Aktuality 2020 [2005] [2006] [2007] [2008–2019] [2020]19. března 2020

→ Drobný postřeh – záběr orlovce říčního v MARKETĚ LAZAROVÉ.


3. března 2020

→ Stanice Český rozhlas Vltava zahájila včera vysílání desetidílného „seriálu“ čtení z knihy František Vláčil. Život a dílo. Na tomto odkazu bude možné si jednotlivé díly pustit 6 dní po odvysílání (poté až po skončení cyklu v radioarchivu). Více detailů k uvedení cyklu též viz níže aktualizace z 19. února. V 10. čísle Týdeníku Rozhlas (24. 2.) vyšel k tomuto tématu článek Ivany Myškové Příběhy filmových básní Františka Vláčila, který je k dispozici také on-line.

→ Tuzemský recenzentský portál DVDFreak zásadně doplnil a rozšířil svou recenzní stránku k filmu MARKETA LAZAROVÁ o analýzy blu-ray disků od Criterion Collection (2013) a Bildstörung (2017). Z tradičního porovnávání obrazových framů digitálních nosičů od jiných vydavatelů vyjímám tuto část komentáře:
„Části restaurované Criterionem jsou nejen světlejší, ale též méně ostré. Zdá se, že pracovníci CC upřednostnili spíše technicistní přístup k podání obrazu před jeho filmovou logikou a svým zásahem částečně stírají rozdíl mezi obrazovým podáním zešeřelých večerních a denních scén;“
Za originální nález, i když při praktické projekci naprosto nepostřehnutelný, lze označit objev chybějícího políčka (frame) u českého vydání:
„Jak dokládá recenze německého disku [...], je přebývající snímek hejtmana Piva, za nímž následuje střih na mezititulek, společný jak vydání CC, tak vydání od Bildstörungu. Musí se tedy nacházet i na podkladech dodaných oběma firmám z NFA. Otázkou tedy není, jak se dostal na německé a americké disky, ale proč schází na disku českém!“

→ Do galerií plakátů a propagačních tisků k filmům Františka Vláčila přibyla obsáhlá kolekce propagačních fotosek (černobílé i barevné!) k filmu KONCERT NA KONCI LÉTA a po jednotlivých kusech byly doplněny fotosky k filmům STÍNY HORKÉHO LÉTA a ÚDOLÍ VČEL. Do galerie filmu MARKETA LAZAROVÁ byly doplněny skeny prvních tří stran programové brožury Filmový festival pracujících – zima ’84, kde byla MARKETA LAZAROVÁ uvedena v obnovené premiéře (jako nedeklarovaná pocta Vláčilovi k jeho tehdejším 60. narozeninám).
→ 23. a 24. února jsem přes diskusní fórum a stránky Zóny rozšířil žádost o případné poskytnutí originálních kazet VHS s Vláčilovými filmy. Zatím se mi touto cestou podařilo dostat k filmům MARKETA LAZAROVÁ a ADELHEID. Pokud má někdo povědomí i o jiných originálních vláčilovských VHS, může se mi ozvat emailem.

→ Větším textem s názvem Dvě cesty k filmové nesmrtelnosti připomněl 19. února Martin Kovář na serveru Info.cz výročí narození Fratiška Vláčila (19. 2.) a současně i „sousední“ výroční datum (18. 2.) narození Miloše Formana.

→ Když účinkoval v roce 1977 v roli Baranova syna Lukáše ve Vláčilově filmu STÍNY HORKÉHO LÉTA, bylo mu 11 let. Dnes je to špičkový český specialista na plicní chirurgii... Rozhovor s Robertem Lischkem (výhradně o lékařské tematice) na stránkách DVTV.


19. února 2020

→ Dnes uplynulo 96 let od narození Františka Vláčila (19. února 1924) v Českém Těšíně, i když na svět přišel vlastně v polské části města, kde byla tehdy jediná funkční porodnice. Podle Lidových novin z 19. února 1924 bylo u nás počasí na únor nezvykle teplé, s teplotami kol. 6–8 stupňů, nad většinou území bylo zataženo, v Brně dokonce vlétl do jednoho bytu otevřeným oknem motýl...

→ Kniha František Vláčil. Život a dílo, vydaná v roce 2018 nakl. Camera obscura, se od počátku března objeví ve vysílání Českého rozhlasu Vltava jako četba na pokračování. Vydavatel knihy pan Miloš Fryš dojednal s dramaturgií stanice cyklus deseti cca půlhodinových dílů, který v rámci tradičního „vltavského“ pořadu Osudy přinese výběr z kapitol celé knihy. V režii Petra Mančala bude pasáže z knihy číst Michal Przebinda, dramaturgii projektu má Vladimíra Bezdíčková, na výběru pasáží pro četbu pracovala Ivana Myšková. Do jednotlivých dílů budou navíc zakomponovány části rozhlasového rozhovoru s Františkem Vláčilem z roku 1968, tedy ze záznamu, který od dob svého prvního odvysílání (leden 1968) už ležel asi jen a jen v archivu a tak jej dnes prakticky nikdo nezná. Protože se rozhovor týká pouze MARKETY LAZAROVÉ, případně Vláčilova obecnějšího pohledu na historická témata, byly z něj pro Osudy použity jen fragmenty. Přesto věřím, že pro posluchače atraktivní i tak. Vysílání prvního dílu je naplánováno na pondělí 2. března od 11:30 hod. a poté každý další všední den ve stejnou hodinu. Repríza každého dílu proběhne vždy o následující půlnoci. Po skončení cyklu by měly být všechny díly k dispozici v radioarchivu. Kdo se tedy zatím neodvážil pustit do četby mnohasetstránkové knihy, má zde možnost si poslechnout její jakousi „instantní verzi“ ;-) Spolupracovnice projektu Ivana Myšková k tomu pro 10. číslo Týdeníku Rozhlas napsala: „Vzhledem k rozsahu monografie bylo nutné vynechat především detailní údaje o rozpočtech, komentáře k hereckému obsazení, či citace domácí a zahraniční kritiky. Klíčové ohlasy jsou však i v našich Osudech zachovány. Ve výsledku jde ale spíše o ‚příběhy Vláčilových filmů‘ než o ‚rozhlasové memoáry‘...“ Zařazení četby z vláčilovské monografie je v tomto cyklu výjimečné, protože Osudy jsou komponovány spíše jako autentické vzpomínky žijících osobností. Jako autor knihy proto chci ČRo Vltava za realizaci poděkovat a mohu jen doufat, že desetidílný seriál zaujme provedením i obsahem.


15. února 2020

→ Na nedávné kinoprojekci digitalizované ADELHEID jsem byl překvapen, že během filmu se v pasážích s německy mluvenými monology a dialogy objevovaly české titulky, které jinak v těchto místech u filmu nikdy nebývaly. (Přitom v loňském roce, na jiné kinoprojekci stejného přepisu, promítaného pomocí DCI, jsem tyto titulky nezaznamenal.) Zdálo se tak, že NFA vybavil digitalizovaný film možností si tyto titulky zapnout/vypnout. Zkoumal jsem (s pomocí DVDFreak), jak je na tom v tomto směru DVD vydané u nás v roce 2017 společností Bohemia Motion Picture (BMP), zatím jediný digitální nosič s restaurovanou verzí filmu, a i zde jsme došli k překvapivému zjištění: dle specifikací jsou na disku dvě volitelné titulkové sady (česká pro neslyšící, anglická), ale pokud si nevyberete ani jednu, a film si pustíte bez titulků, stejně se vám u německy mluvených pasáží zobrazí implicitně nastavené české titulky s překladem německých dialogů. Nelze je nijak zapnout/vypnout přes menu (protože tam nejsou vůbec uvedeny), ale mělo by jít je vypnout přes menu přehrávače během projekce. Po konzultaci celé věci s NFA, kde mi potvrdili, že žádné podobné titulky k podkladům pro DVD nedávali, to vypadá, že jejich zařazení na disk je iniciativou vydavatele DVD, tedy společnosti BMP. Možná se to zdá jako detail nebo hloupost, ale přijde mi dobré o tom vědět, protože mě osobně tyto „vnucené“ titulky ruší. Navíc si říkám, jestli takové „řešení“ nejde tak trochu proti duchu záměru tvůrců, kterým bylo titulky do filmu v těchto místech nedávat (obdobně jako u MARKETY LAZAROVÉ).

→ K digitálním přepisům ještě jedna krátká zpráva: na DVDFreak se připravuje recenze německého Blu-ray s MARKETOU LAZAROVOU (vyd. Bildstörung 2017). Podle prvních zpráv je obraz na tomto disku mimořádně kvalitní, proti oběma předchozím vydáním (NFA, Criterion) je v něm více zachováno filmové zrno a velmi se blíží skutečné projekci z filmového pásu. Měl by to být důsledek vyššího datového toku, který je na tomto disku nastaven. Potvrdili mi to i v NFA, kde jsem se dozvěděl, že německý vydavatel použil vyšší datový tok (až 38 Mb/s) oproti nižšímu 27.8 Mb/s u českého vydání. Tím došlo ke snížení komprese, čehož přímým důsledkem je zřetelnější zrno. Na druhou stranu tím ale mělo dojít k nedodržení technického standardu, podle nějž by měl maximální možný datový tok být 36 Mb/s, aby byl disk přehratelný i ve starších přehráváčích. Datový tok u českého vydání (2012) byl tedy mj. také kompromisem mezi kvalitou a kompatibilitou s tehdejšími přehráváči. Více brzy na DVDFreak, základní informace o disku viz stránka BD/DVD/CD.

→ K dnešku několik drobnějších doplnění: v galerii plakátů k MARKETĚ LAZAROVÉ nově zařazen kuriozní plakát k filmu z FFP 1967, dále německý plakát z roku 2016 a několik fotosek z let 1967 a 1984; v soupisu digitálních nosičů byly nově vytvořeny záznamy německého Blu-ray s MARKETOU LAZAROVOU a českých DVD s filmy ADELHEID a ÚDOLÍ VČEL (obojí od BMP) a současně doplněny a upřesněny údaje k řadě dalších disků; tamtéž nově vytvořen záznam vydaného zvukového 2 CD s nahrávkou živého provedení Liškovy partitury k MARKETĚ LAZAROVÉ; informace o některých vydaných DVD a Blu-ray s papírovými booklety doplněny o popis obsahu bookletů, o totéž doplněna Bibliografie.

→ Na konci roku 2018 odvysílal Český rozhlas Vltava ve svém cyklu Osudy pětidílné vzpomínky Magdy Vášáryové na její život a profesní dráhu. V prvním díle protagonistka mj. vzpomíná na natáčení MARKETY LAZAROVÉ. Záznamy vzpomínek si lze pustit na webové stránce ČRo Vltava.

→ Nejbližší uvedení Vláčilových filmů: Chebské Kino Art uvede 19. února od 19 hod. film ADELHEID; v předvečer výročí narození Františka Vláčila odvysílá televizní kanál CSfilm 23. února od 20 hod. film DÝM BRAMBOROVÉ NATĚ.


9. února 2020

→ V pondělí 10. února kol. 7:30 ráno bude ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka hovořit v pořadu Ranní Dvojka spisovatel Vladimír Körner o své novele Adelheid, předloze stejnojmenného Vláčilova filmu. Jeho vystoupení souvisí s aktuálním vydáním audioknihy Adelheid, kterou zpracovalo audioknižní vydavatelství Tympanum v interpretaci Igora Bareše. Křest audioknihy proběhne ve středu 13. února 2020 v baru Behind the Curtain na Žižkově (Štítného 710, Praha 3) od 17 hod.

→ Ve dnech 5.–7. února proběhla ve slovenských Nových Zámcích minipřehlídka filmů Františka Vláčila (ADELHEID, STÍNY HORKÉHO LÉTA, MARKETA LAZAROVÁ) s názvem Cesta do hlbín Vláčilovej duše (detaily viz níže zpráva z 3. února 2020). Vedle projekcí měli návštěvníci možnost vyslechnout dvě přednášky Vladimíra Suchánka a prezentaci knihy František Vláčil. Život a dílo. Z pozvaných hereckých hostů se pro nemoc omluvil Juraj Kukura, besedování s paní Magdou Vášáryovou bylo ale velmi zajímavé a intenzivní. Své vzpomínky na natáčení MARKETY LAZAROVÉ, i obecně na svou práci ve filmu 60. a 70. let, zakončila proslovem, který byl odměněn potleskem všech přítomných (jde o volný přepis, ne o citaci):
Každý rok vzniká spousta filmů, ale i ty, které mohou být nějak zajímavé, oslovují jen v čase svého uvedení. Pokud nemají myšlenkový přesah, skončí zapomenuty. [...] Na čem skutečne záleží je to, co nás přesahuje. Co k životu, práci a tvořivosti přidávame (nebo nepřidáváme), aby náš svět byl lidštější, duchovnější a spravedlivější. To jediné zůstává a má šanci se k nám vrátit v podobě skutečného smyslu bytí a lásky. I o tom jsou filmy Františka Vláčila. Proto se k nim můžeme vracet i po desetiletích.
K tomu bych ještě připojil prozaičtější popis jedné vzpomínky Magdy Vášáryové, datované do roku 1980. Přijela tehdy do USA na pozvání režiséra Alana Pakuly, který velmi stál o její obsazení do hlavní role připravovaného filmu SOFIINA VOLBA. Jednou z věcí v programu byla návštěva proslulé San Francisco Cinematheque, kde ji provázel F. F. Coppola. Když vstoupili do velké vstupní haly, spatřila na stěně svou ohromnou fotografii z MARKETY LAZAROVÉ. Zeptala se Coppoly co to tam dělá, jestli to dělali kvůli ní nebo co? A Coppola jí odpověděl: „Ne, to tady máme pořád. To je přece jeden z nejlepších historických filmů všech dob.“


→ Na konci ledna odvysílala Česká televize další díl svého cyklu 13. komnata, tentokrát o herci Juraji Kukurovi. V dokumentu je zařazena také krátká ukázka z Vláčilova filmu STÍNY HORKÉHO LÉTA.


4. února 2020

→ Knihu František Vláčil. Život a dílo je od začátku února možné koupit za sníženou cenu 390 Kč. Cena platí pro síť prodejen Kosmas, u jiných prodejců a na internetu se její výše může lišit. Podle sdělení vydavatele (Miloš Fryš, nakl. Camera obscura) je snížení ceny konečné.

→ Do oddílu Galerie bylo přidáno několik skenů propagačních fotosek k pozdním Vláčilovým filmům STÍN KAPRADINY a MÁG.

→ O tom, že Herzův snímek SPALOVAČ MRTVOL (1969) vydá v dubnu na Blu-ray (a samozřejmě na DVD) prestižní zahraniční vydavatel Criterion Collection, se ví už delší dobu. Málo se ale zmiňovalo, že mezi bonusy na disku (kde bude mj. i Herzův krátkometrážní film SBĚRNÉ SUROVOSTI /1965/) bude také skoro hodinový dokument Pavla Klusáka HUDBA ZDENĚK LIŠKA (2017), přibližující pestrost a originalitu Liškovy tvorby pro různé tvůrce, od Herze přes Švankmajera, Karla Zemana, Chytilovou, Kachyňu, „majora Zemana“ až třeba právě pro Vláčila. (Celou specifikaci criterionského disku najdete ZDE.) Spolupráce Vláčil – Liška se v dokumentu připomíná ukázkou z MARKETY LAZAROVÉ, podle režiséra Pavla Klusáka se do stopáže už nevešla alespoň zmínka o ÚDOLÍ VČEL. Film premiérovala na televizních obrazovkách Česká televize v říjnu 2017, na jejichž stránkách si lze také pustit krátký rozhovor s Pavlem Klusákem.

→ Už staršího data (duben 2019) je rozhovor Aleše Dospivy pro Deník.cz, odkazuji zde na něj hlavně z evidenčních důvodů. V rozhovoru Od Markety Lazarové až ke Třem veteránům Dospiva vzpomíná na své dva „kmenové“ režiséry – Oldřicha Lipského a Františka Vláčila, u jejichž filmů působil od 60. let jako pomocný režisér.


3. února 2020

→ Ve dnech 5. – 7. února proběhne v kině Mier ve slovenských Nových Zámcích minipřehlídka filmů Františka Vláčila s názvem Cesta do hlbín Vláčilovej duše (facebooková prezentace ZDE, případně webová ZDE). Postupně budou uvedeny snímky ADELHEID, STÍNY HORKÉHO LÉTA a MARKETA LAZAROVÁ. Všechny projekce uvede Vladimír Suchánek, který bude moderovat také dvě samostatné besedy, 5. února s Jurajem Kukurou a 6. února s Magdou Vášáryovou. V rámci akce proběhne také prezentace knihy František Vláčil. Život a dílo (Camera obscura 2018).

→ Stránky o Františku Vláčilovi byly k dnešnímu dni spuštěny v nové podobě. Nejde jen o nový „úsporný“ vzhled, korespondující s proměnou základního portálu Nostalghia.cz. (O tom více v samostatné zprávě.) Především došlo k podstatným úpravám obsahu, který byl někde zcela zásadně aktualizován – zejména vytvořena úplná Filmografie a nově obsáhlá Bibliografie s několika tisíci záznamy –, obojí výsledek několikaleté práce, vlastně od počátku těchto stránek. V jiných oddílech byl obsah lehce rozšířen nebo naopak redukován (Galerie, nový oddíl Knihy) a celkově zpřehledněn (lepší rozčlenění oddílu s texty a články). Došlo také k likvidaci doposud samostatných stránek o filmu MARKETA LAZAROVÁ (původně na adrese nostalghia.cz/marketa), historicky vlastně prvních „nostalgických“ stránek (od roku 2001), jejichž obsah byl ale od roku 2005, kdy byly spuštěny stránky o Františku Vláčilovi, neaktualizován a tak trochu opomíjen. Z drtivé většiny byly integrovány do vláčilovských stránek a to, co zbylo (historie aktualit), se ocitlo na samostatné „archivační“ stránce.

→ Webový portál Krajské listy publikoval 4. ledna ve své jihočeské sekci článek Scény z Vláčilova legendárního filmu Dým bramborové natě byste už nepoznali, kde přináší fotogalerii současné podoby některých lokací, kde se natáčel film DÝM BRAMBOROVÉ NATĚ.


[2005] [2006] [2007] [2008–2019] [2020]

[Archiv aktualit zrušených stránek o filmu MARKETA LAZAROVÁ]* * *
TOPlist


© 2005-2020 Nostalghia.cz
© 2005-2020 Petr Gajdošík

[Facebook] [Twitter]