Archiv a rozcestník Příloha Nostalghia.cz chce na svých stránkách poskytnout prostor starším i novějším textům, které se o filmech snaží přemýšlet, zasazovat je do širších souvislostí nebo jsou osobitými impresemi samotných tvůrců a mají trvalejší platnost, než nejčastěji publikované recenze. Přitom by nechtěl zůstat omezen na okruh „andělských tvůrců“ z Nostalghia.cz.


Aktuality


5. dubna 2021
→ Soubor krátkých exkurzů do filmů Wima Wenderse od Taťány Kočinové vyšel pod názvem Film je smrt: Rané filmy Wima Wenderse jako klíč k NEBI NAD BERLÍNEM na webu ruského magazínu Iskusstvo kino. Přeložil jsem si jej nejprve pro své potřeby, ale nyní svůj (zřejmě neobratný) překlad nabízím i zde.


29. června 2020
→ Soubor poznámek s názvem Nový papež. Poznámky k televiznímu seriálu si neklade za úkol vytvořit studii televizní série, ani její ucelenou analýzu, nejde ani o kritický postoj k seriálu či jeho tématu. Není zde vlastně žádný obecnější cíl, jsou to spíš příležitostné exkurzy do některých motivů, situací, charakterů postav nebo přímých konkrétních zobrazení, u nichž mi přijde, že mají přesahující souvislosti.


21. března 2020
→ Před pár dny (16. března) uplynulo 100 let od narození Tonina Guerry (1920–2012), scenáristy podepsaného pod mimořádnými filmy řady mimořádných režisérů. A současně, v dnešní den (21. března), uplynulo osm let od Guerrova úmrtí. Jeho osobnost v tyto dny připomínám čtyřmi krátkými vzpomínkami, spíš žánrovými obrázky, jež Guerra porůznu publikoval v 70. a 80. letech.


27. února 2020
→ Ze starších textů stránek Nostalghia.cz umístěných v běžných aktualizacích jsem vytáhl „na světlo denní“ a do Přílohy natrvalo umístil překlad článku o filmu Alexandra Sokurova MATKA A SYN, který pod názvem Plakal jsem a plakal, od začátku do konce napsal v roce 1998 hudebník Nick Cave.


17. února 2020
→ Český překlad rozhovoru Richarda Raskina s Agnès Godardovou, druhou kameramankou filmu NEBE NAD BERLÍNEM, vyšel na stránkách Nostalghia.cz pod názvem Hledání identity obrazu už v roce 2007. Časem ale zůstal „utopen“ mezi ostatními zprávami a články, takže po letech už je prakticky nenalezitelný. Při aktuální rekonstrukci stránek jsem se jej rozhodl přemístit na „důstojnější“ a viditelnější místo, do oddílu Příloha Nostalghia.cz, při té příležitosti také nově upravit překlad a vše ještě rozšířit o „prolog“ – fragment rozhovoru s Wimem Wendersem, k němuž následný rozhovor s Agnès Godardovou odkazuje.


3. února 2020
Od dnešního dne nesou tyto stránky nový název Příloha Nostalghia.cz, který dle mého jejich místo v architektuře domény Nostalghia.cz vystihuje lépe, než původní název Myslet filmem. Původní články z Myslet filmem zůstaly v plném rozsahu, funkční jsou i jejich původní adresy, které návštěvníky vždy automaticky „překlopí“ na zdejší nové umístění. Změna grafiky souvisí s celkovou proměnou Nostalghia.cz.


26. září 2013
Text Zdeny Škapové o třídílném filmu Agnieszky Hollandové HOŘÍCÍ KEŘ (2013) je v současnosti asi nejrozsáhlejší analýzou tohoto pozoruhodného díla. Autorka poskytla jeho plné znění stránkám Nostalghia.cz ještě před jeho chystaným vydáním v odborném tisku.


3. prosince 2012
V prosinci 2003 byl Ermannu Olmimu udělen čestný doktorát (honoris causa in Lettere) na univerzitě v Bergamu (Universita degli Studi di Bergamo). Při této příležitosti přednesl Olmi své lectio magistralis, v němž se zamýšlí nad duchovními předpoklady tvorby. Český překlad bezesporu zajímavého textu poskytl stránkám Nostalghia.cz Petr Slinták, jeden z překladatelů nedávno vydané knihy Ermanno Olmi: Rozhovory (Camera obscura 2012). Text jeho lectio magistralis s názvem Kontemplace. Akt lásky a předpoklad tvorby v této knize přirozeně není a na stránkách Nostalghia.cz je tak publikován vůbec poprvé. Může být chápan jako zajímavý doplněk k Olmiho rozhovorům, ještě více ale možná souzní s nastávajícím adventním časem.


21. října 2010
Na blížícím se Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě bude v české premiéře uveden nový film Jean-Luc Godarda SOCIALISMUS (Film socialisme), který vstoupí i do české distribuce. V květnovém čísle Les Inrockuptibles vyšel
s Jean-Luc Godardem rozhovor s názvem O Švýcarsku smýšlím jako Kaddáfí, který vedl Jean-Marc Lalanne a Serge Kaganski. Godard zde svým osobitým a nezaměnitelným stylem zodpovídá nejen otázky směřované k vlastnímu filmu, ale i k motivům z něj vyplývajícím. Text přeložil Milan Klepikov pro webové stránky a programovou brožuru pražského kina Ponrepo (zde bude film SOCIALISMUS uveden v termínech 2. a 8. 11. 2010), svůj překlad ale poskytl také stránkám Nostalghia.cz - Godard 2010 - Na začátku s dechem aneb To věčné „naopak“.


19. května 2010
Článek Antonína Límana Trendy v moderním japonském filmu se zabývá současnou japonskou kinematografií s ohledem na sociální a kulturní proměny japonské společnosti. Původně přednáška přednesená v říjnu 2008 na půdě olomoucké univerzity byla brzy poté ve svém přepisu zveřejněna na blogu Jury Mately Boku no hosomiči. Po více než roce a půl se Antonín Líman ke svému textu vrátil, upravil jej a podstatně rozšířil a tuto výslednou verzi poskytl stránkám Nostalghia.cz.


22. dubna 2010
Po dlouhé odmlce zařazen opět nový text. Článek Milana Klepikova Postava k popírání nechce být obvyklým kritickým textem o jednom režisérovi (Lars von Trier) a jednom filmu (ANTIKRIST). Iniciátora někdejšího manifestu Dogma 95 i jeho zatím poslední dílo zasazuje autor do kontextu některých základních témat, k nimž se evropská kultura vždy znovu vracela - v literatuře, hudbě, filosofii i ve filmu. Text původně vyšel v časopisu Film a doba 2009, č. 3-4, s. 162-176. Na Nostalghia.cz je publikován se souhlasem autora, který jej pro tento účel lehce upravil.


5. ledna 2006
V únoru přijde do českých kin nový film režiséra Roba Marshalla GEJŠA, kterému zahraniční recenzenti věnují poměrně hodně pozornosti, navíc s lehce pozitivním hodnocením. Již stálý přispěvatel stránek Nostalghia.cz, český japanolog Antonín V. Líman, vidí ale nový Marshallův film, natočený podle klasického Goldenova románu poněkud jinak.


11. listopadu 2005
Studie Antonína V. Límana přináší detalní rozbor slavného Kurosawova filmu SEDM SAMURAJŮ. Autor se věnuje jak významovému výkladu motivů z filmu, které jako japanolog dokáže zařadit do správného kulturního kontextu, tak třeba srovnání Kurosawova filmu a jeho prvků s obdobnými motivy v dílech amerických režisérů. V zajímavém textu přijde na řadu samozřejmě i osobitě viděné srovnání s americkou westernovou verzí Johna Sturgese.


13. října 2005
Pozoruhodný text českého japanologa Antonína V. Límana Ugetsu monogatari: Povídky o bledé luně po dešti se věnuje významovému rozboru vrcholného Mizogučiho díla. Autor se zde zabývá nejen estetikou Mizogučiho filmu, ale porovnává také evropskou a japonskou tradici v pojetí podobných mýtických příběhů. V neposlední řadě stojí za připomínku analýza zvukové stopy celého filmu, která v tak detailní podobě nebyla doposud nikým rozebrána. Analýza A. V. Límana patří nejen k nejzajímavějším českým studiím o Mizogučim vůbec, ale zejména ve svém závěru má zvláštní očistný charakter, který ji povyšuje na vysloveně meditativní text. Nostalghia.cz si pokládá za čest, že na svých stránkách může tento text poprvé představit českým čtenářům.


4. srpna 2005
Komplex myšlenek a úvah režiséra Karla Vachka Zázrak je logický, protože je součástí světa vznikal v období práce na filmu CO DĚLAT?... Autor se sice obšírně zmiňuje o svém filmu, ale jeho myšlenky postupně nabírají obecnější podobu a stávají se svébytnou úvahou o lidském bytí, filosofii, tvorbě nebo o filmu jako takovém. Ač se možná leckomu mohou místy zdát Vachkovy názory příkré, nelze jim upřít místy až fascinující jasnozřivost a promyšlený systém, který z celého textu činí obdivuhodnou stavbu. Text, který nebyl doposud nikde publikován, zveřejňuje Nostalghia.cz v den 65. režisérových narozenin.


21. března 2005
Analytická studie Petra Málka Deník venkovského faráře s podtitulem Kinematograf Roberta Bressona, byla publikována ve sborníku Iluminace 10, 1998, č. 2 (30) na stranách 5-35. Vedle detailního rozboru základních stavebních prvků Bressonova filmu, přináší také srovnání filmové a literární podoby tématu a v závěrech se dostává až k definicím Bressonova kinematografu, originální filmové metody, poprvé Bressonem důsledně uplatněné právě v DENÍKU. Málkova analýza tak patří k našim nejhlubším a nejrozsáhlejším bressonovským textům. I z tohoto důvodu si pokládám za čest, že na stránkách Nostalghia.cz může být tento text umístěn. Autorovi touto cestou ještě jednou děkuji za souhlas s publikací.


10. prosince 2004
První část studie Ado Kyroua Luis Buñuel přibližuje Buñuelovo dětství a mládí až do okamžiku, kdy uvedl ANDALUSKÉHO PSA.


10. listopadu 2004
Bressonovy Poznámky o kinematografu jsou jednou z nejpozoruhodnějších knih o filmu, jaké kdy byly napsány. Skloubením režijních postřehů, dojmů a deníkových zápisků vznikl neopakovatelný text, který vypovídá nejen o slavné režisérově tvůrčí metodě, ale je i pozoruhodným duchovním zastavením.


7. října 2004
Dvě vzpomínky a zároveň osobní vyznání Wima Wenderse světu filmů Jasudžira Ozua, který se snažil zachytit ve svém cestovatelském dokumentu Tokyo-Ga.


7. září 2004
Pozoruhodná studie Petra Málka Variace na téma Viscontiho Smrti v Benátkách vznikla ve své první verzi již před více než 10 lety. V roce 1995 ji autor pro sborník Iluminace podstatně rozšířil a doplnil. Dodnes patří k nejanalytičtějším textům, které se tomuto Viscontiho snímku věnují a rozkrývají často pozoruhodné souvislosti a vazby.


23. srpna 2004
Od 13. srpna je na stránkách o Luisi Buñuelovi vyvěšen text Václava Holance Mezi deníkem a předmětem touhy, rozebírající šest filmů vzniklých ze spolupráce Luise Buñuela a J.-C. Carriéra.


3. července 2004
Na počátku 90. let publikoval Milan Klepikov (alias Milan Doinel) na stránkách Iluminace text s názvem Střepy z Persony - v mnohém jedinečný soubor poznámek, postřehů a úvah (alias „střepů“), týkajících se Bergmanova filmu.


5. června 2004
Pozoruhodný text Sergeje Paradžanova Zpověď vznikl v období těsně po dokončení jeho „opus magnum“, filmu STÍNY ZAPOMENUTÝCH PŘEDKŮ (1964). Autor v něm rozkrývá nejen některé detaily realizace filmu, ale rovněž se vyznává z hluboké vnitřní proměny.


28. dubna 2004
Filozof, pedagog a filmový odborník Karel Thein je autorem textu Skutečnost bez možností, který pochází z jeho vynikající knihy filmových esejů Rychlost a slzy.


26. března 2004
Studie Zdeny Škapové Literární a filmová podoba Markety Lazarové patří bezesporu mezi nejdůležitější analytické práce o filmu MARKETA LAZAROVÁ.


15. března 2004
Stať Stephena Prince Rašomon je pozoruhodně koncentrovaným textem, vyjmenovávajícím všechny zásadní rozměry Kurosawova filmu.


16. ledna 2004
Felliniho stránky obohaceny o Cieslarovo „zastavení“ nad SLADKÝM ŽIVOTEM...


8. prosince 2003
Na stránky o Michelangelu Antonionim byl umístěn text Jiřího Cieslara Zvětšenin.


11. listopadu 2003
Doposud jediná domácí samostatně vydaná práce o Robertu Bressonovi autorky Zdeny Škapové byla k dnešnímu dni zpřístupněna na Bressonových andělských stránkách.


5. listopadu 2003
Několik krátkých sentencí Erica Rohmera podává pod názvem Film není řeč podivuhodně stručnou a výstižnou charakteristiku jeho filmů.


10. října 2003
Na buňuelovských stránkách byl publikován zajímavý článek Milana D. Klepikova Boží opozice, který nese podtitul „materiál k eseji“. Článek je převzat ze sborníku Iluminace se souhlasem autora.


22. září 2003
Obsáhlá analýza Paradžanovova filmu BARVA GRANÁTOVÉHO JABLKA (1969) byla poprvé publikována jako součást knihy Vladimíra Suchánka Topografie transcendentních souřadnic filmového obrazu, která vyšla v letošním roce v univerzitním nakladatelství v Olomouci (o knize více na Nostalghia.cz ve zprávě z 9. 3. 2002). Samostatně text nikdy publikován nebyl a server Nostalghia.cz jej pro zveřejnění na těchto stránkách získal exklusivně od autora.


20. září 2003
V pravém horním rohu menu se objevilo krátké vyjádření autorů těchto stránek ke shodě jejich názvu (Myslet filmem) s podtitulem Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě, který s tímto termínem pracuje již několik let. Shoda náhodná, nezáměrná a po vzájemné výměně emailů obou stran snad i akceptovaná.


4. září 2003
Pozoruhodná recenze Olmiho filmu STROM NA DŘEVÁKY z pera Zdeny Škapové.


7. srpna 2003
Překlad úvah Jacquese Rivetta nad některými filmy, doplněný překladatelovou (M. Doinel) reflexí Rivettova filmu TAJEMSTVÍ OBRANY.


3. srpna 2003
Reflexe C. Th. Dreyera Stvoření mystéria, vracející se k práci na UTRPENÍ PANNY ORLEÁNSKÉ.


18. července 2003
Čtvrtá (a poslední) část studie Stanislavy Přádné Čtyřikrát dva: Saura - Chaplinová.


18. června 2003
Třetí část studie Stanislavy Přádné Čtyřikrát dva: Bergman - Ulmannová.


3. června 2003
Text práce Jana Bernarda Pier Paolo Pasolini.


16. května 2003
Druhá část studie Stanislavy Přádné Čtyřikrát dva: Antonioni - Vittiová.


5. května 2003
Myslet filmem vypuštěno do světa internetu. Šťastnou plavbu...
* * *
TOPlist


© 2002-2024 Nostalghia.cz
© 2002-2024 Petr Gajdošík

[Facebook] [Twitter]