčení, od 2 do 4 hod. déšť; na scéně 4 huculové, 3 psi, dravci; Vášáryová v ateliérech na odbarvení vlasů
19. dubna 1966, úterý
→ Natáčení v dekoraci Kozlíkova šance, Lány, na místě herci Kemr, Moučka, Landovský, Vašíček, Považay, Mrázek, Sloup, Menšík, Sedlák, Kovařík, Slezák, Hejná, Pavlíková; noční natáčení, na scéně 4 huculové, 3 psi, dravci
20. dubna 1966, středa
→ Natáčení v dekoraci Kozlíkova šance, Lány, na místě herci Kemr, Moučka, Landovský, Mayer (dabl za Vašíčka), Považay, Mrázek, Sloup, Menšík, Sedlák, Kovařík, Slezák, Hejná, Pavlíková ad.; noční natáčení, filmování v 4 hod. zastaveno pro trvalý déšť, na scéně 4 huculové, 3 psi, dravci
21. dubna 1966, čtvrtek
→ Natáčení v dekoraci Kozlíkova šance, Lány, ne místě herci Kemr, Moučka, Landovský, Dališ (dabl za Vašíčka), Považay, Mrázek, Sloup, Menšík, Sedlák, Kovařík, Slezák, Hejná, Pavlíková na scéně 3 hraboši, denní natáčení pro déšť v 17 hod. zastaveno; noční natáčení; Ouzký jednál s režisérem Radokem o uvolnění Kemra – Radok nedává nejmenší naději; poškozený transfokátor u kamery, odvezeno k opravě
22.–24. dubna 1966, pátek–neděle
→ 22. 4. natáčení v dekoraci Kozlíkova šance, Lány, namístě herci Kemr, Moučka, Landovský, Vašíček, Považay, Mrázek, Sloup, Menšík, Sedlák, Kovařík, Slezák, Pavlíková; noční natáčení, na scéně 3 hraboši; na Barrandově 15-18 hod. přepisy pomocných zvuků, odpoledne projekce denních prací v kině Slaný;
→ 23. 4. Ouzký do Slaného k projednání programu natáčení do 25.4., štáb a technika volno po pracovní noci, část štábu do Prahy;
→ 24. 4. Ouzký na Barrandově likvidace faktur, Velecký z Bratislavy do Prahy, Ouzký jednání s ředitelem divadla Martin o dalším uvolnění Hejné, opravený transfokátor zpět
25. dubna 1966, pondělí
→ Natáčení v dekoraci Pod šancí, Lány, na místě herci Harapes, Velecký, Kutil, Sedlák, Kovařík, Polášková, Vášáryová, Pavlíková; herečka Hejná příjezd z Martina do Prahy; ráno v projekci č. 4 Vláčil, Baťka výběr denních prací, pak oba do Slaného
26. dubna 1966, úterý
→ Natáčení v dekoraci Kozlíkova šance, Lány, na místě herci Menšík, Velecký, Kutil, Harapes, Sedlák, Kovařík, Kemr, Vášáryová, Pavlíková, Polášková, Hejná ad., na scéně dravci, v 17:45 natáčení stopnuto, celý den slunce; ze skladu nových 5 krabic negativu, odjezd stavěčů do Maletic k bourání dekorace Nádvoří Roháček, Hejná lůžkem do Martina, večer porada štábu o dalším natáčení
27. dubna 1966, středa
→ Natáčení v dekoraci Pod šancí, Lány, na místě herci Harapes, Velecký, Sedlák, Kovařík, Polášková, Vášáryová, Pavlíková, Karel Mayer (dabl za Kutila)
28. dubna 1966, čtvrtek
→ Natáčení v dekoraci Kozlíkova šance, Lány, 100% ztrátový den, celý den svítí slunce, je potřeba zataženo; Vláčil, Baťka dopoledne kontrola a výběr denních prací, poté na exteriér do Lán; bourání stavby Nádvoří Roháček, Vášáryová lůžkem do Bratislavy


29. dubna – 1. května 1966, pátek-neděle
→ 29. 4. natáčení v dekoraci Kozlíkova šance, Lány, na místě herci Menšík, Sloup, Velecký, Kutil, Harapes, Landovský, Považay, Moučka, sedlák, Kovařík, Mrázek, Vášáryová, Pavlíková, Polášková ad.; ráno projekce denních prací ve Slaném, bourání dekorace Nádvoří Roháček, do nemocnice na Kladně převezeni herci Palúch a Kovařík (pád z koně);
→ 30. 4. bourání dekorace Nádvoří Roháčku, Ouzký do Slaného - porada o harmonogramu dalšího natáčení, zajišťování armády pro natáčení scén s Pivem;
→ 1. 5. Ouzký na Barrandově likvidace faktur, pokračuje bourání exteriéru Nádvoří Roháčku, dohoda s JZD Maletice o převzetí některého materiálu z bouračky, Kovařík a Palúch zpět z nemocnice
2. května 1966, pondělí
→ Natáčení v dekoraci Kozlíkova šance, Lány, na místě herci Menšík, Sloup, Velecký, Kutil, Harapes, Kemr, Landovský, Považay, Moučka, Mrázek, Vášáryová, Pavlíková, Polášková; bourání exteriéru Nádvoří Roháčku, Ouzký jedná s ředitelem dvanáctiletky o dalším uvolnění Vášáryové, odpoledne špatné světelné podmínky, odjezd některých herců do Prahy; noční projekce denních prací ve Slaném
3. května 1966, úterý
→ Natáčení v dekoraci Kozlíkova šance, Lány, na místě herci Menšík, Kemr, Moučka, Sedlák, Slezák, Pavlíková aj., 17-17:45 netočeno pro poruchu agregátu, ráno Hejná příjezd z Martina; dopoledne projekce č. 1 - veškerý natočený materiál předveden ústřednímu řediteli Poledňákovi, ved. skupiny Procházkovi a Švabíkovi, řed. studia Harnachovi, hl. dramaturgovi Kuncovi, dále přítomni Ouzký, nám. Schmiedberger, taj. OV KSČ Perutka; bourání exteriéru Nádvoří Roháčku
4. května 1966, středa
→ Natáčení v dekoraci Kozlíkova šance, Lány, na místě herci Menšík, Velecký, Harapes, Landovský, Mrázek, Sedlák, Kovařík, Pavlíková, Polášková, Slavíková (dabl za Vášáryovou), Mayer (dabl za Kutila); bourání exteriéru Nádvoří Roháčku, odpoledne návrat stavěčů do Prahy, ráno projekce č. 1 - Vláčil, Baťka kontrola denních prací
5. května 1966, čtvrtek
→ Natáčení v dekoraci Kozlíkova šance, Lány, na místě herci Menšík, Kemr, Sedlák, Kovařík, Slezák, Hejná, Pavlíková aj.
6. května 1966, pátek
→ Natáčení v dekoraci Kozlíkova šance, Lány, na místě herci Kemr, Velecký, Harapes, Landovský, Moučka, Považay, Mrázek, Sedlák, Hejná, Pavlíková, Polášková ad., ráno odjezd stavěčů do Maletic, pokračování v bourání Nádvoří Roháčku, 8–11 hod. ve studiu přepis pomocných zvuků, po příjezdu všech herců na exteriér se zhoršily světelné podmínky, natáčení zrušeno; Ouzký jedná s vedením divadla v Nitře o uvolnění Hejné (od 23. 5.), v noci pracovní porada, herec Sloup onemocněl
7.–9. května 1966, sobota–pondělí
→ 7. 5. natáčení v dekoraci Kozlíkova šance, Lány, na místě herci Kemr, Velecký, Harapes, Moučka, Kovařík, Mrázek, Menšík, Sedlák, Pavlíková, Polášková a zaměstnanci Sýkora (epis., dabl za Kemra), Černá (epis., dabl za Moučku), dabl za Landovského, dabl za Považaye; z Prahy autobusem 10 zápasníků na kostýmní zkoušku do Slaného, 6 z nich poté zpět; bourání dekorace Nádvoří Roháčku; Velecký do Bratislavy, Palúch do Prešova, většina štábu, technici a kompars do Prahy;
→ 8.-9. 5. Ouzký na Barrandově likvidace faktur
10. května 1966, úterý
→ Natáčení v dekoraci Kozlíkova šance, Lány, na místě herci Kemr, Harapes, Menšík, Sedlák, Pavlíková, Polášková ad.; bourání Nádvoří Roháčku; příjezd herců ze Slovenska, ihned dopraveni na exteriér; noční projekce denních prací ve Slaném
„Poslouchej dobře, hejtmane! Král je pánem nás všech, ale válka je pánem králů. Válka je soudcem mojí pře. Možná, že rozbiji tvůj pluk a budu mluvit s královskými vyjednavači před Boleslaví... Možná, že budu poražen a zabit. Nevíme co nás očekává... Stane se po právu vítěze. Avšak ty roztrhni a pusť svůj list, nechť jej unáší vítr!“
11. května 1966, středa
→ Natáčení v dekoraci Kozlíkova šance, Lány, 100% ztrátový den, natáčení stopnuto pro příliš slunečné počasí; dokončení bourání Nádvoří Roháček – večer návrat do Prahy; 9-10 hod. schůzka štábu o dalším programu natáčení, ruční kamera zapůjčena do Zlína


12. května 1966, čtvrtek
→ Natáčení v dekoraci Kozlíkova šance, Lány, na místě herci Kutil, Kemr, Velecký, Harapes, Menšík, Moučka, Vašíček, Považay, Kovařík, Mrázek, Sedlák, Vášáryová, Pavlíková, Polášková ad.
13. května 1966, pátek
→ Natáčení v dekoraci Kozlíkova šance, Lány, pro špatné počasi ve 14 hod. filmování zastaveno
14.–19. května 1966, sobota-čtvrtek
→ 14. 5. filmování nemohlo být nasazeno, nejsou k dispozici herci, Ouzký do Maletic, Strakonic a Rabí ve věci likvidace exteriérů;
→ 15. 5. Ouzký likvidace faktur, denní zprávy;
→ 16. 5. dopoledne projekce č. 3 - Vláčil a Baťka výběr denních prací, odjezd štábu, techniků a herců na exteriér, filmování ale už dopoledne zastaveno; stěhování kostýmů, maskérny a rekvizit ze Slaného do Stochova, k 18. 5. končí ubytování v Grand hotelu ve Slaném; sestavení komparzů, 10 a více osob bude potřeba 19.-21. 4, 29. 4., 5.-7. 5.;
→ 17. 5. trvale slunečné počasí, není možné filmovat, stěhování do Stochova, urgence odeslání koní do Lán, ráno v projekci č. 3 - Vláčil a Baťka výběr denních prací;
→ 18. 5. dokončení stěhování do Stochova, ubytování v internátu Hornický dům, slunečno, není možné filmovat, údržba techniky, transport materiálu z Maletic, transport milníků z Maletic;
→ 19. 5. filmování nenasazeno, slunečno, štáb volno na místě, údržba techniky, Okáč na Chlum kvůli dispozicím pro přestavbu stojky Roháčku


20.–22. května 1966, pátek-neděle
→ 20. 5. Natáčení v dekoraci Kozlíkova šance, Lány, na místě herci Kemr, Moučka, Velecký, Harapes, Považay, Kovařík, Sedlák, Pavlíková, Polášková ad.; pro nepříznivé počasí natáčení stopnuto v 16:15; na bezpečnosti nahlášena ztráta luků v rekvizitárně, úprava dekorace stojka Roháčku na vypálený Roháček; Ouzký v Kladrubech jednání o zapůjčení koní, v Říčanech jednání o přistavení vagonů pro koně, transport krmení pro koně do Bratronic, herec Studt z Berlína do Prahy, ihned do Lán, část štábu a herců do Lán, 7 krabic nového negativního materiálu;
→ 21. 5. část štábu a herců ráno do Prahy, nebylo možné filmovat, protože nejsou k dispozici koně, v Kladrubech vagonování 12 koní;
→ 22. 5. Ouzký likvidace pokladny, zajišťování herců pro další natáčení
23.–24. května 1966, pondělí-úterý
→ 23. 5. nepříznivé počasí, natáčení zastaveno; vykládání koní v Kamenných Žehrovicích, zajišťování ustájení v Bratronicích, Velecký příjezd z Bratislavy, ve Stochově kostýmní zkoušky komparsu, odjezd stavěčů na Lipno;
→ 24. 5. natáčení v dekoraci Pod šancí, na místě herci Studt, Kryzánek, Pokrovský, Pohan, Palúch, Hlinovský, Lackovič, Mařan, Klenot, Volf, Hofmann, 31 vojáků; úprava dekorace stojka Roháčku
25. května 1966, středa
→ Natáčení v dekoraci Pod šancí, Lány, na místě herci Studt, Kryzánek, Pokrovský, Pohan, Palúch, Hlinovský, Lackovič, Mařan, Klenot, Volf, Hofmann, 31 vojáků a zaměstnanci; úprava dekorace stojka Roháčku, Ouzký na kontrole stavby, večer zpět do Prahy
26. května 1966, čtvrtek
→ Natáčení v dekoraci Pod šancí, Lány, na místě herci Studt, Kryzánek, Pokrovský, Pohan, Palúch, Hlinovský, Lackovič, Mařan, Klenot, Volf, Hofmann, 31 vojáků a zaměstnanci; úprava dekorace stojka Roháčku
27. května 1966, pátek
→ Natáčení v dekoraci Pod šancí, Lány, na místě herci Studt, Kryzánek, Pokrovský, Pohan, Palúch, Hlinovský, Lackovič, Mařan, Klenot, Volf, Hofmann, Mrázek, Sloup, Ramero, Sedlák, Kovařík, 31 vojáků, Polášková, Pavlíková a zaměstnanci; úprava dekorace stojka Roháčku; v 8 hod. ráno odmítl vojenský útvar 7345 další spolupráci s ohledem na vlastní úkoly, produkce nucena změnit program a zajistit kompars v Praze
28.–29. května 1966, sobota-neděle
→ 28. 5. natáčení v dekoraci Pod šancí, Lány, na místě herci Pokrovský, Hlinovský, Lackovič, Mařan, Klenot, Volf, Mrázek, Ramero, Sedlák, Kovařík, Pavlíková a zaměstnanci; úprava dekorace stojka Roháčku, odpoledne projekce č. 3 - Ouzký kontrola denních prací, večer kontrola denních prací v kině v Tuchlovicích;
→ 29. 5. Ouzký likvidace faktur, denní zprávy
30. května 1966, pondělí
→ Natáčení v dekoraci Pod šancí, Lány, na místě herci Studt, Harapes, Sedlák, Kovařík, Pokrovský, Kutil, Hlinovský, Mařan, Volf, Ramero, Vítek, Polášková a zaměstnanci; úprava dekorace stojka Roháčku, večer stavěči do Prahy, transport materiálu z Chlumu a Maletic do Prahy; ráno do Lán autobusem 32 komparsistů, večer návrat do Prahy
31. května 1966, úterý
→ Natáčení v dekoraci Pod šancí, Lány, na místě herci Palúch, Sedlák, Kovařík, Pokrovský, Hlinovský, Mařan, Wolf, Ramero, Vítek, Vítek J., Polášková a zaměstnanci; herci Kryzánek a Palúch úraz při filmování, ošetřeni v nemocnici; ráno do Lán autobusem 32 komparsistů, večer návrat do Prahy, Studt odpoledne do Berlína, večer na Barrandově Vláčil kontrola denních prací
1. června 1966, středa
→ Natáčení v dekoraci Pod šancí, Lány, na místě herci Studt, Kryzánek, Pohan, Lackovič, Palúch, Sedlák, Kovařík, Pokrovský, Hlinovský, Mařan, Wolf, Vítek, Vítek J., Polášková ad.; ráno do Lán autobusem 32 komparsistů, večer návrat do Prahy; transport sádry a materiálu na zasněžování do Lán
2. června 1966, čtvrtek
→ Natáčení v dekoraci Pod šancí, Lány, na místě herci Kryzánek, Velecký, Palúch, Sedlák, Kovařík, Pokrovský, Hlinovský, Mařan, Wolf, Vítek, Vítek J., Mrázek, Klenot, Polášková, dabl za Harapese; natáčení v 15:30 stopnuto pro špatné světelné podmínky (slunce), ráno do Lán autobusem 32 komparsistů, večer návrat do Prahy
3. června 1966, pátek
→ Natáčení v dekoraci Pod šancí, Lány, na místě herci Kryzánek, Velecký, Palúch, Pohan, Sedlák, Kovařík, Pokrovský, Hlinovský, Mařan, Wolf, Vítek, Vítek J., Mrázek, Klenot, Polášková ad.; k dispozici požárníci ze Stochova pro postřik stromů, stavěči do Lán, zasněžování šance, v Kamenných Žehrovicích vagonování koní do Kladrub; Vláčil večer v projekci č. 1 - kontrola denních prací
4.–5. června 1966, sobota-neděle
→ Natáčení v dekoraci Pod šancí, Lány, na místě herci Velecký, Palúch, Pohan, Menšík, Sedlák, Kovařík, Považay, Hlinovský, Mařan, Wolf, Vítek, Vítek, Polášková ad.;
→ 5. 6. Ouzký likvidace pokladen, příprava dispozic na 6. 6.
6. června 1966, pondělí
→ Natáčení v dekoraci Pod šancí, Lány, na místě herci Velecký, Palúch, Mrázek, Pohan, Sedlák, Kovařík, Landovský, Hlinovský, Mařan, Wolf, Vítek, Vítek; ráno příjezd Vášáryové, zasněžování dekorace šance, stavební úpravy dokončeny, přivezeni další herci
7.–15. června 1966, úterý-středa
→ 7. 6. další natáčení bude možné až po úplném zasněžení dekorace šance, transport barev a materiálu na zasněžení, večer na Barrandově přepisy pomocných zvuků; ráno v projekci kontrola denních prací, Vláčil odpoledne ve střižně, Ouzký ve Stochově - smlouva o pronájmu hornického domu, ve Slaném likvidace faktur za nájmy; večer Vláčil a Baťka další kontrola denních prací;
→ 8. 6. zasněžování dekorace šance, ráno letadlem z Bratislavy přiletěla Vášáryová, odbarvení vlasů;
→ 9. 6. Vláčil kontrola zasněžení, stavbu neschválil a nepřevzal, natáčení bude nutné odsunout;
→ 10. 6. pokračuje zasněžování, přivezeni dravci a dr. Brdička z Říčan, Vášáryová a Velecký zpět do Bratislavy, Palúch do Prešova, Vašíček do Ostravy;
→ 11. 6. dravci zpět do Říčan, pokračuje zasněžování;
→ 12. 6. Ouzký likvidace faktur, psaní denních zpráv;
→ 13. 6. pokračuje zasněžování, p. Hegerlíkové předány texty pro namluvení dialogů;
→ 14. 6. příprava štábu na natáčení, Ouzký v Říčanech projednání nové smlouvy pro zapůjčení dravců s dr. Brdičkou, odpoledne nová kontrola stavebních úprav a zasněžení, až na drobné připomínky stavba přijata, ve vinohradském divadle namluveny dialogy s Hegerlíkovou, přítomen Vláčil, Fabián;
→ 15. 6. příprava štábu na natáčení, příjezd herců do Lán, ze Slovenska Hejná a Palúch, pokračuje zasněžování


16. června 1966, čtvrtek
→ Natáčení v dekoraci Srub žen, Lány, na místě herci Velecký, Kemr, Mrázek, Palúch, Kovařík, Sedlák, Vašíček, Landovský, Hejná, Polášková, Pavlíková, Vášáryová, Dališová ad.
17. června 1966, pátek
→ Natáčení v dekoraci Srub žen, Lány, na místě herci Velecký, Mrázek, Palúch, Kovařík, Sedlák, Vašíček, Landovský, Hejná, Polášková, Pavlíková, Vášáryová, Dališová ad.
18.–19. června 1966, sobota-neděle
→ 18. 6. natáčení v dekoraci Srub žen, Lány, zna místě herci Velecký, Mrázek, Palúch, Kovařík, Sedlák, Hejná, Polášková, Pavlíková, Vášáryová, Dališová ad., dohoda s režisérem o další nutnosti úprav zasněžení dekorace šance; příjezd dr. Brdičky s dravci, od správy statku Lány k dispozici voznice na dovoz vody;
→ 19. 6. Ouzký likvidace faktur, herečka Hejná vlakem do Martina
20. června 1966, pondělí
→ Natáčení v dekoraci Srub mužů, Lány, na místě herci Velecký, Palúch, Kovařík, Sedlák, Polášková, Vášáryová ad.; úraz osvětlovače, převezen do Prahy; na Barrandově přepis pomocných zvuků
21. června 1966, úterý
→ Natáčení v dekoraci Srub mužů, Lány, na místě herci Velecký, Palúch, Kovařík, Sedlák, Polášková, Vášáryová ad.
22. června 1966, středa
→ Natáčení v dekoraci Kozlíkova šance, Lány, na místě herci Velecký, Palúch, Kutil, Harapes, Kovařík, Sedlák, Polášková, Vášáryová ad.
23. června 1966, čtvrtek
→ Natáčení v dekoraci Kozlíkova šance, Lány, na místě herci Velecký, Palúch, Kutil, Harapes, Polášková, Vášáryová ad; ráno projekce č. 3 - Baťka kontrola denních prací; kompars a herci do Lán, přivezeni dravci z Říčan, na místě požárníci na postřik stromů, v 15:30 natáčení přerušeno pro úraz režiséra Vláčila (při jízdě s kamerovým vozíkem), ošetřen v kladenské nemocnici
24.–26. června 1966, pátek-neděle
→ 24. 6. natáčení v dekoraci Kozlíkova šance, Lány, na místě herci Velecký, Palúch, Kovařík, Harapes, Polášková, Vášáryová, Pavlíková, dabl za Poláškovou; Vláčil po vyšetření nařízený klid, natáčení ve 12 hod. zastaveno, příjezd herečky Hejné do Prahy, odvezena do Lán do hotelu Slovanka, na místě čtyři požárníci k postřiku stromů;
→ 25. 6. štáb a technika volno po noci, autobus do Prahy pro kompars na 27.6., Ouzký do Vimperka, Volar, Nové Pece a Strakonic k zajištění ubytování od 3. 7.;
→ 26. 6. Ouzký likvidace faktur, dispozice na další natáčení, 12-13 hod. projekce č. 3 - Vláčil kontrola denních prací
27. června 1966, pondělí
→ Natáčení v dekoraci Kozlíkova šance, Lány, na místě herci Kemr, Velecký, Palúch, Moučka, Sloup, Vašíček, Sedlák, Kovařík, Landovský, Polášková, Vášáryová, Dališová ad.
28. června 1966, úterý
→ Natáčení v dekoraci Kozlíkova šance, Lány, 100% ztrátový den, špatné počasí


29.–30. června 1966, středa-čtvrtek
→ 29. 6. Vláčil nemocen, odpoledne v projekci č. 1 - Vláčil, Baťka kontrola denních prací, štáb volno na místě;
→ 30. 6. natáčení v dekoraci Kozlíkova šance, Lány, na místě herci Kemr, Velecký, Harapes, Palúch, Moučka, Sloup, Vašíček, Sedlák, Kutil, Polášková, Vášáryová, Dališová, Hejná, Pavlíková ad.; kompars autobusem do Lán, herci auty do Lán, Ouzký dodal nové dispozice
1. července 1966, pátek
→ Natáčení v dekoraci Kozlíkova šance, Lány, na místě herci Kemr, Velecký, Harapes, Palúch, Moučka, Sloup, Sedlák, Kutil, Polášková, Vášáryová, Dališová, Hejná, Pavlíková ad.
2.–3. července 1966, sobota-neděle
→ 2. 7. natáčení v dekoraci Kozlíkova šance, Lány, na místě herci Kemr, Velecký, Harapes, Palúch, Moučka, Sloup, Sedlák, Kutil, Vašíček, Polášková, Vášáryová, Dališová, Hejná, Pavlíková ad.; asistenti do Volar, Vimperku a Nové Pece k zajištění exteriérů, večer zpět; Vášáryová a Hejná na Slovensko, odvoz ptáků do Říčan;
→ 3.7. Ouzký likvidace faktur
4.–7. července 1966, pondělí-čtvrtek
→ 4. 7. likvidace kozlíkovy šance, Ouzký ve Stochově a v Lánech, dispozice k likvidaci exteriéru, transport rekvizit do Prahy, 11-13 hod. v projekci č. 3 Vláčil, Baťka kontrola denních prací, Vláčil v nemocnici kontrola a ošetření nohy, příprava materiálu na Chlum;
→ 5. 7. Vláčil celý den ve střižně, transport materiálu, techniky, kostýmů a boudy na Chlum, Dospiva ve Volarech zajišťování komparsu a typů, v divadle na Vinohradech Ouzký bezvýsledné jednání s řed. dr. Pavlíčkem [!] o uvolnění Kryzánka ze zkoušky 9. 7., herec bude uvolněn na týden od 11. 7., herec Studt přílet letadlem z Berlína;
→ 7. 7. transport kamer na Chlum, večer příjezd komparsu, herec Studt autem na exteriér, přes den zařizování maskérny a kostymérny ve škole na Chlumu, domluvena pomoc 20 vojáků z PS-VÚ Vimperk, Vláčil v nemocnici na převazu, poté vlastním vozem na Chlum


8.–10. července 1966, pátek-neděle
→ 8. 7. natáčení v dekoraci bažina před Roháčkem, Chlum, 100% ztrátový den, hladina Vltavy stoupla o 2,5 metru; kompars a herci do Prahy, pokračuje bourání dekorace Kozlíkova šance, v hotelu Chata ve Volarech zavírací den, z Kladrub vlakem 12 koní (6. 7. nakládani v Kladrubech);
→ 9. 7. filmování nebylo nasazeno, herec Kryzánek není k dispozici; bourání dekorace Kozlíkova šance, Mařas jednání ve Vimperku o výpomoci místního VÚ, na Želnavě zařizování ustájení koní, štáb volno na místě;
→ 10. 7. dispozice hercům na další den, Ouzký na Barrandově likvidace pokladen


11. července 1966, pondělí
→ Natáčení v dekoraci bažina před Roháčkem, Želnava, 100% ztrátový den, hladina Vltavy natolik klesla (!), že nebylo možné natáčet, musel se hledat nový motiv na Želnavě a zvládnout jen nazkoušení prvního záběru na 12. 7.; asistent kameramana Zajíc do nemocnice, uštknut zmijí


12. července 1966, úterý
→ Natáčení v dekoraci bažina před Roháčkem, Želnava, na místě herci Studt, Palúch, Kryzánek, Pohan, Lackovič, Mařan, Pokrovský, Hlinovský ad.
13. července 1966, středa
→ Natáčení v dekoraci bažina před Roháčkem, Želnava, na místě herci Palúch, Kryzánek, Pohan ad.
14. července 1966, čtvrtek
→ Natáčení v dekoraci Cesta lesem, voj. prostor Želnava, na místě herci Kemr, Kryzánek, Pohan, Mařan, Pokrovský, Hlinovský, Lackovič ad.
15.–18. července 1966, pátek-pondělí
→ 15. 7. v Lánech bourání dekorace Kozlíkova šance, odpoledne kontroly denních prací v projekci č. 4, transport koní na Želnavu;
→ 16. 7. likvidace exteriéru v Lánech, hotel Sport a Chata ve Volarech končí ubytování;
→ 17. 7. Ouzký a Mařas na Barrandově práce na dispozicích, likvidace faktur, ve Volarech vagonování koní a odvoz do Kladrub;
→ 18. 7. bourání Kozlíkovy šance, Vášáryová do Prahy, odbarvení vlasů, většina štábu do Vimperka, Vláčil dopoledne kontrola denních prací, odpoledne do Vimperka, herec Moučka nezastižen doma, dispozice mu byly zaslány k rodičům v Jihlavě; k dispozici dvě loďky, do 14 hod. vyhledával režisér s kameramanem motiv pro natočení scény zatopená luka


19. července 1966, úterý
→ Natáčení v dekoraci Zatopená luka, Želnava, 100% ztrátový den, natáčení nenasazeno pro indispozici režiséra, nutno hledat nový motiv; Ouzký, Okáč do Fulneku - hledání motivu klášter, po cestě do Nitry přenocování v Gottwaldově; na exteriéru k dispozici 1 motorová a tři obyčejné loďky


20. července 1966, středa
→ Natáčení v dekoraci Zatopená luka, Želnava, na místě herci Sloup, Velecký, Moučka, Sedlák, Mrázek, Polášková, Hejná, Vášáryová ad.
21. července 1966, čtvrtek
→ Natáčení v dekoraci Zatopená luka, Želnava, na místě herci Velecký, Moučka, Mrázek, Polášková, Hejná, Vášáryová ad.
22.–24. července 1966, pátek-neděle
→ 22. 7. natáčení v dekoraci Zatopená luka, Želnava, na místě herci Velecký, Moučka, Sloup, Sedlák, Mrázek, Polášková, Hejná, Vášáryová ad., na místě 1 motorová a tři obyčejné loďky, po natáčení do Prahy; v podvečer v projekci č. 1 kontrola denních prací; Ouzký, Okáč v Nitře - zjištění podmínek zasněžování v Dražovcích, večer do Prahy;
→ 23. 7. herec Kuchař dopoledne na zkoušce u optika Holuba, likvidace exteriéru, herci do Prahy a na Slovensko; herec Kuchař v Praze na zkoušce u optika Holuba, Ouzký likvidace faktur
25. července 1966, pondělí
→ Natáčení v dekoraci Bažina u Roháčku, Želnava, na místě herci Harapes, Kuchař, Polášková; v Lánech Ouzký jedná s řed. Görnerem o likvidaci exteriéru; ráno Vláčil, Baťka kontrola denních prací, odpoledne Baťka kontrola ostrosti denních prací
26. července 1966, úterý
→ Natáčení v exteriéru Bažina u Roháčku, Želnava, na místě herci Harapes, Kuchař, Palúch, Polášková; transport jednoho koně z Kladrub k natočení scény „Topící se grošák“
27. července 1966, středa
→ Natáčení v exteriéru Bažina u Roháčku, Želnava, na místě herci Kuchař, Palúch, Polášková
28. července 1966, čtvrtek
→ Natáčení záběrů s šípem
29. července – 7. srpna 1966, pátek-neděle
→ 29. 7. likvidace exteriéru, transport koně do Kladrub, kamery, materiál a štáb do Prahy;
→ 30. 7. štáb volno, transport rekvizit do Prahy, Vláčil na Slapy;
→ 31. 7. Ouzký denní zprávy, pracovní výkazy;
→ 1. 8. úklid materiálu na Barrandově, čištění a předávání kamer, odpoledne
[1.8.] Od tohoto dne začal kameraman Baťka natáčet paralelně s Jurajem Herzem film ZNAMENÍ RAKA (1966). Vláčil, Baťka projekce denních prací, večer Vláčil ve střižně;[]
→ 2. 8. úklid materiálu na Barrandově, likvidace stavby v Lánech, Vláčil ve střižně;
→ 3. 8. úklid materiálu na Barrandově, likvidace stavby v Lánech, Vláčil ve střižně;
→ 4. 8. likvidace stavby v Lánech, v Kladrubech prodej koní (huculů), Vláčil, Dospiva po Praze vyhledávání vhodného interiéru pro motiv Klášter, odpoledne Vláčil ve střižně;
→ 5. 8. likvidace stavby v Lánech, Dospiva a Souček odjezd na Moravu a Slovensko pro vyhledávání vhodného exteriéru pro motiv Klášter; Vláčil ve střižně; Ouzký v Lánech na likvidaci stavby s řed. Görnerem;
→ 6. 8. Ouzký v Českých Budějovicích za mjr. Zámečníkem v záležitosti likvidace stavby na soutoku Vltavy (dekorace Roháček); Dospiva, Souček pokračují ve vyhledávání exterieru klášter;
→ 7. 8. Ouzký na Barrandově likvidace pokladen a denní zprávy; Dospiva, Souček pokračují ve vyhledávání exterieru klášter


8.–15. srpna 1966, pondělí-pondělí
→ 8. 8. likvidace stavby v Lánech; Dospiva, Souček návrat z cesty, Kubesová výpis dialogů pro postsynchrony, Vláčil nemoc;
→ 9. 8. likvidace stavby v Lánech, Kubesová výpis dialogů pro postsynchrony, Vláčil nemoc; Ouzký v lánech u ing. Janouška - protokol o škodách vzniklých při natáčení; Dospiva, Souček u Vláčila - předložení fotografií z vybraných motivů;
→ 10. 8. likvidace stavby v Lánech; Kubesová odposlech dialogů ve střižně pro postsynchrony, odpoledne Vláčil ve střižně;
→ 11. 8. dokončení likvidace v Lánech, převoz posledního materiálu, Ouzký v Lánech konečné vyúčtování; Vláčil ve střižně, večer porada štábu - rozhodnuto o natočení klášterních scén v Třebíči;
→ 12. 8. Kubesová odposlech dialogů ve střižně pro postsynchrony; Vláčil, Okáč v Třebíči - dispozice pro stavební úpravy a fixování záběrů;
→ 13. 8. Ouzký příprava dispozic pro natáčení v Třebíči;
→ 14. 8. Ouzký likvidace faktur;
→ 15. 8. Ouzký do Brna a Třebíče, projednání povolení natáčení v bazilice; Kubesová odposlech dialogů ve střižně pro postsynchrony, Vláčil a Fabián ve FYSIU - nahrávka playbacků; Vláčil odpoledne ve střižně, dohodnuty termíny natáčení s Kožuchem, příprava štábu na natáčení v Třebíči


16.–23. srpna 1966, úterý-úterý
→ 16. 8. příprava štábu na natáčení v Třebíči; Ouzký v Brně, v Třebíči a na Vranovské přehradě za děkanem Kampfem - všichni s natáčením souhlasí, Vláčil ve střižně;
→ 17. 8. příprava štábu na natáčení v Třebíči, Vláčil ve střižně;
→ 18. 8. příprava štábu na natáčení v Třebíči, Vláčil v projekci - předvedení materiálu 1. dílu;
→ 19. 8. příprava štábu na natáčení v Třebíči, Vláčil ve střižně;
→ 20. 8. příprava štábu na natáčení v Třebíči, Ouzký dispozice k natáčení, Vláčil ve střižně;
→ 21. 8. Ouzký telefonem dojednává termíny s Kožuchem, likvidace pokladen;
→ 22. 8. osvětlovači, stavěči, Okáč, Dospiva do Třebíče, od děkana Kampfa určen jako dozor po celé natáčení p. Mytyčka;
→ 23. 8. štáb ráno do Třebíče, kamery, 8 krabic negativu, maringotka do Třebíče, Vášáryová letadlem z Bratislavy do Brna, autem do Třebíče


24. srpna 1966, středa
→ Natáčení v dekoraci Před klášterem a Klášter, Třebíč, na místě herci Chadimová, Vášáryová ad.
25. srpna 1966, čtvrtek
→ Natáčení v dekoraci Před klášterem, Třebíč, na místě herci Chadimová, Vášáryová, Kožuch ad.
26. srpna 1966, pátek
→ Natáčení v dekoraci Před klášterem, Třebíč, na místě herci Chadimová, Vášáryová, Kožuch
27.–31. srpna 1966, sobota-středa
→ 27. 8. návrat štábu a techniky do Prahy, při likvidaci přítomni hasiči z Třebíče;
→ 28. 8. zbytek techniky a materiálu z Třebíče do Prahy;
→ 29. 8. v 11-14 hod. projekce č. 1 - Vláčil promítání 1. dílu, odpoledne Vláčil ve střižně, transport materiálu (hlavně umělý sníh) do Nitry, zvukař Kulhánek přepisy pomocných dialogů;
→ 30. 8. likvidace v Třebíči, transport materiálu do Nitry, na Barrandově promítání denních prací, odpoledne Vláčil ve střižně;
→ 31. 8. v 10-10:30 hod. promítání negativního materiálu, v Nitře skládání materiálu a stavební úpravy, dopravena 1 hrdlička, transport stromků z polesí Zobor


1.–5. září 1966, čtvrtek-pondělí
→ 1. 9. dopoledne Vláčil a Okáč dispozice k úpravám Dražovců, odpoledne Vláčil ve střižně, do Nitry dopravena další část materiálu, uskladněn na MNV v Dražovcích, stavební úpravy kaple;
→ 2. 9. příprava štábu na odjezd do Nitry, Vláčil celý den ve střižně, s Kožuchem dohodnuty termíny, stavební úpravy kaple;
→ 3. 9. nákladní vůz s materiálem odjezd do Topolčan (přenocoval v Trnavě), Ouzký dispozice na natáčení v Nitře;
→ 4. 9. zajišťování ubytování v okolí Nitry, Vláčil a Okáč do Nitry, Ouzký likvidace faktur, nákl. aut. z Topolčan do Nitry;
→ 5. 9. zbytek štábu + kam. Baťka + Chadimová do Nitry, z Bratislavy Vášáryová, kostýmy, koleje a maskovací materiál do Dražovců, 30 hrdliček, 340 holubů


6. září 1966, úterý
→ Natáčení v dekoraci Před kaplí, Dražovce, na místě herci Vášáryová, Chadimová; Vláčil na hotelu, vysoké horečky
7. září 1966, středa
→ Natáčení v dekoraci Před kaplí, Dražovce, na místě herci Vášáryová, Chadimová; 1 kůň, 1 hrdlička, do Prahy denní práce letadlem
8. září 1966, čtvrtek
→ Natáčení v dekoraci Před kaplí, Dražovce, 100% ztrátový den, celý den slunečno, čeká se na zataženo


9. září 1966, pátek
→ Natáčení v dekoraci Před kaplí, Dražovce, na místě herci Vášáryová, Chadimová, Kožuch; zaměstnanec Lehman dabl za Mikoláše
10.–11. září 1966, sobota-neděle
→ 10. 9. natáčení v dekoraci Před kaplí, Dražovce, na místě herci Vášáryová, Chadimová, Kožuch; POSLEDNÍ natáčecí den natáčecího plánu!; poté rekvizity, materiál, kostýmy do Prahy, os. vozem do Prahy Vláčil, Baťka, Chadimová;
→ 11. 9. štáb z Nitry do Prahy, Ouzký likvidace faktur, Vášáryová do Bratislavy
12.–18. září 1966, pondělí-neděle
→ 12.-15. 9. Vláčil nemocen, likvidace v Dražovcích, úpravy kaple do původního stavu, nakládání materiálu, odvoz kamer;
→ 15. 9. dopoledne i odpoledne projekce č. 4 - Dospiva, Kadlec kontrola denních prací, Ouzký odjel do Nitry kvůli likvidaci;
→ 16. 9. Vláčil převezen na vyšetření do nemocnice, pokračuje likvidace v Dražovcích, úpravy kaple do původního stavu, Ouzký jednání na MNV a FÚ, dopoledne projekce denních prací pro štáb;
→ 17. 9. Vláčil se vrátil z nemocnice, likvidace v Dražovcích, úpravy kaple do původního stavu;
→ 18. 9. Ouzký likvidace faktur


19.–28. září 1966, pondělí-středa
→ 19. 9. Vláčil na vyšetření v nemocnici, likvidace v Dražovcích, úpravy kaple do původního stavu, odpol. kontrola denních prací;
→ 20. 9. kaple v Dražovcích předána faráři, dopoledne Vláčil ve střižně, s Baťkou výběr denních prací;
→ 21. 9. odjezd z Dražovců přes Třebíč do Prahy, Vláčil kontrola střiženého materiálu;
→ 22.-24. 9. příprava na postsynchrony;
→ 23. 9. v projekci předveden I. díl Vláčilovi, Liškovi a Pavlíčkovi;
→ 25. 9.Ouzký likvidace faktur, denní zprávy;
→ 26. 9. příprava na postsynchrony, Vláčil dopoledne na kontrole v nemocnici, odpoledne ve střižně s Pavlíčkem za účelem úpravy dialogů, odpoledne porada Vláčil, Ouzký, Švabík, Procházka, Harnach – termíny dokončovacích prací;
→ 27. 9. příprava na postsynchrony, odpoledne jednání s ředitelem Karlínského divadla o návrzích herců na dabing;
→ 28.9. příprava na postsynchrony, hercům předány dispozice


29. září – 4. října 1966, čtvrtek-úterý
→ Natáčení postsynchronů, Vláčil průběžně práce ve střižně;
→ 2. 10. Ouzký - likvidace faktur;
→ 3. 10. natáčení postsynchronů 23:50-1:45 pozastaveno, Barrandov bez proudu, odpoledne přivezena na postsynchrony A. Pavlíková;
→ 4. 10. směna musela být ukončena už ve 4 hod., A. Pavlíková (dítě 13 let) značně unavená


5.–10. října 1966, středa-pondělí
→ Nahrávání postsynchronů, Vláčil průběžně ve střižně;
→ 7. 10. kopie I. dílu servisky předána skladateli Liškovi;
→ 10. 10. dohodnuta spolupráce s hercem Růžkem


11.–17. října 1966, úterý-pondělí
→ Nahrávání postsynchronů, Vláčil průběžně ve střižně;
→ 11. 10. Ouzký dohodl spolupráci s E. Tomášovou /převorka/ místo Chadimové, Ouzký urguje Vláčila a Hájka o nutnosti dokončit II. díl;
→ 13. 10. 16-18 porucha na magnetofonu, není možno natáčet;
→ 17. 10. 15-15:30 porucha na magnetofonu, není možno natáčet


18.–31. října 1966, úterý-pondělí
→ Nahrávání postsynchronů, Vláčil průběžně ve střižně;
→ 20. 10. Liška oznámil nemoc (4 dny), k odublování předány první tři díly II. části, až do 26. 10. nemocný Řehoř;
→ 21. 10. Ouzký urguje dokončení II. dílu;
→ 24. 10. k odublování předán čtvrtý díl II. části;
→ 28. 10. nahrávání zrušeno, nejsou herci;
→ 31. 10. 8. díl II. části předán k odublování


1.–3. listopadu 1966, úterý–čtvrtek
→ Nahrávání postsynchronů Vláčil průběžně práce na sestřihu II. části;
→ 1. 11. předán k odublování 5. díl II. části, Kemr musel zrušit postsynchrony kvůli divadlu;
→ 2. 11. porada o natáčení ruchů, 6. díl II. části předán k odublování;
→ 3. 11. dr. Pavlíček dodal nové dialogy


4.–15. listopadu 1966, pátek–úterý
→ Nahrávání postsynchronů, Vláčil průběžně pracuje na sestřihu II. části;
→ 4. 11. Vláčil jedná s výtvarníkem Sekalem o úvodních titulcích, čeká se na další přepsané dialogy od dr. pavlíčka; 7.11. Vláčil s Pavlíčkem pracují na nových dialozích, v Hostivaři zahájeno nahrávání ruchů, zde celkem 3 hodiny ztrátový čas (přerušované bouchání ze zasekávání regálu v přilehlém skladu), 15 min. ztraceno poruchou míchacího stolu, klid v hale až po odchodu zedníků;
→ 10. 11. pokračuje nahrávání postsynchronů a ruchů, I. část předána do laboratoří ke stahování;
→ 11. 11. formix I. části ve studiu Evropa;
→ 14. 11. herec Sloup převezen k postsynchronům z představení v Táboře, část hotových dílů předána skladateli Liškovi;
→ 15. 11. k odublování předán poslední díl II. části, tím prakticky dokončen sestřih filmu.


16.–30. listopadu 1966, středa–středa
→ Nahrávání postsynchronů; 17. 11. odpoledne výpadek vody na chlazení projektorů, nahrávání stojí, Liška posunul nahrávání hudby na konec listopadu (původně se mělo nahrávat od 21. 11.), XII. díl II. části předán k výpisu, odpoledne přijeli z Berlína herci na postsynchrony;
→ 18. 11. nahrávání komparsových scén;
→ 22.–24. 11. postsynchrony jen na jednu promítačku, po každé smyčce nutno
20-30 min. chladit, část německých herců návrat domů;
→ 24. 11. porada u ředitele studia ke stavu dokončovacích prací;
→ 25. 11. projekce setřiženého materiálu pro skladatele Lišku, porada o termínech dokončovacích prací, vyhledávání herce k namluvení komentáře (J. Pivec odmítl, Zd. Štěpánek si vzal čas na rozmyšlení);
→ 26. 11. poslední němečtí herci odjezd;
→ 29. 11. výtvarníku Sekalovi předána definitivní titulková listina;
→ 30. 11. přepis zvuků


1.–7. prosince 1966, čtvrtek–středa
→ Nahrávání postsynchronů, 2.–8. 12. bourání dekorace Stojka Roháčku;
→ 5. 12. Vláčil přešel k přepisu komentáře, k dnešnímu dni prakticky dokončeny postsynchrony;
→ 6. 12. čistopis komentáře předán Zd. Štěpánkovi;
→ 7. 12. příprava na dotočení detailu s hercem Menšíkem


8. prosince 1966, čtvrtek
→ Za Barrandovem dotočení opravného záběru pro obraz Za Obořištěm, na místě herec Menšík.
9.–14. prosince 1966, pátek–středa
→ 9.–10. 12. bourání dekorace Roháčku, ukončeno 10. 12. ve 22 hod., odvoz materiálu na Barrandov; průběžně pokračuje nahrávání hudby s Kühnovým sborem a ruchů;
→ 12. 12. dovezen z Gottwaldova od skladatele Lišky další materiál;
→ 13. 12. herec Štěpánek v 10–14 hod. namluvení komentáře;
→ 14. 12. výtvarník Sekal předal mutace úvodních titulků ke snímání, dokončeno nahrávání smíšených sborů, ve 13-15 hod. promítání I. části filmu s kameramanem Baťkou a číslovačem, kontrola míchaček; z Berlína dorazil záběr s orlovcem
[14.12.] Jedná se o záběr z dokumentu ŘÍČNÍ OREL (Der Fischadler, 1951, r. Otto Gnieser), uvedeného v roce 1956 i do české distribuce (český název dokumentu je zavádějící, film je o orlovci říčním). Novou kopii záběru z Berlína Vláčil potřeboval patrně proto, že chtěl obraz v co nejlepší kvalitě a překopírovaný pomocí masky do cinemascopického formátu. [více zde] říčním pro úvod I. dílu []


15.–31. prosince 1966, čtvrtek–sobota
→ 15.–18. 12. formix ve studiu Evropa, 18. 12. přepis míchačky na světlo;
→ 17.–18. 12. fotograf Šebík a výtvarník Sekal retuš úvodních titulků;
→ 19. 12. světelná míchačka do laboratoří k vyvolání;
→ 20. 12. v laboratoři zpracována I. kopie, v projekci předvedena serviska Hlavní správě tiskového dohledu - schváleno bez připomínek;
→ 21.–28. 12. zpracování I. kopie v laboratořích;
→ 21. 12. snímání úvodních titulků na triku;
→ 22. 12. předány do laboratoří ke zpracování;
→ 28. 12. předána I. kopie I. části filmu skupině;
→ 30. 12. předvedena I. kopie I. části ústřednímu řediteli, řediteli studia a vedoucím tvůrčích skupin - schváleno bez připomínek;
→ 31.12. formix dialogů II. části filmu.


1.–24. ledna 1967, neděle–úterý
→ 1. 1. volno;
→ 2.–6. 1. dokončovací práce II. části, Vláčil poslední střihové úpravy, Ouzký jedná s Liškou o termínech dalších hudebních synchronů, dohodnut příjezd Lišky 4.1. do Prahy;
→ 4.–6. 1. Vláčil a Liška ve střižně s Hájkem, projekce č. 3 - Vláčilovi a Liškovi promítnuta serviska II. části;
→ 6. 1. odpoledne porada Vláčil, Ouzký, Procházka, Liška, Harnach aj. o termínech dokončení II. části, I. vyrovnaná kopie obou dílů má být předána 10. 3. 1967, vysloven souhlas k odeslání kopie I. dílu do Gottwaldova pro potřeby skladatele Lišky, požadavky menších úprav I. dílu přednesl Vláčil prostřednictvím vedoucího výroby;
→ 7.–8. 1. Ouzký likvidace faktur;
→ 9. 1. serviska II. části s dialogovým pásem předvedena skupině a Vláčilovi, odpoledne porada Vláčil a Liška, Vláčil předložil požadavky na drobné úpravy v I. části, kopie I. části a magnetický pás II. části zaslány do Gottwaldova - vůz se porouchal ve Vysokém Mýtě, kde zůstal stát;
→ 10. 1. pomocný režisér Kadlec ve střižně - sestřih hluků, porada Vláčil a Liška, Ouzký osobním vozem do Gottwaldova, cestou zastávka ve Vysokém Mýtě, kde vyzvedl kopii I. části a dialogové pásy a odvezl do Gottwaldova;
→ 11. 1. pomocný režisér Kadlec ve střižně - sestřih hluků;
→ 13.–20. 1. běžné dokončovací práce II. části, čeká se na hudebního skladatele Lišku, který slíbil dokončení hudby do 23. 1., likvidace faktur, v laboratořích stahování negativů II. části;
→ 21. 1. skladatel Liška předal partituru;
→ 23. 1. běžné dokončovací práce II. části, projekce. č. 1 - Vláčil předvedl titulky, předal dispozice pro nakreslení nových titulků;
→ 24.1. začalo nahrávání další hudby s Kühnovým sborem


25. ledna – 5. února 1967, středa–neděle
→ 25.–27. 12. natáčení hudby ve Smečkách (Kühnův sbor);
→ 27. 12. nebyla marimba;
→ 27.–29. 1. Ouzký přepočet nákladů a rozpočtu II. části na zvýšené ceny;
→ 30.–31. 1. přepis hudby ve studiu Evropa, sestřih hluků a příprava na formix;
→ 31. 1. přepis stereo hudby (Fabián), sestřih samostatných hluků;
→ 1.–5. 2. sestřih samostatných hluků, příprava na hudební synchron, Ouzký likvidace faktur.


6.–9. února 1967, pondělí–čtvrtek
→ ve Smečkách nahrávání s Kühnovým sborem;
→ 7.2. mezi 11–13 výpadek proudu, nenahráváno


10. února – 5. března 1967, pátek–neděle
→ Ve studiu Evropa průběžně přepis hudby, kontrola ruchových pásů, příprava na mixáž;
→ 10. 2. kontrola dialogů II. části, výtvarník Bláha předložil nový návrh na úvodní titulky; Vláčil, Liška, Hájek sestřih hudby, Liška večer do Gottwaldova;
→ 15. 2. dopoledne I. část za přítomnosti rež. Vláčila promítnuta překladatelce do francouzštiny;
→ 16. 2. nahrávání sborů a hudby, výpadky proudu, pauzy v nahrávání; dopoledne předvedena I. kopie I. části Baťkovi a číslovači; Liška, Vláčil sestřih hudby;
→ 17. 2. partitura předána pěvci Slezákovi, Evropa 6:30-9 hod přepis hudby na stereo; Vláčil, Liška ve střižně příprava míchaček;
→ [na 19. 2. připadají 43. narozeniny režiséra]
→ 20. 2. – 3.3. nahrávání hudby;
→ 21. 2. I. díl předveden francouzské překladatelce, přítomen Vláčil;
→ od 24. 2. předmíchačky hudby a stereomix, částečně přítomen skladatel Liška;
→ 27. 2. serviska II. části vrácena z laboratoří do stahování, Ouzký u ředitele studia k termínům dokončovacích prací;
[] Mezi tím byl 2. 3. schválen k realizaci literární scénář ÚDOLÍ VČEL. → 5. 3. stanoven program dokončovacích prací []


6.–10. března 1967, pondělí–pátek
→ Ve studiu Evropa stereomíchačky, ve střižně práce na reklamním snímku;
→ 9.3. Dospiva odjezd do Vimperku;
→ 10.3. ráno odjel malý štáb a stavěči do Vimperku k přípravě přetáčky záběru s příjezdem Mikoláše, Baťka už na místě vyhledává vhodný motiv; ve studiu Evropa dokončeno stereo, od 19. hod. promítnuta serviska obrazu se stereomíchačkou pro ústř. ředitele Poledňáka, ředitele studia Harnacha, náměstky, dramaturgy tvůrčích skupin, přítomen Pavlíček, Vláčil, Ouzký.


11.–12. března 1967, sobota-neděle
→ Ve střižně pokračování přepisu míchačky; na Kvildě do 13:15 natáčení opravy záběru příjezdu Mikoláše k Obořišti, na místě 1 pásový traktor od PS, V3S od Státních lesů, 1 kůň, dabl za Veleckého;
→ 12.3. - Ouzký likvidace faktur, návrat techniků, kamery a štábu do Prahy.
13.–19. března 1967, pondělí-neděle
→ 13. 3. - studio Evropa - přepis míchačky na světlo;
→ 14. 3. - kontrola a výběr materiálu natočeného na Kvildě, ve střižně práce na reklamním snímku;
→ 15. 3. - studio Evropa - přepisy na mono a současně na mezinárodní ruchové pásy, světelný přepis míchačky obou částí předán do laboratoře;
→ 16.3. - studio Evropa - mezinárodní ruchové pásy /mono/;
→ 17.3 - studio Evropa - přepisy, ve střižně práce na reklamním snímku, titulky pro reklamní snímek předány do triku ke snímání;
→ 19.3. - Ouzký likvidace faktur


20.–30. března 1967, pondělí-čtvrtek
→ 20. 3. - práce na Závěrečné zprávě; v trikovém oddělení práce na titulcích k reklamnímu snímku, prakticky dokončeny všechny dokončovací práce, obrazový materiál plně k dispozici laboratoři ke zpracování I. kopie; 21. 3. originál stereo míchačky magnetického záznamu I. a II. dílu předány do laboratoří, v trikovém oddělení práce na titulcích k reklamnímu snímku, studio Evropa - mezinárodní hudební pásy; 22.-30. 3. zpracování I. kopie v laboratoři, v trikovém oddělení práce na titulcích a přechodech k reklamnímu snímku


31. března – 1. dubna 1967, pátek–sobota
→ 31. 3. - I. kopie obou částí z laboratoří předána produkci;
→ 1. 4. v 9-14 hod. předvedena I. kopie ústřednímu řediteli, řediteli studia, ústřednímu dramaturgovi, vedoucím tvůrčích skupin, dramaturgii, schváleno, podepsán výrobní list, na pondělí dohodnuta schůzka Vláčil, Ouzký, Hanuš, Trégl a Pavlíček kvůli úpravě festivalové kopie


duben–červenec 1967
[] Od 30. 6. 1967 zahájeno natáčení ÚDOLÍ VČEL. → V dubnu průzkum exteriérů v Polsku pro ÚDOLÍ VČEL []
→ Od dubna do července dodatečné úpravy filmové kopie MARKETY LAZAROVÉ

* * *


24.–30. září 1967
→ V pražském kině Praha proběhlo sympozium socialistických kinematografií, v jeho rámci první veřejná projekce MARKETY LAZAROVÉ


29. září – 2. října 1967
→ Seminář filmů vybraných pro Filmový festival pracujících v Ústí nad Labem, na něm i projekce MARKETY LAZAROVÉ


6. října 1967
→ Premiéra filmu MARKETA LAZAROVÁ v Uherském Hradišti u příležitosti otevření nového kina Hvězda a zahájení Filmového festivalu pracujících


20. října 1967
→ Projekce MARKETY LAZAROVÉ v Čs. kulturním středisku v Berlíně


24. listopadu 1967
→ MARKETA LAZAROVÁ uvedena do tuzemské distribuce


6.–16. března 1968
→ IX. Mezinárodní filmový festival v Mar Del Plata, MARKETA LAZAROVÁ v hlavní soutěži, na festivalu osobně František Vláčil a Magda Vášáryová; film oceněn Zvláštní cenou poroty Malý kondor „za vynikající umělecké kvality a objevné vyjádření historické látky“


15. března 1968
→ Do distribuce uvedena kopie MARKETY LAZAROVÉ s obrazem ořízlým na klasický
[15.3.] Předpoklad celostát- ních premiér na měsíc březen 1968. Filmové informace 19, 1968, č. 5 (31. 1.), s. 15. formát []


18. srpna – 1. září 1968
→ MARKETA LAZAROVÁ uvedena na XXII. Mezinárodním filmovém festivalu v Edinburgu, filmu udělen Čestný diplom


24. října – 2. listopadu 1968
→ MARKETA LAZAROVÁ uvedena na Mezinárodním filmovém festivalu v San Franciscu


18. května 1969
→ MARKETA LAZAROVÁ uvedena v Quinzaine des réalisateurs (tzv. Director´s Fortnight) v Cannes, Vláčil osobně přítomen (pro jeho cestu do Cannes přerušeno natáčení ADELHEID)


1973
→ Vychází analytická stať Luboše Bartoška „Filmová tvář Markety Lazarové“
[] Bartošek, Luboš: Filmová tvář Markety Lazarové. In: Bartošek, Luboš: Desátá múza Vladislava Vančury. Praha, ČFÚ 1973, s. 147–169. o převodu Vančurovy literární předlohy do filmové podoby, první text svého druhu vydaný tiskem []


březen 1984
→ MARKETA LAZAROVÁ uvedena v obnovené premiéře v rámci Filmového festivalu pracujících (jako nedeklarovaná pocta Františku Vláčilovi k jeho 60. narozeninám) [viz propagační materiály]


26. ledna 1990
→ Televizní premiéra obou dílů MARKETY LAZAROVÉ ve vysílání Čst, 23 let po dokončení filmu


9. července 1992
→ Na XXVIII. MFF v Karlových Varech uvedena MARKETA LAZAROVÁ v nové distribuční kopii ve formátu 1:2,35 v nekrácené verzi za účasti Františka Vláčila a Magdy Vášáryové
22. března – 13. května 1995
→ MARKETA LAZAROVÁ v kolekci filmů prvního ročníku putovní filmové přehlídky
Projekt 100 – jaro 1995


[únor?] 1996
→ MARKETA LAZAROVÁ vydána na videokazetě VHS s obrazem ve formátu 1:1,85
[více zde]


26. července 1996
→ Na 22. LFŠ v Uh. Hradišti proběhl křest zvukového CD Marketa Lazarová (Zóna/Bonton) s hudbou Zdeňka Lišky ze stejnojmenného Vláčilova filmu
[více zde]


1998
→ V anketě kritiků a historiků ke 100. výročí české kinematografie o nejvýznamnější český (československý) film se na prvním místě umístila MARKETA LAZAROVÁ


prosinec 1998
→ Vychází edice scénáře filmu MARKETA LAZAROVÁ (vyd. Sdružení přátel odborného filmového tisku) jako speciální příloha časopisu Film a doba [více zde]


27. ledna 1999
→ František Vláčil umírá ve věku nedožitých 75 let


29. září 2004
→ František Pavlíček umírá ve věku 80 let


26. listopadu 2007
→ Britská společnost Second Run vydává DVD s filmem MARKETA LAZAROVÁ; jedná se o digitální premiéru filmu, na disku je ovšem cenzurována část obrazu Rajská sonáta [více zde]


20. února – 31. května 2008
→ V prostorách Konírny Pražského hradu proběhla výstava František Vláčil – Zápasy sestavená z mimořádné kolekce fotografií a dalších exponátů evokujících natáčení filmů MARKETA LAZAROVÁ a ÚDOLÍ VČEL [více zde]


30. září 2009
→ Francouzská společnost Malavida vydává DVD s filmem MARKETA LAZAROVÁ, tentokrát již s neupravenou pasáží Rajské sonáty [více zde]


prosinec 2009
→ Vychází sborník Marketa Lazarová. Studie a dokumenty (Praha, Casablanca), soustřeďující texty 16 autorů a pamětníků, věnující se historii vzniku filmu a jeho analýze [více zde]


březen 2011
→ NFA vyhlásil výběrové řízení na digitální restauraci MARKETY LAZAROVÉ, vítěznou se ukázala nabídka společnosti UPP


2. července 2011
→ Na 46. MFF v Karlových Varech uvedena digitálně restaurovaná MARKETA LAZAROVÁ, projekci filmu uvedla Magda Vášáryová


8. prosince 2011
→ NFA oficiálně představil DVD a BD s digitálně restaurovaným filmem MARKETA LAZAROVÁ; do volného prodeje zamířily disky v prosinci 2011/lednu 2012
[více zde]


červen 2013
→ Blu-ray a DVD s filmem MARKETA LAZAROVÁ vychází u nejprestižnějšího světového vydavatele Criterion Collection, pro vydání jsou použité podklady poskytnuté NFA. Toto vydání se ve stejném roce umístí na 7. místě v anketě Blu-ray and DVD of the Year serveru DVDBeaver.


5. října 2017
→ V Uherském Hradišti projekce MARKETY LAZAROVÉ, téměř na den přesně po 50 letech (6. 10. 1967) od prvního veřejného uvedení filmu na plátně zdejšího kina Hvězda.


[...]
[na Nostalghia.cz publikováno 1. dubna 2020]* * *
TOPlist


© 2005-2024 Nostalghia.cz
© 2005-2024 Petr Gajdošík

[Facebook] [Twitter]