Aktuality


5. srpna 2020
→ Do soupisu širokoúhlých hraných filmů byly doplněny filmy HABERMANNŮV MLÝN (2010) a ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE (2014). Soupis tak obsahuje 181 titulů.


4. července 2020
→ Do soupisu širokoúhlých hraných filmů byly doplněny dva filmy Filipa Renče: NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ (2007) a ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI (2018). Soupis tak nyní obsahuje 179 titulů.


6. května 2020
→ Do soupisu širokoúhlých filmů jsem doplnil loutkový film DCERA (2019, r. Daria Kashcheeva). V soupisu širokoúhlých dokumentárních a animovaných filmů tak je nyní 65 titulů.


7. dubna 2020
→ Do soupisu širokoúhlých dokumentárních filmů jsem doplnil snímek POD SNĚŽKOU JE VŠEDNÍ DEN (1961, r. Jan Špáta), který jednak vůbec nezmiňují některé Špátovy filmografie (v těch zpravidla jeho režijní tituly začínají filmem NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ /1964/; proto v připojeném odkazu zařazuji i základní údaje o filmu), a především: ani dobové materiály neuvádí, že film je natočený v obrazovém formátu 1:2,35. Za upozornění, případně za pomoc při zjišťování a ověřování údajů děkuji Pavlu Hypiusovi, Miloši Fryšovi a Janu Křipačovi.


27. února 2020
→ Soupis hraných filmů doplněn o filmy ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED (2009) a ŠPINDL (2017) a o kolekci filmů Jana Hřebejka HOREM PÁDEM (2004), KRÁSKA V NESNÁZÍCH (2006), U MĚ DOBRÝ (2008), NESTYDA (2008), KAWASAKIHO RŮŽE (2009), NEVINNOST (2011), SVATÁ ČTVEŘICE (2012), ODPAD MĚSTO SMRT (2012), ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ (2014) a trilogii ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL / DEZERTÉR / NÁPADNÍK (2017). Počet hraných filmů v soupisu se tak zvýšil na 177 titulů.


3. února 2020
→ Celý „Soupis“ převeden do nového jednotného vzhledu stránek Nostalghia.cz. – Do oddílu Hrané filmy nově přidány filmy KUKY SE VRACÍ (2010), TŘI BRATŘI (2014), LÍDA BAAROVÁ (2016), PO STRNIŠTI BOS (2017), HASTRMAN (2018), ZLATÝ PODRAZ (2018), TOMAN (2018) a NABARVENÉ PTÁČE (2019). Počet hraných filmů v soupisu se tak zvýšil na 163 titulů.


* * *


24. listopadu 2013
→ Na samostatnou stránku jsem doplnil několik poznámek k filmu JOHANES DOKTOR FAUST (1958), k němuž jsem v uplynulých týdnech vedl korespondenci vztahující se k obrazovému formátu tohoto filmu. – Do oddílu Hrané filmy nově přidán snímek ANDĚLSKÁ TVÁŘ (2002). Počet hraných filmů v soupisu se tak zvýšil na 155 titulů.


2. října 2013
→ K dnešnímu dni byl celý soupis zásadně doplněn a přepracován, především rozšířením o dokumentární tvorbu a slovenské filmy (hrané i dokumentární). Byly vytvořeny nové tematické oddíly stránek - Hrané filmy, Dokumenty a animované filmy a Slovenské širokoúhlé filmy, samostatně přístupné z horního menu. Detaily o jejich obsahu popisuji v upraveném textu Úvodu. Současně byl vytvořen samostatný oddíl Literatura, který obsahuje seznam literatury použité pro vytváření soupisů. – Do soupisu hraných filmů byl doplněn snímek KUŘE MELANCHOLIK (1999). Soupisy tak k dnešnímu dni obsahují 154 hraných filmů, 63 dokumentárních a animovaných filmů a 29 slovenských filmů (16 dlouhých hraných, 13 krátkých a dokumentárních).


20. srpna 2013
→ V soupisu upřesněn údaj o formátu negativu u snímku VOJTĚCH ŘEČENÝ SIROTEK (1989) režiséra Zdeňka Tyce. Formát negativu (1:2,35) byl znovu ověřen v NFA.


15. srpna 2013
→ Do soupisu byl doplněn snímek SVĚDECTVÍ MRTVÝCH OČÍ (1971) Otakara Fuky. Soupis k dnešnímu dni obsahuje 154 filmových titulů.


1. srpna 2013
→ Do soupisu byly doplněny filmy SMRT NA CUKROVÉM OSTROVĚ (1961), MLČENÍ (1963), NA LANĚ (1963), SVATBA S PODMÍNKOU (1965) a SVATEJ Z KREJCÁRKU (1969). Soupis k dnešnímu dni obsahuje 153 filmových titulů.


30. července 2013
→ Ve stávajícím spupisu byly doplněny poznámky o distribuci filmů VYSOKÁ MODRÁ ZEĎ, SOKOLOVO a OSVOBOZENÍ PRAHY na formátu 70mm. Podle katalogu Český hraný film VI. (1981-1993) byly kompletně doplněny filmy vzniklé do roku 1993: KAŽDÉMU JEHO NEBE, PYTLÁCI, V PODSTATĚ JSME NORMÁLNÍ, FAVORITŮV DEN, NOC SMARAGDOVÉHO MĚSÍCE, ANDĚL SVÁDÍ ĎÁBLA, HORKÁ KAŠE, LATINSKÁ AMERIKA, STRAŠIDELNÝ DŮM, MASSEBA, MUKA OBRAZNOSTI, STAVENÍ a DŮM NA ZBOURÁNÍ, čímž byla dokončena základní část soupisu hrané tvorby (za pomoc díky DVDFreak!). U v seznamu již dříve zařazeného snímku VOJTĚCH ŘEČENÝ SIROTEK byla doplněna informace v poznámce. Nově byly doplněny některé filmy vzniklé po roce 1993: POSTEL, TMAVOMODRÝ SVĚT, BATHORY, HLÍDAČ Č. 47, KARAMAZOVI, TOBRUK a 3 SEZONY V PEKLE. Stávající seznam hraných širokoúhlých filmů k dnešnímu dni obsahuje 148 titulů.


26. července 2013
→ Zveřejněn seznam Soupis českých širokoúhlých filmů na stránkách Nostalghia.cz. V některých parametrech jde zatím o provizorium (viz úvodní text). Stávající seznam zatím obsahuje 148 titulů z let 1957–2009.


Soupis českých širokoúhlých filmů podle:
název l rok výroby l režie l čb/bar.
* * *
TOPlist


© 2002-2020 Nostalghia.cz
© 2002-2020 Petr Gajdošík

[Facebook] [Twitter]