Aktuality 2004 [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008]
31. prosince 2004

A na závěr roku jsem si nechal malou, ale hezkou kuriozitku. Při všemožném prohledávání internetu, se podařilo najít i ruskou stránku rosastro.ru. Podle ní se na obloze nachází hvězda, která nese jméno Andrej Tarkovskij. Lokalizuje se do souhvězdí Berana (Aries) a své jméno získala v roce 2002, tedy v roce 70. výročí Tarkovského narození. Výběr souhvězdí není náhodný, protože Tarkovskij se narodil právě ve znamení Berana. Podle výše uvedených stránek má hvězda identifikační číslo AP092-556, koordináty jsou 29,228 a 13,05619, velikostní třída 16. (Podotýkám, že nejsem v astronomii zběhlý, takže tyto termíny a údaje možná neuvádím přesně tak, jak by se slušelo.) Dotazem u odborníků jsem se ale dozvěděl, že v žádném případě nejde o oficiální a mezinárodně uznávanou evidenci, ale o jednu z mnoha "podvodných" firem, které pojmenovávají hvězdy, obvykle za úplatu. Jediná uznávaná autorita v tomto oboru je Mezinárodní astronomická unie, která má jako jediná právo pojmenovávat nebeská tělesa či jejich části. Ta ale nic takového neumožňuje. Je sice možné, že nějaká společnost takto hvězdu pojmenuje, nicméně astronomové tento postup neuznávají. Dále jsem se dozvěděl, že hvězdám se dnes již jména neudělují, mj. i proto, že všechny jasné hvězdy jsou již dávno pojmenovány. Hvězdné katalogy označují hvězdy jejich polohou na obloze. Údaje uvedené na ruské internetové stránce jsou zjevně záměrně jiné, aby nemohly byt konfrontovány s polohami skutečných hvězd. Přesto toto kuriozní pátrání přineslo určitý výsledek. Jak jsem se dále dozvěděl, existuje planetka s číslem 3345, která nese jméno Tarkovskij a pohybuje se mezi Marsem a Jupiterem. Na serveru www.planetky.cz si můžete nechat zobrazit podrobnější údaje o této planetce, včetně grafického (pohyblivého!) znázornění její dráhy (do dialogového okna vepište "Tarkovskij" nebo "3345"). Takže Tarkovskij je opravdu na nebesích... ;-)
[Za upřesnění děkuji Jiřímu Duškovi z Hvězdárny a planetária M. Koperníka v Brně a Pavlovi Suchanovi z České astronomické společnosti.]

Touto kuriozitkou se také pro rok 2004 loučím se všemi návštěvníky těchto stránek. Přeji Vám vše nejlepší v novém roce 2005 a doufám, že Vám Tarkovského stránky budou i v nadcházejícím roce přinášet cenné informace a zprávy. Přeji Vám vše dobré...
29. prosince 2004

Před osmnácti lety zemřel v Paříži Andrej Tarkovskij.

27. prosince 2004

K dnešnímu dni byla zprovozněna další rekonstruovaná část těchto stránek a to v oddílech Život a Filmy (též viz výše v menu), kde byla inovována stránka ke každému filmu (studentské filmy, Válec a housle, Ivanovo dětství, Andrej Rublev, Solaris, Zrcadlo, Stalker, Tempo di viaggio, Nostalgie a Oběť) a stránka se soupisem cen, udělených filmům Andreje Tarkovského. Současně byly znepřístupněny vstupní stránky do sekcí Bibliografie, i-texty, Galerie a Odkazy, které již v původní podobě nemohou být funkční. Jejich nová podoba snad na sebe nenechá dlouho čekat.

22. prosince 2004

Na jedné z brněnských divadelních scén, která nese název Divadlo 7 a půl (www.7apul.cz) měla 3. prosince premiéru divadelní hra Stalker Walker, která vznikla na motivy knihy bratří Strugackých, ale především filmu Andreje Tarkovského. Scénář divadelní adaptace společně s Katarinou Koišovou napsal Petr Štindl, který představení také režíruje. Podle kratičké recenze ve Filmových listech (Dora Viceníková, Návrat Stalkera po čtvrt století, Filmové listy č. 6, 15. 12. 2004, s. 12) je divadelní adaptace více než knize bližší duchu Tarkovského filmu. Režisér "eliminuje atributy science fiction a zdůrazňuje rovinu disputace mezi třemi postavami... Rozhovory se odehrávají ve vyprázdněné scéně s filmovou projekcí na horizontu... Po vzoru Andreje Tarkovského se i zde stává hojně zastoupeným živlem voda..." Na druhé straně ale jsou zřetelné i výraznější rozdíly mezi filmem a divadelní hrou, především v pojetí hlavní postavy. "Na rozdíl od filmu však v této divadelní adaptaci dochází ke zjednodušení ústřední postavy. Kdo se stává vnitřně nejbohatším... je postava Spisovatele, který nejzřetelněji zrácí sebedůvěru ve prospěch pokání." Do konce tohoto roku již žádné představení plánované není, nejbližší možnost divadelní hru shlédnout mají zájemci v pátek 14. ledna 2005 v Divadle 7 a půl, Sukova 4, Brno (od 19.30 hod.)

Pan Thorsten Botz-Bornstein, absolvent studií filologie, filozofie a strukturalismu na univerzitě v Münsteru, na pařížské Sorboně a v Oxfordu, zaslal Nostalghia.cz informaci o několika svých nových textech, úzce se dotýkajících díla Andreje Tarkovského. V obsáhlé studii Aesthetics and Mysticism: Plotinus, Tarkovsky, and the Question of "Grace"? (In: Transcendent Philosophy 2, s. 219-236, Dec. 2004) se zabývá styčnými body pozdně antické estetiky v Plotínově filozofii a v díle Andreje Tarkovského. Text je v anglickém jazyce dostupný na internetu ve formátu PDF. Druhý text nese název Realism, Dream, and "Strangeness" in Andrei Tarkovsky (In: Film-Philosophy, International Salon-Journal, Vol. 8, No. 38, November 2004, ISSN 1466-4615) a jde o analýzu pojetí filmového času ve filmech Andreje Tarkovského, zejména v kontrapunktickém vztahu k filmům Sergeje Ejzenštejna. Protože oba texty patří mezi teoreticko-filozofické práce, hloubavější čtenáře odkazuji také na osobní stránky pana Thorsten Botz-Bornsteina, kde najdou texty týkající se nejen Andreje Tarkovského, ale i duchovně spřízněných tvůrců (Sokurov).

Dovoluji si zde upozornit všechny potencionální organizátory filmových představení, že v příštím roce vyprší monopoly na poslední dva Tarkovského filmy v naší oficiální distribuci, a to na Zrcadlo (do 30.9.2005) a Solaris (do 31.12.2005). S největší pravděpodobností budou tedy v následujícím roce všechna představení těchto filmů pro diváky z různých koutů Čech a Moravy poslední příležitostí spatřit je na filmovém plátně. Co na poli Tarkovského filmů vymyslí naše distribuce v následujících letech?

1. prosince 2004

Z Tarkovského několikaletého zápasu o uvedení Andreje Rubleva na plátna kin se v tisku postupně vynořují nové, doposud nepublikované dokumenty. Naposledy se Nostalghia.cz tomuto tématu věnovala podrobně v létě t. r. (viz níže zpráva z 24. července). Nyní se na těchto stránkách objevuje další zajímavý dobový dokument, první český překlad Tarkovského dopisu A. V. Romanovovi, který v roce 1967 zastával funkci ředitele Goskina. Pod překladatelským názvem Neberte nám Rubleva (samotný dopis je psán bez titulu) jej pro Nostalghia.cz exklusivně přeložil Miloš Fryš.

17. listopadu 2004

V jakémsi improvizovaném diskusním fóru na již velmi dlouho rekonstruovaných stránkách o Andreji Tarkovském na serveru skywalking.com se 13. listopadu 2004 objevil příspěvek podepsaný Nick Cave. Ano, jde o jednoho z protagonistů Wendersova andělského filmu Nebe nad Berlínem, dedikovaného mj. i Andreji Tarkovskému. V podrobněji nesledovatelné diskusi zde Nick Cave mj. o Tarkovském píše:

"... Ale teď vážně, můj život by bez jeho filmů byl mnohem prázdnější. Se smutkem postrádám jeho génia. Můj nejoblíbenější film všech dob je Nostalgie. Qiangu Huangu, doufám, že ho bereš jako režiséra! Nikdo neviděl ´Japon´, myslím, že se to tak jmenuje. Je to mexický hraný film - pocta jemu. Já jsem udělal Abattoir Blues."
[překlad Miloš Fryš]
Znalci Caveovy tvorby jistě vědí, že Abattoir Blues je název jeho posledního alba (resp. půlnázev dvojalba, jehož druhá část nese titul The Lyre od Orpheus).


Institut Andreje Tarkovského oznámil, že uvedení nových francouzských knih s texty Andreje Tarkovského o nichž jsem informoval 10. října (viz níže), proběhne 23. listopadu v Paříži. Informační dopis kromě toho zmiňuje několik aktivit Institutu v blízké budoucnosti. Pro všechny zájemce o Tarkovského dílo bude jistě zásadní informace, že v únoru 2005 se slibuje zpřístupnění digitalizovaného soukromého archivu Andreje Tarkovského, uloženého ve Florencii. Co přesně se pod pojmem "zpřístupnění k bádání" ale skrývá, se zatím neuvádí. Detaily ověřuji a o výsledcích budu informovat. Z aktivit, které by mohly zaujmout tuzemského zájemce pak stojí jistě za upozornění výstava fotografií Instant Light, vycházející z Tarkovského stejnojmenné knihy (viz recenze na Nostalghia.cz). Výstava bude otevřena v roce 2005 v Paříži a je prezentována jako European tour! Co kdyby se tak nějaký český galerista zkusil do projektu zapojit! Kontakt na organizátory z Institutu je emailem: arsenevitch@wanadoo.fr. Písemnou adresu zašlu na požádání.
30. října 2004

Před časem jsem na těchto stránkách informoval o zbourání domu na Ščipkovské ulici, v němž žila několik desetiletí Tarkovského rodina (viz článek Zbourali dům Andreje Tarkovského). Díky pátrání stálého spolupracovníka Nostalghia.cz Michala Petříčka byla na internetových stránkách I-stroy.ru nalezena zpráva, že dům bude znovu postaven (vlastně se nejednalo o zbourání, ale o rozebrání) a bude v něm otevřeno muzeum Andreje Tarkovského. Dům má být rekonstruován do podoby, jakou měl v době kdy jej obýval Andrej Tarkovskij a jeho rodina. Podle rozhodnutí moskevské radnice by měly být všechny práce hotovy do konce roku 2004!

28. října 2004

Před dvěma týdny byla zveřejněna informace o chystaném americkém vydání Tarkovského filmu Tempo di viaggio na DVD společnosti Facets Video (viz níže zpráva z 3. října). Tento zajímavý dokument, natočený Tarkovským v průběhu příprav Nostalgie, se na DVD zatím objevil jen ve zpackaném boxsetu Nostalgia společnosti Artificial Eye (2002) - viz recenze. Opravy tohoto nepovedeného vydání jsme se zatím nedočkali (pracuje se na něm, ale neustále se komplikuje práce na špatné zvukové stopě). Jednou z chyb, které má pro nové vydání Artificial Eye již vyřešenou, je špatný překlad některých dialogů z Tempo di viaggio do angličtiny a špatné načasování titulků. Správci stránek Nostalghia.com chtěli předejít tomu, aby se stejné chyby opakovaly i na samostatném americkém vydání a proto upozornili vydavatele na problémy v titulcích, neboť společnost Facets používá identickou titulkovou sadu, jakou měla na počátku AE. Současně s tím jim zaslali i seznam inkriminovaných míst (identický, jaký má k dispozici AE). Druhým technickým úskalím pak bude převod filmu z evropského systému PAL do americké barevné normy NTSC, která pracuje s jiným počtem snímků. Při nedůsledném přepisu obrazu může při sledování filmu docházet k rušivým skokům či kmitání. Žel bohu, ze strany společnosti Facets se od poloviny října zatím nikdo neozval (zatímco spolupráci s Artificial Eye si na Nostalghia.com nemůžou vynachválit), takže výsledná kvalita amerického vydání je nejistá. Pokud jste tedy uvažovali o zakoupení tohoto vydání, raději oželte případné pre-orderové slevy, dokud se situace nevyjasní.

19. října 2004

Stojaté vody přestavby těchto stránek se opět líně pohnuly a přinesly inovovaný katalog nosičů s filmy Andreje Tarkovského. Naleznete jej v horním menu ve volbě Média. Obsahuje aktualizované a nově setříděné záznamy všech zjištěných DVD, VHS, VCD, LD a CD s filmy, dokumenty nebo jinými záznamy se vztahem k Andreji Tarkovskému. V následujících dnech budou ještě doplňovány či upřesňovány některé linky na podrobnější články či aktualizované odkazy na externí sajty. Za upozornění na nefunkční odkazy děkuji. Přehlédnutí nevylučuji, je toho víc než jsem před rekonstrukcí čekal.

Smutná galerie fotografií trosek moskevského domu, kde rodina Tarkovských bydlela po několik desetiletí (na Ščipce) je k prohlédnutí na adrese city.kitp.ru/tark. Autor Nikita Pavlov stihl dům ještě vyfotit před jeho demolicí letos v létě (viz článek Zbourali dům Andreje Tarkovského na Nostalghia.cz).

10. října 2004

Čas obrazů. Institut Andreje Tarkovského v Paříži připravil na druhou půli října a většinu listopadu (12. října - 23. listopadu) sérii projekcí Tarkovského filmů, která nese ve francouzštině název Temps d'images - Čas obrazů. - Publikace programu filmových projekcí je zde irelevantní, ale za zmínku jistě stojí prezentace nových knih, která se v rámci přehlídky uskuteční. 12. listopadu budou prezentovány knihy Andrei Tarkovski: Récits de jeunesse, což je možné přeložit jako "Příběhy mládí". Kniha je prvním vydáním doposud nepublikovaných pěti Tarkovského povídek, které napsal jako mladý student, soudě podle názvů poznamenaný svou účastí na sibiřské geologické expedici (povídky Noc před odjezdem, První sníh). Podle editorů (do francouzštiny přeložila Cécile Giroldiová, knihu vydává Philippe Rey) se povídky vyznačují velikou mírou vizuálnosti v obrazech sněhu, oblohy a tajgy. Svazek přináší také zatím nepublikované básně a zamyšlení nad rodinnými fotografiemi (Náhrdelník). S největší pravděpodobností jde o texty, které doposud ležely jen v rukopisné pozůstalosti Andreje Tarkovského. Ve stejný den bude představena také kniha Andrei Tarkovski: Lumiere instantanée, což je francouzská mutace knihy fotografií, o níž jsem zde psal 26. září (viz níže). V úterý 23. listopadu pak proběhne představení nového francouzského vydání Tarkovského Deníků Journal de Tarkovski, které vyjdou v ediční řadě Cahiers du cinéma (brož., 500 stran, ISBN 2866423739, cena: 28,50 Euro). Reedice bude oproti předchozímu francouzskému vydání rozšířena o 100 stran Tarkovského poznámek a postřehů, napsaných v Itálii během přípravných prací na Nostalgii. Knihu uvede její editor Philippe Rey. - V rámci přehlídky bude uvedeno také divadelní představení Solaris v režii Martina Wuttkeho. Představení je ozvěnou díla Stanislawa Lema a Tarkovského filmu a zkoumá psychické metamorfózy člověka tváří v tvář neznámému.
[Za pomoc s překlady francouzského zdroje děkuji Miloši Fryšovi]

Podle francouzského Amazonu je na listopad ohlášeno také vydání knihy L'apocalypse et autres écrits spirituels, jejímž editorem je opět Philippe Rey (brož., ISBN 2848760249, cena: 15,20 Euro). Kniha obsahuje texty Andreje Tarkovského, ale jaký je její vztah k výše uvedeným publikacím zatím není možné z internetu zjistit. Musíme si ještě pár dní počkat.

Ke zprávě z 30. září (viz níže) o maďarském vydání DVD s Andrejem Rublevem jsem doplnil náhled obálky, která kopíruje původní obal z Ruscica.

3. října 2004

Americká společnost Facets Video uvede 23. listopadu na trh DVD s Tarkovského filmem Tempo di viaggio (1983). Disk nebude regionálně kódován a v balení bude přiložen i booklet obsahující rozhovor s Toninem Guerrou a esej italského filmového kritika Alberta Crespiho. Anglický název disku zní Voyage in Time a v souladu s firemní praxí lze očekávat, že anglické titulky budou nevypínatelné, natvrdo v obrazu. Vzhledem k ceně, šplhající skoro ke 30 dolarům tak lze těžko očekávat větší vlnu zájmu z Evropy, kde tento film vyšel na (jinak silně nepovedeném) dvoudiskovém vydání Nostalgie (Artificial Eye).

30. září 2004

Tak už i v osmimiliónovém Maďarsku se dočkali Tarkovského DVD! Konkrétně dvojdisku s Andrejem Rublevem, jehož vydání je zde ohlášeno na 12. října. Podle maďarského eshopu Xpress.hu bude disk vybaven ruským a francouzským zvukem v DD 5.1, volitelně také maďarským dabingem v DD 2.0 nebo titulky (maďarsky, anglicky, rusky). Na dvojdisku bude klasická distribuční verze filmu o délce 178 minut, na druhém disku budou navíc textové filmografie, fotogalerie, záběry z natáčení filmu a rozhovor s Jurijem Nazarovem (představitel Velkého a Malého knížete). Veškerá specifikace svědčí o tom, že jako master posloužil maďarskému vydavateli (studio MOKÉP) dvojdisk z Ruscica. Pikantní na tom všem je, že Ruscico ve svém původním vydání nemělo ani zvukovou, ani titulkovou maďarskou podporu. Maďaři tedy na tom byli stejně jako Češi. Jen se u nich nyní konečně našel někdo, kdo si troufl disk koupit a vydat jej v národní mutaci. Myslím, že k Visegradu můžou směřovat jen naše závistivé zraky. [Za upozornění děkuji Petrovi ze Zóny]

26. září 2004

Konečně se mi do rukou dostala kniha Instant Light Tarkovsky Polaroids, složená z fotografií, které Tarkovskij nafotil svým Polaroidem v letech 1979–1984. Všem zájemcům je určen její podrobný popis v samostatném článku.

Tak už i na Islandu si vydají knihu o Andreji Tarkovském! Na srpen příštího roku zde bylo ohlášeno vydání knihy skupiny islandských teologů a filmových kritiků (!) o Andreji Tarkovském a jeho filmech. Publikace bude členěna do dvou částí, v první budou články filmově-kritického zaměření, druhá část bude interpretovat Tarkovského filmy z teologické perspektivy. Většina autorů je členy islandského sdružení Deus ex cinema. Kniha bude psána v angličtině a pokud se cítíte povolání k této problematice přispět, můžete se ozvat islandským organizátorům na email thorkell@gmail.com.

20. září 2004

Občanské sdružení Střed na okraji, jehož jedním působištěm je také klub P. M. S. v samém centru Prahy, připravilo na přelom let 2004/2005 cyklus přednášek-seminářů, které se pod názvem Hledání hieroglyfu bytí věnují filmové tvorbě Andreje Tarkovského. Podrobnosti najdete v článku na samostatné stránce.

4. září 2004

Pro českého čtenáře jde zdánlivě o nevýznamnou zprávu: v Helsinkách probíhá od konce srpna festival ruské kultury, mj. se na něm prezentuje kolekce filmů Andreje Tarkovského (Zrcadlo, Stalker, Solaris, Nostalgie, Andrej Rublev, včetně krátkých studentských prací). V krátké zprávě o helsinském festivalu mne ale zaujala informace, že v Tarkovského přehlídce je zařazena, nově restaurovaná kopie Andreje Rubleva, v programu ale nazývaná Passions Over Andrei (1966) s délkou 205 min (srovnej program). Pokud se nemýlím, tak je to po mnoha letech poprvé, co by byla kopie s delší verzí Andreje Rubleva uváděna opět na veřejném fóru, navíc v zahraničí.

Na stránkách Nostalghia.com se objevilo obrazové srovnání "barevné epizody" Andreje Rubleva z DVD od společnosti Criterion Collection a z nově restaurované kopie téhož filmu z Mosfilmu. Obojí pak lze porovnat i se skenem obrazové předlohy z publikace Michajla Vladimíroviče Alpatova o ruském ikonomalířství.

24. července 2004

Historie vzniku Andreje Rubleva je plná žádostí o souhlas, zamítnutí, návrhů na opravy či snah o úplný zákaz filmu. Bylo to několikaleté martýrium, které podstoupil nejen Tarkovskij, ale i řada těch, kdo jeho film na různých úrovních obhajovali. Několik let trvající zápas o vznik, podobu a uvedení filmu pak vnesl do často citovaných faktografických údajů řadu zmatků. Na Nostalghia.cz se tak nově publikovaná choronologie vzniku filmu pokouší alespoň částečně přiblížit sled událostí vedoucích od prvních záměrů realizace až k dokončení první schválené kopie. Následně publikuji také překlad fascinujícího stenografického záznamu ze schůze předsednictva uměleckého sovětu Mosfilmu z 31. května 1967, kde byla vedena zajímavá diskuse nad filmem a možnostmi jeho schválení. Závěrem pak k těmto dvěma překladům připojuji i text anonymního dopisu, který má likvidační charakter a přibližuje "myšlenkové" pozice kritiků filmu. Všechny tři texty pocházejí z nedávno vydané knihy P. D. Volkovové Arsenij i Andrej Tarkovskije, o níž jsem se zde před časem zmiňoval (viz níže zpráva z 28. června) a pokud vím, nebyly v češtině doposud publikovány.

4. července 2004

V těchto dnech (2.-7. 7.) probíhá v Londýně přehlídka ruských filmů, kterou připravil britský Instit moderního umění ve spolupráci s Mosfilmem. V kolekci špičkových snímků především ze sovětské éry (Jeřábi táhnou, Balada o vojákovi, Jdi a dívej se! aj.) je samozřejmě i film Andreje Tarkovského Andrej Rublev. Jedná se o nově restaurovanou verzi, kterou začátkem tohoto roku předvedl Mosfilm (viz níže zpráva z 11. března). Snad se tedy po uvedení na Londýnské přehlídce dozvíme i více o technické podobě restaurovaného filmu. Na stránkách londýnského Institute of Contenporary Arts (ICA), kde projekce probíhají, se uvádí, že restaurovaná verze (v délce 189 minut) má zvuk v Dolby Stereo, což by byla příjemná zpráva pro ty, kdo se obávali, že zvuk bude nově remixován do DD 5.1.

V roce 1999 vydal Eduard Artěmjev na samostatném CD hudbu, kterou zkomponoval k Tarkovského filmům Solaris, Zrcadlo a Stalker. V roce 2002 došlo k reedici CD, která je navlast stejná jako první vydání, víceméně kosmetických úprav se dočkal jen booklet. Právě toto nové vydání se mi nyní dostalo do rukou. A protože po prvním poslechu mohu konstatovat, že to není klasický soundtrack, přináším podrobnější recenzi disku v samostatném článku.


V programu letošní Letní filmové školy v Uherském Hradišti (23.7. - 1.8.2004) se v cyklu Film a dětství objeví také Tarkovského snímek Ivanovo dětství (1962). Stejný cyklus pak uvede rovněž famózní Zvjagincevův debut Návrat (2003), který bývá právě s Tarkovského prvním filmem často srovnáván. Režisér Andrej Zvjagincev již rovněž potvrdil i svou osobní návštěvu Uhreského Hradiště. Více k LFŠ na www.lfs.cz.

1. července 2004

Zbourali dům Andreje Tarkovského - název článku, který hovoří za vše a skoro není třeba k němu něco dodávat. Rusko je prostě zemí nevyzpytatelnou, která vždy překvapí! Tentokrát to odneslo jedno neoficiální poutní místo. A to zrovna v době, kdy se koná moskevský filmový festival (sic!). V souvislosti s nedávno publikovanou závětí Andreje Tarkovského se skoro zdá, že památka ruského režiséra nebude mít v jeho vlasti pokoj ani po smrti...

28. června 2004

Tři vcelku nové knižní tituly mi před časem obohatily polici s tituly vztahujícími se k Andreji Tarkovskému. O první z nich, knize P. D. Volkovové Arsenij i Andrej Tarkovskije (vyd. Zebra E, Moskva 2004, 383 s., ISBN 5-94663-117-9) se podrobně rozepisuji v samostatné anotaci.

Další dva tituly přijdou na řadu časem. Kniha petrohradského filozofa Igora Evlampieva (mj. autora knih o světě Dostojevského románů nebo o historii ruské metafyziky 19. a 20. století) s názvem Chudožestvennaja filosofija Andreja Tarkovskogo (vyd. Aletejja, Petrohrad 2001, 348 s., ISBN 5-89329-443-2) se snaží proniknout do filozofického kosmu Tarkovského filmů, které zde autor podrobuje široké analýze významů a vzájemných souvislostí. Mezi písmem hustě potištěnými stranami je také několik nepříliš kvalitních fotografických příloh, jenž tvoří záběry z Tarkovského filmů. V závěru je připojena Tarkovského stručná filmografie.


Autorem třetí knihy je Nikolaj Boldyrev. Jeho práce Stalker ili trudy i dni Andreja Tarkovskovo (vyd. Ural L.T.D., Čeljabinsk 2002, 382 s., ISBN 5-8029-0254-X) je obsáhlou biografií, přibližující Tarkovského životní osudy nejen na základě doposud publikovaných údajů, ale rovněž díky autorově vlastnímu studiu dalších pramenů a zdrojů informací. Jako jedna z mála knih ruské provenience obsahuje Boldyrevova práce i poznámky a odkazy na jiné zdroje, citace z tisku nebo z dokumentů. Fotografická příloha obsahuje vedle známých i několik doposud nepublikovaných fotografií nebo kreseb. V závěru je připojeno několik drobných biografií osobností, které byly Tarkovskému lidsky nebo profesně velmi blízko.

Anotace obou knih s přiblížením jejich obsahu snad napíšu v průběhu léta...

21. června 2004

Recenze videokazety Neznámý Tarkovskij je rovněž bližším seznámením s Tarkovského obdobím studia na VGIKu, především se dvěma studentskými filmy Zabijáci (1956) a Dnes propustka nebude (1958). K recenzi jsem připojil i samostatnou stránku, shrnující podstatné údaje o Tarkovského obou studentských filmech.

7. června 2004

Lizard, ruský vydavatel filmů na VHS a DVD, uvedl na trh nové dvoudiskové vydání Andreje Rubleva. Informace k disku jsou skoupé i na oficiálním sajtu Lizard Cinema Trade, podle kterého je film na disku s plně restaurovaným obrazem a zvukem v DD 5.1 (rusky, jiné zvukové stopy ani titulkové sady na disku nejsou). Je-li nějaká souvislost mezi tímto vydáním a nedávnou restaurací Andreje Rubleva v Mosfilmu (naposledy viz níže 11. března) není zřejmé, ale je to pravděpodobné. Uváděná délka 180 minut signalizuje, že se jedná se o distribuční verzi filmu, obrazový formát uveden není, stejně jako případné bonusy. Boxset není regionálně kódován. Přibalen je čtyřstránkový leták. Větší náhled obálky nabízí nostalghia.com

31. května 2004

V úterý 1. června bude v Británii uvedena do prodeje již dlouho ohlášená kniha fotografií Andreje Tarkovského Instant Light, Tarkovsky Polaroids (viz níže zpráva z 13. 4. 2004). Na webu deníku The Guardian se objevilo několik ukázek z knihy, kde fotografie Andreje Tarkovského komentuje jeho syn Andrej. Na britském Amazonu je kniha v pre-orderu za 11,16 Liber.

28. května 2004

K nedávné zprávě o ruském DVD s filmem Oběť (viz níže zpráva ze 17. května) nyní připojuji čerstvou informaci o ruském vydání Nostalgie, které připravilo samozřejmě Ruscico. Protože se z pohledu vydavatele jedná o dovozový film, je vydání omezeno jen na Region 5, jak je tomu u Ruscica v případě dovozových titulů obvyklé. Výbava disku, stejně jako původ masteru a jeho kvalita jsou zatím neznámé. Větší náhled obalu získáte zde.

Současně se po dlouhé době objevily informace o již velmi dlouho ohlášeném 3DVD s Nostalgií, informace nijak potěšitelné. Vydání je opět odsunuto, tentokrát na říjen. Důvodem jsou potíže se zvukovou stopou. Podle Nostalghia.com je optický záznam zvuku dodaný italskou televizí RAI v desolátním stavu (jak dokazuje DVD z Artificial Eye) a proto se hledá kvalitnější zvuková stopa (mimochodem i v Rusku). Ano, i takové mohou být osudy relativně "nedávno" natočených filmů.

26. května 2004

Společnost Přátelé Institutu Andreje Tarkovského (Amis de L'Institut Andrei Tarkovski's) v Paříži zaslala Nostalghia.cz zpravodaj s několika zajímavými informacemi. Tou nejhlavnější je pozvánka na již druhé setkání, které proběhne 27. června 2004 v Galerie nationale du Jeu de Paume, 1 place de la Concorde, Paris. (To první, zakládací, se odehrálo 10. prosince 2003 v Paříži.) Součástí programu bude také projekce snímku Alexandra Sokurova Moskevská elegie (1988), dokumentu věnovaného Andreji Tarkovskému. Dále se zmiňuje několik již vcelku známých informací: vydání Tarkovského knihy fotografií ve Velké Británii, Německu a Francii; již v loňském roce ohlášené nové vydání Zapečetěného času, které ve Francii připraví Cahiers du cinéma (předpokládaná cena 12 Euro); příprava nové edice Tarkovského deníků (opět Cahiers). Z několika dalších zmíněných aktivit je třeba zmínit spoluúčast na restauraci negativů šesti Tarkovského filmů uložených v moskevských archivech a zejména - kompletní digitalizace osobního Tarkovského archivu uloženého ve Florencii! Text celého dopisu ve formátu Word si můžete přečíst zde: anglicky l francouzsky.

19. května 2004

Ruský internetový deník Mosnews.com přinesl (kolikátého) rozhovor s polským spisovatelem Stanislawem Lemem. Hlavním tématem rozhovoru byly sice aktuální světové problémy a dobývání kosmu, ale v závěru se reportér lehce dotkl i dvou filmových adaptací Solaris. Spisovatel podle svých slov viděl jen druhou část Tarkovského filmu, americkou adaptaci neviděl (a ani nechce), ale četl o ní hodně recenzí. Jediný rozdíl mezi oběma filmy spatřuje v tom, že Tarkovskij měl podle něj velký talent, zatímco Soderbergh je jen patetický. I přes vysokou částku, kterou dostal od Američanů za práva na Solaris, je rozhodnut neudělovat souhlas k adaptacím svých dalších knih.

Pražské kino Ponrepo se v pátek 21. května jistě zaplní zájemci o filmy Alexandra Sokurova. Od 20:00 hod. zde totiž bude v rámci již tradičního "Večeru Cinepuru" promítnut Sokurovův film Druhý kruh z roku 1990. Programová brožura kina k představení uvádí:

Pro Alexandra Sokurova film představuje (podobně jako např. pro Tarkovského či Bressona) svébytný druh umění, jehož prostřednictvím by se měl divák dobrat stavu hlubšího soustředění a zamyšlení. Tomuto záměru odpovídá i pozvolné plynutí Sokurovem pečlivě inscenovaných obrazů. Ve Druhém kruhu sledujeme takřka krok za krokem nezbytné úkony předcházející pohřbení těla mrtvého otce, které syn nachází při své poslední návštěvě. Křehkost duševního rozpoložení, v němž se mladý muž nečekaně ocitne, kontrastuje s chladnou syrovostí osiřelého bytu a věcnou rutinou na pohřebním rituálu zúčastněných úředníků. (jho)
17. května 2004

Idiot: téma, před pár dny zde nakousnuté krátkou zprávou o novém seriálu Vladimíra Bortka (viz níže 14. května), jsem nyní rozpracoval poněkud šířeji. Výsledkem jsou dva samostatné články. V prvním s názvem Téma Idiot se pokouším mapovat Tarkovského úsilí o realizaci tohoto Dostojevského románu ve filmu nebo v televizi. Druhý příspěvek Dostojevského Idiot jako televizní seriál shrnuje základní fakta k ruskému televiznímu seriálu Vladimíra Bortka.

Ve Španělsku se v poslední době knihám o Andreji Tarkovském daří. Po knize Rafaela Llana, vydané v loňském roce (viz níže 1. února), nyní vyšla další zajímavá práce, tentokrát od Antonia Mengse, která nese název Stalker, de Andrei Tarkovski. La metáfora del camino. V edici knih zaměřených na filmové umění ji vydalo madridské nakladatelství Rialp. Kniha má 134 stran a stojí 8,5 Euro. Podle přehledného obsahu se autor v knize zabývá podrobným rozborem děje, jednotlivých postav a jednotlivých filmových složek (obraz, hudba, dialogy ap.) Z českých čtenářů si knihu ve španělštině asi přečte málokdo, ale co takhle nějaký překlad?Poslední film A. Tarkovského Oběť (1985) se na DVD dostal už i v Rusku. Koncem roku 2003 uvedla disk na tamnější trh společnost Videoimpuls ve své ediční řadě ART. Disk je kódován pro Region 5 a informace o jeho výbavě jsou sporé a neověřené. Obsahuje švédskou a ruskou zvukovou stopu v DD 2.0, titulky uváděny nejsou. Stručné údaje z e-shopů hovoří ještě o formátu 1.33:1, což by byl podstatný ořez oproti 1.66:1. Tato informace ale není spolehlivá. Stejně tak není zřejmý původ masteru tohoto vydání. Cena disku se pohybuje na solidních 344 rublech, o kvalitě toho ale zatím příliš mnoho nevím. Ruský divák se tak z Tarkovského filmografie zatím nedostal k jedinému celovečernímu filmu, kterým je pro edice na DVD doslova zakletá Nostalgie.

Rekonstrukce těchto stránek, zahájená začátkem roku se protahuje víc než jsem si myslel. Důsledkem toho je, že prozatím většina celého sajtu, setrvávající ve starém designu, zůstává neaktualizována, neboť aktualizace doplňuji již jen do nových "faceliftů", které zatím nejsou připraveny ke spuštění. Všem horlivým zájemcům o dílo Andreje Tarkovského se za zpoždění omlouvám a slibuji nápravu tak brzo, jak jen to bude možné. Všechny současně můžu ujistit, že nejdůležitější novinky a aktuality jsou samozřejmě vždy provětrávány přes tuto úvodní stránku...

14. května 2004

Událostí roku 2003 nazývají někteří ruští recenzenti televizní seriál režiséra Vladimíra Bortka Idiot, natočený podle známého románu F. M. Dostojevského. Desetidílná televizní adaptace se v ruské televizi odvysílala v průběhu léta loňského roku a sklidila jednoznačný divácký ohlas a vesměs kladné kritiky a recenze. Režisér získal za seriál již několik cen, mj. také ruskou národní cenu Zlatý orel za nejlepší televizní seriál roku. Proč se o tomto zmiňuji na Tarkovského stránkách? K Dostojevského románové předloze měl Tarkovskij velmi intenzivní vztah a více než deset let se snažil přesvědčit kompetentní místa o smysluplnosti svého záměru k natočení adaptace Dostojevského Idiota. V jeho deníku se vyskytuje i jedno pozoruhodné místo. 1. února 1973: Něco mě napadlo: udělat Idiota pro televizi. V sedmi dílech. Barevně... Není to špatný nápad!. O televizní formě zamýšlené adaptace se Tarkovskij později zmiňuje ještě několikrát. Jak je vidět, režisér Bortko tak dal tvar záměru, nad nímž již před třiceti lety Tarkovskij uvažoval. V současné době se seriál s úspěchem vysílá na některých zahraničních televizích, v Rusku a v USA již vyšel ve čtyřdiskovém DVD boxsetu. Osobně jsem vznesl (možná naivní) telefonický dotaz do České televize, zda-li o nákupu tohoto seriálu neuvažují. Předpoklad byl správný: neuvažují. K seriálu i k Tarkovského záměru se na těchto stránkách brzy vrátím. [Update 17. května 2004. Viz výše!]

25. dubna 1986 došlo k havárii na 4. bloku jaderné elektrárny v Černobylu. Další historie událostí i oblíbená vizionářská souvislost se Zónou v Tarkovského filmu Stalker je dostatečně známa. Mladá Ukrajinka Jelena se 18 let po tragédii rozhodla projet celou uzavřenou a opuštěnou oblast kolem elektrárny na motocyklu a nafotografovat její dnešní stav. Její putování je přesvědčivě zachyceno na stránkách Ghost Town, které vám velmi doporučuji, protože zde uvidíte fotografie, za něž by se nemuseli stydět ani všichni tři Tarkovského kameramani, pracující postupně na Stalkerovi, dohromady. Zejména kapitola 6, kapitola 8 a nebo fotogalerie z "města duchů" jakoby z filmu vypadly...

13. dubna 2004

[Update 18.4.] Doposud nepublikovaná závěť Andreje Tarkovského je osobitou reflexí umělce, který ke konci svého života vnímal měnící se postoje sovětských úřadů a řady kolegů k jeho dílu jako nepřijatelný alibismus. Závěť vznikla necelé dva měsíce před jeho smrtí a teprve 2. dubna 2004 ji publikovala internetová verze deníku Izvestia.ru. Její český překlad na Nostalghia.cz je, pokud je mi známo, první.

Již tradičně proběhlo 4. dubna v rodišti Andreje Tarkovského v den jeho narozenin setkání spojené s kulturním programem. V rodném Tarkovského domě byla instalována výstava na téma filmu Zrcadlo, od jehož vzniku uplyne již třicet let. Otevření výstavky se účastnila také herečka Jelena Sanajevová, která sice v Tarkovského filmech nikdy nehrála, ale jejím manželem byl herec Rolan Bykov, známý rolí šaška v Andreji Rublevovi. Kolekce fotografií na serveru Nostalghia.com přibližuje tuto instalaci nejlépe:
kresba l  květiny l  dům l  panorama l  portrét 1 l  portrét 2 l  plakáty l  J. Sanajevová.

Druhý den proběhla v Ivanovu konference na téma "Oběť: symbolika a souvislosti" jíž se účastnila zejména řada studentů a duchovních. Nejvíce se hovořilo o Tarkovského filozofii v souvislosti s klasickou i moderní literaturou, hudbou a veškerým kulturním děním v současném Rusku.


Konečně se objevily přesné, a doufejme že definitivní, informace o několika připravovaných zahraničních edicích knihy Tarkovského fotografií (naposledy viz zpráva z 6. března 2004). Patrně největší zájem bude o anglickou edici, kterou připravuje nakladatelství Thames & Hudson pod titulem Instant Light (Tarkovsky Polaroids). Souběžně připravované německé vydání vyjde pod titulem Andrej Tarkovskij - Lichtbilder a jeho vydavatelem bude známé nakladatelství Schirmer/Mosel. Obě vydání budou vázaná, britské bude v plátně s aplikovanou fotografií, německé s přebalem. Obě vyjdou v květnu 2004. Ohlášené francouzské vydání téže knihy vyjde pod názvem Lumiere instantanée v Paříži, termínově asi v září.

S Tarkovského fotografickou tvorbou na Polaroid souvisí i informace o výstavě této kolekce fotografií (60 originálů), která proběhne od 24. dubna do 30. května ve Wiesbadenu, kde bude v této době probíhat 4. festival filmů střední a východní Evropy goEast. Podrobnosti k této výstavě (otevření, vstupné ap.) najdete ZDE. 25. dubna proběhne také setkání s Marinou Tarkovskou, která bude číst ze své nedávno vydané vzpomínkové knihy. V rámci festivalu budou uvedeny filmy Nostalgie, Zrcadlo a poměrně čerstvý dokument Pjotra Šepotnika Posle Tarkovskovo (Rusko 2003, 59 min.). Tato nejnovější dokumentaristická práce o Andreji Tarkovském (realizovaná na video BETA) je spíše než klasickým životopisným dokumentem zejména zamyšlením nad Tarkovského dílem, prostoupeným asociacemi, které vyvolávají obrazy jeho filmů. Podrobněji jsem se o filmu zmínil již 6. března 2004 (viz níže).

7. dubna 2004

Upozorňuji na květnové mimořádné projekce Tarkovského Oběti (1985) v několika českých kinech (viz sloupec vpravo).

[Update 8.4.] Španělé se dočkají luxusního DVD s Tarkovského Obětí, které jim přinese společnost Wanda Vision. Třídiskový (!) boxset obsáhne kromě samotného filmu také dokument Režie Andrej Tarkovskij i pásmo Memories of Tarkovsky (vše z masterů SFI) a dále dokument Satta Ljus (46 min., 1998), složený ze vzpomínek Svena Nykvista na natáčení a dokument Bygga bilder (45 min., 1985), jenž je naopak vzpomínáním Anny Aspové, produkční Oběti. Oba dokumenty na DVD zatím nebyly vydány! Balení bude doplňovat 40-60 stránková publikace se základními informacemi, rozhovory a studiemi, doplněná fotografiemi z natáčení. Edice bude kódovaná pro Region 2, filmy budou v původním znění a opatřeny španělskými titulky (nikoliv anglickými). K boxu se zde jistě ještě vrátím, "španělské zdroje" informací jsou z poměrně povolaných kruhů :-)) Smutná zpráva nakonec: licence vydavatele je bohužel omezena pouze na španělsky hovořící země a tak s největší pravděpodobností nebude možné tento zatím asi největší Tarkovského box získat ani nákupem v e-shopech. Právo distribuce patří ve všech španělsky hovořících zemích společnosti Cameo. O to smutněji na mě pak tyto informace působí v době, kdy byla Oběť "uvolněna" pro česká kina na pouhé dvě projekce (viz výše)...

21. března 2004

Podstatně doplněn článek Tragický 11. březen v Madridu (a současně něco k Tarkovskému) a to zejména o informace k Andreji Tarkovskému, resp. k jeho španělskému příteli Ángelovi.

Přidána recenze ruské sbírky veršů Arsenije Tarkovského Izbrannoje, kterou vydalo v roce 2002 nakladatelství Rusič ve Smolensku.

12. března 2004

Zpráva od přítele Gonzala Blasca, webmastera španělského Tarkovského sajtu www.andreitarkovski.org se možná až tolik netýká tematického zaměření těchto stránek, ale poslední události kolem teroristického útoku (11. března) v Madridu jsou tak trochu věcí všech. Navíc se v této souvislosti objevilo několik zajímavých informací s poměrně úzkým vztahem k Andreji Tarkovskému. Více viz samostatný článek Tragický 11. březen v Madridu (a současně něco k Tarkovskému).

11. března 2004

A opět dodatek k restaurovanému Andreji Rublevovi. Internetová verze ruského deníku Pravda (newsfromrussia.com) publikovala včera krátkou zprávu o "druhé premiéře" filmu Andrej Rublev. Autor článku víceméně rekapituluje známá fakta (viz níže), z novinek zde stojí za pozornost, že restaurace filmu trvala šest měsíců a stála Mosfilm 40.000 dolarů! Pravděpodobně z tiskové konference pocházející informace doplňuje zmínka, že se obdobně připravuje "záchrana" ostatních filmů Andreje Tarkovského.

9. března 2004

Jako odezva na výzvu ve zprávě ze 7. března mi došel následující mail, v němž pravidelný čtenář těchto stránek konkretizuje technické termíny "ARRILASER film scanner/recorder, frames in 5K resolution", týkající se digitalizace klasických filmů:

Předmět: Arri Laser
Datum: 8. březen 2004, 23:08
Komu: info@nostalghia.cz

Z internetu som zistil, že je to výrobok s názvom Arri Laser od firmy Arri (www.arri.com). Je to nová, rýchla a lacná technológia na skenovanie analógového filmu do digitálnej podoby. 5K znamená rozlíšenie - t.j. 1024*5=5120 bodov na riadok (počet riadkov podľa formátu). Podľa informácií na nete pri 4K technológii trva skenovanie jedného políčka menej ako 5 sekúnd. Druhá vec je samozrejme veľkosť dát, kedže farebný obrázok v rozlíšení 5120 x 3890 má neskomprimovaný 60 MB, to znamená že 1 minúta má 80 GB...

Igo z Martina

7. března 2004

V pondělí 2. března 2004 proběhla v Moskvě tisková konference a následně i projekce nově restaurované kopie filmu Andrej Rublev (viz níže zpráva z 28. února). Na stránkách společnosti Mosfilm (www.mosfilm.ru) se objevil článek, který celou událost podrobněji popisuje a přináší také několik konkrétnějších informací k samotnému restaurovanému filmu. Následně tato fakta komentují i stránky Nostalghia.com.
Jak jsem se zmínil již v únorové zprávě, restaurace filmu je součástí projektu na záchranu Zlatého fondu Mosfilmu. Podle Karena Šachnazarova, ředitele Mosfilmu, si nelze pod obnovou a záchranou starých filmů představovat pouze jejich přepis na DVD. Mosfilm se pokouší zrestaurovat filmové kopie, které by měly být promítány v kinech, tedy v místech pro něž filmy vznikaly především. Proto se také restaurované snímky převádějí na digitální nosiče umožňující kvalitní velkoplošnou projekci (bohužel nezmiňuje v jaké technologii, ale k technické stránce věci je možné si prostudovat úvahy Alexe Aspa, publikpované 6. března na Nostalghia.com. Pokud by se našel někdo, kdo by byl schopen objasnit zde uvedené technické detaily - ARRILASER film scanner/recorder, frames in 5K resolution - uvítali by to jistě i mnozí čtenáři těchto stránek [viz výše zpráva z 9. března]). Zatím byly obdobným způsobem způsobem zrestaurovány čtyři snímky - Vojna a mír (r. S. Bondarčuk), Ilja Muromec (r. A. Ptuško), Pohádka o caru Saltánovi (r. A. Ptuško) a válečná epopej Osvobození (r. S. Ozerov). Andrej Rublev je pátým titulem, který prošel kompletní obnovou obrazu i zvuku. Na restauraci spolupracoval také kameraman filmu Vadim Jusov. Podle jeho slov se nová podoba černobílých částí filmu nijak neliší od původní varianty (doslova se zde píše "ně ustupajet pervonačalnomu variantu"), což bohužel stále neříká jasně, byl-li restaurován režisérský nebo distribuční sestřih. Pravé zděšení ale u mne vzbuzuje následující poznámka, týkající se restaurace závěrečné barevné epizody. Podle ruského textu nebylo možné v době vzniku filmu technicky nasnímat Rublevovy ikony bez poškození, která na nich zanechal zub času ("techničeski něvazmožno bylo pokazať ich bez sledov vremeni, katorije na nich uže byli"). Jusov k tomu poté dodává, že tato pasáž byla obnovena pomocí počítače a stopy času na rublevových ikonách byly eliminovány ("ubran naljot vremeni"). Takto řečeno to ovšem lze vyložit jediným možným způsobem: v Mosfilmu nezrestaurovali pouze film (rozuměj škrábance, zrnka prachu ap.), ale digitálně upravili i samotné ikony!! Představa více než šílená, ale jiný výklad ruský text neumožňuje. V již výše zmíněné úvaze Alexe Aspa se lze také dočíst, že zvuk bude na této restaurované verzi pravděpodobně v DD 5.1. Zkušenosti s některými DVD z Ruscica (dodatečné úpravy ve Stalkerovi ap.) tak společně se zprávami o restaurované verzi Andreje Rubleva vyvolávají nepříjemné mrazení, úvahy nad možným novým trendem dodatečného "zlepšování" původního uměleckého díla. Možná v tom ale sklízíme ovoce, které rozvoj digitálních technologií zasel. Definitivní vyjasnění zpráv kolem "nového" Rubleva snad přijde brzy. Když ne z Ruska, tak určitě z jarního festivalu ruských filmů v Londýně, kde bude jedna ze čtyř nových kopií uvedena.

6. března 2004

Britské vydání knihy fotografií Andreje Tarkovského Instant Light (naposledy viz zpráva z 28. února) by mělo po několika odkladech již definitivně vyjít 1. 6. 2004. Podle oficiální zprávy nakladatele budou asi 1-2 týdny před tímto termínem uveřejněny podrobnosti o vydání na stránkách nakladatelství Thames & Hudson. - Současně se objevily přesnější informace o zatím nejasném německém vydání téže knihy. Publikace vyjde pod názvem Andrej Tarkovskij - Lichtbilder. Die Polaroids. (ISBN 3-8296-0132-8) v nakladatelství Schirmer-Mosel. Přesný termín zatím není znám.

Novou anglicky psanou práci o filmu Andrej Rublev připravuje na konec roku 2004 British Film Institut. Kniha Roberta Birda ponese prostý název Andrei Rublov, bude mít 96 stran a podle stránek BFI bude stát 8,99 liber. Z krátké anotace práce vysvítá, že autor se zaměřil nejen na porovnání historických souvislostí, ale také se pokouší nově vykládat klíčové scény filmu a zasazovat je nejen do souvislostí tradic ruského umění, ale i do obecnějších existenciálních otázek. Autor působí na University of Chicago jako specialista na ruskou kulturu a je rovněž překladatelem textů filozofa Vjačeslava Ivanova o němž napsal studii Ivanov, The Russian Prospero.

Server Nostalghia.com publikoval několik nových zajímavých fotogalerií. Za návštěvu jistě stojí kolekce screenshotů z nového dokumentu Student Andrej Tarkovskij (2003), který přibližuje studentské období Andreje Tarkovského na VGIKu. (Připomínám, že film nedávno vyšel v Rusku na videokazetě i s oběma Tarkovského studentskými snímky o čemž Nostalghia.cz informavala již v minulém roce.) Překvapením je, že dokument na videokazetě je vybaven anglickými titulky (oba studentské snímky jsou pak bez titulků). Druhá fotogalerie patří japonskému dokumentu Tarkovsky: A Journey to His Beginning (NHK TV, Tokyo) z roku 1996, který přibližuje natáčení školního ateliérového cvičení Zabijáci. A do třetice zajímavých dokumentů lze doplnit i film Petra Šepotnika, televizního novináře a kritika, Posle Tarkovskovo z roku 2003. Film vznikl jako kolekce rozhovorů s řadou osobností blízkých Andreji Tarkovskému osobně či duchovně (Vjačeslav Ivanov, Vadim Jusov, Oleg Jankovskij, Ignat Danilcev, Anatole Dauman, Tonino Guerra, Michail Romadin a celá řada příbuzných). Lyrické vyznění hodinového dokumentu podporují ukázky z Tarkovského filmů a materiály z osobního archivu Petra Šepotnika a Chrise Markera. Část výpovědí z dokumentu je v angličtině k dispozici na Nostalghia.com (formát PDF).

A jedna drobnost na závěr. Již několikrát (naposledy v závěru roku 2003) jsem zde zmínil existenci počítačové hry na motivy filmu Stalker. Ke hře se nedávno objevil i jeden příspěvek v diskusi na bonusweb.idnes.cz:

"Stalker je převaděč, průvodce (původ slova lze možná hledat v angl. Stalk - plížit se, přikrást se ke zvěři, nebo v ruském stalkivať - dávat dohromady, stavět proti sobě - ve smyslu pozemšťané vs. návštěva z vesmíru, která mohla zapříčinit výskyt Zóny), který vodí lidi do Zóny. Kniha Strugackých vyšla v roce 1972 (u nás 1974 a 1985), filmově ji zpracoval v roce 1979 Andrej Tarkovskij (z původního příběhu však přebírá pouze základní situaci - existenci Zóny a povolání Stalkera - převaděče). Zde je nejenom jako jedna z možných příčin vzniku Zóny označena havárie na "čtvrtém bunkru" (sedm let před výbuchem čtvrtého energobloku Černobylské jaderné elektrárny), v prorocké vizi zde také Tarkovskij ukazuje v záběru na lístek kalendáře plovoucí pod vodou datum své smrti - vidíme zde 28. prosince, což je poslední den v životě Tarkovského - zemřel 29. prosince 1986."
Podle časopisu "Score" (č. 121) existuje vedle hry Stalker: Shadow of Chernobyl taky varianta pod názvem Stalker - Oblivion Lost (není ovšem jisté, nejedná-li se o jiný název pro totéž). Mirku, díky za informaci :-)
29. února 2004

Dnes ve 20:15 hod. uvádí německá televizní stanice 3sat (www.3sat.de) Tarkovského Solaris. Tuto skutečnost připomínám zejména proto, že se může jednat o německou verzi, nedávno přepsanou na DVD vybavené pouze německým dabingem. Internetové stránky 3sat bohužel neuvádějí v jaké verzi bude film vysílán.

[Update 1.3. - 3sat odvysílala německy dabovanou verzi, s německými úvodními i závěrečnými titulky a v ořezu 1.78:1 (film je natočen ve 2.35:1). Kvalita byla spíš podprůměrná, obraz měl místy bledlé barvy a byl poškozen značným množstvím škrábanců a zrnek prachu. Podle závěrečného loga k německému dabingu (režie Hors Schappo, hl. role Justus Fritzsche, Dagmar Dempe) se jednalo o kopii z bývalých východoněmeckých studií DEFA, která byla podkladem pro nedávné německé vydání filmu na DVD.]
28. února 2004

V úterý 2. března 2004 bude v moskevském ústředí Mosfilmu slavnostně uvedena nově zrestaurovaná filmová kopie Andreje Rubleva. Restaurace filmu proběhla v rámci programu obnovy Zlatého fondu Mosfilmu k 80. výročí založení těchto filmových ateliérů. Filmu bude předcházet tisková konference na níž vystoupí ředitel Mosfilmu Karen Šachnazarov, kameraman Vadim Jusov a Anatolij Petrickij, který stojí v čele týmu pracujícího na obnově a restauraci Zlatého fondu Mosfilmu. Podle tiskové zprávy byl snímek plně restaurován a převeden na "cifrovije nositěli". Otázka je, co si lze pod tímto pojmem představit. Mosfilm bude prezentovat evidentně film připravený pro kinosály, protože jako jeden z motivů restaurace se zmiňuje i několikaletá nemožnost promítat Andreje Rubleva v běžných kinech, neboť stav ani jedné z distribučních kopií to už neumožňuje. Vedle digitální rekonstrukce obrazu došlo i k převedení zvuku do systému Dolby Digital. No a je-li film už jednou uložen na nějakém digitálním nosiči, není takový problém jej dostat na DVD. V případě Andreje Rubleva by se to ovšem na první pohled mohlo zdát zbytečné. Na trhu jsou k dispozici už dva pozoruhodné disky s tímto filmem: Criterionský režisérský setřih a kvalitně přepsaná distribuční verze z Ruscica. Obě dosavadní vydání mají ale i své mouchy. Americkému disku by prospěly určité korekce obrazu, který je navíc jen v letterboxu, na ruském disku je zase jen zvuk v problematickém remixu do DD 5.1. Zatím nezodpovězenou otázkou také je, jakou verzi Mosfilm restauroval? Původní režisérský sestřih nebo klasickou distribuční verzi? Nadcházející dny by ale měly i na tuto otázku přinést odpověď.

Anglické vydání knihy fotografií Andreje Tarkovského Instant Light: Photographs by Andrei Tarkovsky zatím nevyšlo, i když se kniha již objevila v nabídce některých e-shopů (viz níže zpráva z 5. února 2004). Londýnské nakladatelství Thames & H. odsunulo její vydání na červen 2004.

Rašid Saffiulin, producent filmu Stalker, zprovoznil počátkem roku své osobní internetové stránky. Na adrese rashidart.ru naleznete mj. také galerii fotografií ze zákulisí natáčení Stalkera a malou kolekci kvalitně naskenovaných plakátů k filmům Andreje Tarkovského.

10. února 2004

Švédskému DVD s Obětí se už dostává široké pozornosti. Na serveru DVDBeaver se objevilo srovnání všech čtyř doposud vydaných disků, na serveru Nostalghia.com si můžete prohlédnout porovnání jedné vychytávky z předešlých verzí a nejnovějšího vydání: políčko záběru na knihu s ikonami z předchozích verzí obsahovalo viditelnou slepku, která je v novém vydání "vygumována". To dokazuje dodatečnou digitální úpravu těch nejhorších závad. Švédské vydání je obecně hodnoceno jako nejpovedenější a jediné, které lze s čistým svědomím doporučit ke koupi.

Nejnovější dokument se vztahem k Andreji Tarkovskému nese název Arseny Tarkovsky: Eternal Presence (ruský originální název mi zatím není známý). Jeho světová premiéra proběhla na 33. filmovém festivalu v Rotterdamu. V letošním roce dokončené dílo natočil režisér Vjačeslav Amirchanjan a soustředil se v něm na často opomíjenou, ale v Tarkovského životě mimořádně významnou postavu jeho otce, básníka Arsenije Tarkovského. Režisér se o básníkovu osobnost zajímal už během posledních let jeho života (Arsenij Tarkovskij zemřel 1989). Z několikahodinového materiálu, řady dokumentů (mnohdy poprvé zveřejněných) a svědectví tak vytvořil téměř dvouhodinový dokument z něhož vystupuje zajímavý portrét osobnosti i doby. Podrobnější údaje k filmu v oddílu Filmy.

Speciální stránky k filmu Zrcadlo můžete najít na adrese mirror.nyrainbow.com. Jejich tvůrce a správce Tsaly Katsnelson žije již několik let v USA, ale dodnes mu zůstala v paměti chvíle, kdy v roce 1976 měl možnost poprvé vidět Tarkovského film. Od té doby sbírá veškerý materiál, který se filmu týká a přirozeně tak dospěl k vlastním stránkám. Pro české zájemce je na všem navíc příjemné, že většina materiálů na stránkách je v ruštině.

Kniha fotografií Luce instantanea (v britském vydání jako Instant Light: Photographs by Andrei Tarkovsky - viz níže zpráva z 5. února 2004) pravděpodobně vyjde také v německém vydání.

K dnešnímu dni jsem definitivně převedl do nové podoby celý oddíl Lidé kolem Andreje Tarkovského. Obsah zůstal stejný, údaje v některých monografiích byly zaktualizovány.

6. února 2004

Tak jsem včera slibovanou recenzi nejnovějšího švédského DVD s Tarkovského Obětí nakonec k dnešnímu datu zvládl. Připojen je i malý "bonus": srovnání obrazu obou evropských vydání (Artificial Eye vs. Svenska Filminstitute).

5. února 2004

V nabídce britského Amazonu se objevila kniha Instant Light: Photographs by Andrei Tarkovsky, kterou vydalo londýnské nakladatelství Thames & H. (ISBN 0500542899) Ano, jedná se o britskou verzi v Itálii vydané knihy Luce instantanea, o níž jsem zde referoval 22. února 2003. Kniha obsahuje fotografie Andreje Tarkovského, které nafotil svým Polaroidem v Rusku a v Itálii v letech 1979–1984. Podrobnosti britského vydání zjišťuji, pokud hoříte nedočkavostí, tak vězte, že Amazon za knihu počítá necelých 11 Liber.

Pošta mi dnes doručila švédské DVD s Tarkovského Obětí (3 dny po vypravení ze Stockholmu). Podrobnější recenzi se pokusím připravit na zítřek, ale protože jsem nyní dost zaneprázdněn tak se prosím nezlobte, dojde-li k tomu třeba až během víkendu...

1. února 2004

A je to tady! S odstupem 14 dní od publikace rozhovoru s Marinou Tarkovskou a Alexandrem Gordonem na Nostalghia.com (viz níže zpráva z 21. ledna) přináší Nostalghia.cz jeho původní a kompletní český překlad! Ten vykřičník píši jednak proto, že v rozhovoru se objevují poměrně zajímavé informace a pak i proto, že společně s rozhovorem přináším shrnutí Causy Koncentrát, údajného nezvěstného Tarkovského školního filmu. A do třetice: v oddílu Lidé jsem přidal krátkou biografii Alexandra Gordona.

Dvoudílná kniha španělského autora Rafaela Llana Andréi Tarkovski. Vida y obra byla oceněna Cenou španělských filmových autorů "Medalla del Circulo de Escritores Cinematográficos" (CEC) jako nejlepší španělská filmová publikace roku 2003. (detaily ke knize) Vyhlašování cen CEC předchází ceremoniálu španělských výročních filmových cen Goya a mezi odbornou veřejností je považováno za prestižnější, protože se jej účastní převážně filmoví publicisté, kritici, scénáristé aj. Tradice cen CEC je také mnohem starší a sahá až do 60. let minulého století. Oficiální stránky CEC naleznete na adrese www.cinecec.com.

Pokud vám na vašem počítači chybí jednoduchá ale účinná možnost psaní textu v azbuce, nabízí vám Nostalghia.cz možnost ztažení malého programu, který umožní transliteraci textu psaného v latince do znaků ruské azbuky. Autorem programu je Michal Petříček a už podle titulního loga po spuštění programu (to opravdu příjemně překvapí :-)) je zřejmé, že je mj. také příznivec filmů Andreje Tarkovského (pravidelní čtenáři si jistě vybaví také jeho několik příspěvků na tyto stránky). Program Transliterace ver.1.0 poskytl zcela zdarma a můžete si jej ztáhnout ZDE! Velikost komprimovaného souboru je 310kB (ZIP), na disku vám pak zebere pouhých 548 kB. Program není potřeba nijak instalovat. Stačí jej jen rozbalit ze "zipu" do příslušného adresáře a spustit. Detailní popis funkcí naleznete v nápovědě.

Z Paříže přišla zpráva o založení Asociace přátel Institutu Andreje Tarkovského. O zakládající schůzi jsem informoval 7. prosince 2003. Podle dopisu, který mi byl doručen 31. ledna, by Asociace chtěla být živým fórem pro všechny, které oslovuje tvorba velkého ruského režiséra. Z dalších informací obsažených v textu vyjímám několik zvláště pozoruhodných:

...Budeme se snažit pravidelně informovat o retrospektivách, výstavách, představeních, nových publikacích a o výzkumu, vztahujícím se k jeho práci. Můžeme již oznámit připravované vydání knihy Le Temps scelle, kterou v únoru vydá Les Cahiers du Cinéma a na sklonek roku připravované vydání fotografií (Polaroid) z Ruska a Itálie, vydané u Philippe Rey v Paříži. Připravuje se také revidované a rozšířené vydání Tarkovského deníku, jež bude připraveno Les Cahiers du Cinéma...
21. ledna 2004

Nedávno jsem na těchto stránkách informoval o možnosti zaslat emailový dotaz do diskuse, kterou vedla při své "španělské cestě" Marina Tarkovská s příznivci filmů Andreje Tarkovského (viz článek Zeptejte se Mariny Tarkovské). Na serveru Nostalghia.com byl publikován anglický překlad části rozhovoru v němž Marina Tarkovská se svým manželem Alexandrem Gordonem zajímavě hovoří o prvních Tarkovského školních filmech. V rozhovoru jsou tak velezajímavé informace, že ho vřele doporučuji. A proč o tom informuji jen v "krátkých zprávách"? Již se totiž rodí český překlad celého anglického textu, který zde bude brzy publikován na samostatné stránce. Jistě se je na co těšit!

Švédská DVD edice s Tarkovského Obětí se blíží. datem jejího vydání by měl být definitivně 30. leden, tedy příští týden v pátek! Disk mám objednaný, takže vše nyní záleží na švédské straně. Recenzi nabídnu okamžitě po doručení. Zatím mohu nabídnout jen sken obalu - přední a zadní strany.

14. ledna 2004

Od Polských sousedů došla zpráva o spuštění polského sajtu věnovaného Andreji Tarkovskému. Nachází se na adrese www.iluminator3.republika.pl. Právě Polsko je jednou ze "silných" tarkologických zemí kde se dílo Andreje Tarkovského těší velké přízni o čemž svědčí bohatá polská bibliografie. Pro zájemce z Čech je tato zpráva dvojnásob zajímavá, protože polština nemá k češtině zase tolik daleko. Pokud vás ovládají překladatelské choutky, máte zde další široké pole působnosti. :-) Přejme polským stránkám velkou návštěvnost.

11. ledna 2004

Reakce na nedávný článek o rozvoji cestování do Zóny na sebe nenechala dlouho čekat. Příležitost pro zájemce o cesty do Zóny II. navazuje zajímavými postřehy a doplňky.

5. ledna 2004

Zajímavá kniha Paoly Dmitrijevny Volkové přibližuje méně známé skutečnosti z historie Tarkovského rodiny, zejména co se týká jeho vztahu s otcem Arsenijem. Právě ten je ústřední postavou, jejíž osud autorku, kunsthistoričku a mj. také ředitelku moskevského Fondu Andreje Tarkovského, zaujal natolik, že mu věnovala celou tuto knihu. Následující recenzi včetně překladů a skenů některých fotografií pro čtenáře těchto stránek zpracoval Michal Petříček.

31. prosince 2003

Aktualita! Vladimír Bogomolov, ruský spisovatel, který se nejvíce proslavil jako autor literární předlohy k Tarkovskému filmu Ivanovo dětství, zemřel v Moskvě v úterý 30. prosince 2003 ve věku 77 let.


Aktuality: [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008]

Ikonka na vaše stránky
TOPlist
© 2001-2016 Nostalghia.cz
Petr Gajdošík  © 2001–2016
nostalghia(zavinac)nostalghia.cz


Prezentace na síti Facebook a G+